Finnish logo

Kunniajäseniä

Stig Strömholm 1988

oikeust. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), Uppsalan yliopiston siviilioikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden emeritusprofessori, Tiedeseuran ulkomainen jäsen vuodesta 1981.

Bengt Holmström 2016

fil. toht., Massachusetts Institute of Technologyn taloustieteen professori, Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi vuonna 2016, Tiedeseuran ulkomainen jäsen vuodesta 1992.

Carl G. Gahmberg 2018

lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biokemian emeritusprofessori, Tiedeseuran entinen pysyvä sihteeri, Tiedeseuran varsinainen jäsen vuodesta 1983.

Dan-Olof Riska 2020

tekn. toht, Helsingin yliopiston fysiikan emeritusprofessori, Tiedeseuran entinen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, Tiedeseuran varsinainen jäsen vuodesta 1981.

Eva Margareta Steinby 2020

fil. toht., Oxfordin yliopiston roomalaisen arkeologian emeritusprofessori, Tiedeseuran varsinainen jäsen vuodesta 1983.