Finnish logo

Matemaattis-fysikaalinen osasto

Puheenjohtaja: Susanne Wiedmer
Varapuheenjohtaja: Peter Johansson

Matemaattis-fysikaalinen osasto kattaa kaikki keskeiset fysikaalisten tieteiden alueet kuten fysiikan, kemian, matematiikan, astronomian ja tietojenkäsittelytieteen. Näiden alojen merkittävimmät tieteentekijät kautta koko maan ovat osaston jäseniä. Monitieteisyyden lisääntyessä jäsenistöä valittaessa rajankäyntiä on myös biotieteisiin ja teknisiin tieteisiin. Osaston toiminnassa otetaan tasapuolisesti huomioon, että kaikki alat tulevat kuulluksi.

Osasto järjestää symposiumeja edustamiltaan aloilta. Tavoitteenamme on järjestää vuorotellen erialaisia tapahtumia tai symposiumeja. Osastosta valitut edustajat (3-5) toimivat Magnus Ehrnroothin säätiön asiantuntijoina. Osastossa on apurahatoimikunta, Theodor Homénin fysiikan palkintotoimikunta sekä toimikunta, joka tekee pyydettäessä ehdotuksia eri palkintoihin. Osaston jäsenet toimivat aktiivisesti omien alojensa tieteellisissä seuroissa, säätiöissä, kansainvälisissä tieteellisissä organisaatioissa ja toimikunnissa.