Finnish logo

Biotieteellinen osasto

Puheenjohtaja: Dan Lindholm
Varapuheenjohtaja: Erik Bonsdorff

Biotieteellinen osasto kattaa laajan spektrin oppiaineita ekologiasta, paleontologiasta ja mikrobiologiasta aina biolääketieteeseen ja kliinisiin tieteenaloihin.

Osastosta valitaan vuosittain apurahatoimikunta Tiedeseuran apurahojen jakamiseksi, palkintojen nimeämistoimikunta valmistelemaan ehdotuksia kansainvälisiksi palkinnoiksi, sekä jäseniä Tiedeseuran muihin palkintolautakuntiin.

Syyskuussa osaston tärkeänä tehtävänä on laatia luettelo ehdotettavista uusista jäsenistä, jonka jälkeen vuosittain valittava valintalautakunta priorisoi ehdotukset. Vuosittain nimetään kaksi jäsentä Tiedeseuran hallitukseen, kun taas osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi.

Näiden määrättyjen tehtävien lisäksi osasto voi järjestää seminaareja ajankohtaisista asioista.

Aktivoitukaa! Kaikki osaston jäsenet voivat vaikuttaa toimintaamme. Lähettäkää ehdotuksia, ideoita ja kysymyksiä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai kansliaan. Erityisen tervetulleita ovat aloitteet seminaareihin tai vastaaviin tapahtumiin.