Finnish logo

Arkisto

Kevään 2023 esitelmät

Maanantaina 16.1. klo 16, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku

 • Muistopuheen professori Karl-Gustav Sandelinille pitää Tage Kurtén
 • Anne Kovalainen pitää esitelmän aiheesta ”Alustataloudesta alustayhteiskuntaan”
 • Ruth Illman pitää esitelmän aiheesta ”Vardagsjudendom i Finland och i Norden”

Maanantaina 20.2. klo 17, Säätytalo

 • Muistopuheen professori Peter Tigerstedtille pitää Pekka Kauppi
 • Matti Lassas pitää esitelmän aiheesta ”Inversio-ongelmat: Maailman kuvantamista eri mittakaavoissa”
 • Ulrika Candolin pitää esitelmän aiheesta ”Beteendeekologisk forskning i en värld i förändring”

Maanantaina 20.3. klo 17, Säätytalo

 • Sami Pihlström pitää esitelmän aiheesta ”Mikä on uskonnonfilosofian tutkimuskohde”
 • Sarah Butcher pitää esitelmän aiheesta ”The wonderful world of viruses”

Maanantai 24.4. klo. klo 17 vuosikokous

Lauantaina 29.4. vuosijuhla

 • Ulla Connor pitää juhlapuheen otsikolla ”The Birth of Applied Linguistics in the Nordic Countries”

Maanantaina 15.5. klo 17, Villa Aikala, Meilahti

 • Muistopuheen professori Eero Holopaiselle pitää Timo Vesala
 • Muistopuheen akateemikko Päiviö Tommilalle pitää Laura Kolbe
 • Martti Koskenniemi pitää esitelmän otsikolla ”Naton toiminta ja toimivalta – oikeudellisia näkökohtia”

Syksyn 2022 esitelmät

Maanantaina 19.9. klo 17 Helsingin yliopiston Athena-salissa (107), Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki

 • Muistopuheen professori Torsten Edgrenille pitää Mika Lavento
 • Muistopuheen professori Marketta Sundmanille pitää Mirja Saari
 • Björn Forsén pitää esitelmän aiheesta ”Cross-cultural encounters in the Early Modern Mediterranean: The case of the bewitched lions of Athens”
 • Pentti Tienari pitää esitelmän aiheesta ”Onko MS-tauti yleisen viruksen harvinainen komplikaatio?”

Maanantaina 17.10. klo 17 17

 • Jussi Pakkasvirta pitää esitelmän aiheesta ”Francon kanssa? Suomi, Espanja ja kylmä sota”
 • Föredrag av Monika Österberg: ”Biobaserade material – Hållbart eller ej?”

Maanantaina 21.11. klo 17 17

 • Muistopuheen professori Jari Niemelälle pitää Eeva Furman
 • Johanna Tamminen pitää esitelmän aiheesta ”Näkeekö satelliitti ilmansaasteet ja kasvihuonekaasupäästöt?”
 • Sampsa Vanhatalo pitää esitelmän aiheesta ”Älyvaatteiden kehittäminen vauvan parhaaksi”

Maanantaina 19.12. klo 17 Ritarihuoneella, Ritarikatu 1, Helsinki

 • Vesa Olkkonen pitää esitelmän aiheesta ”Lipoproteiinit: Verenkierron rasvojen kuljettajat hyvässä ja pahassa”
 • Martina Reuter pitää esitelmän aiheesta ”Mary Wollstonecraft, Frans Michael Franzén och Åbo Tidningar 1797-1831”

Kevään 2022 esitelmät

Maanantaina 17.1. klo 17 (etäkokous)

 • Martin Gustafsson pitää esitelmän aiheesta ”Pausens betydelse för mänskligt handlande”
 • Elina Pirjatanniemi pitää esitelmän aiheesta ”Mångvetenskaplig flyktingjuridik – kan rättsvetaren dra nytta av kvantitativ forskningsdesign?”

Maanantaina 21.2. klo 17 (etäkokous)

 • Kirsi Jahnukainen pitää esitelmän aiheesta ”Syöpään sairastuneen lapsen hedelmällisyyttä voidaan säilyttää”
 • Altti Kuusamo pitää esitelmän aiheesta ”Tunnistamisen mysteeri. Kuvallisen semiotiikan ongelmia”

Maanantaina 21.3. klo 17 Säätytalossa

 • Muistopuheen professori Timo Riiholle pitää Juhani Härmä
 • Muistopuheen professori Lilli Alaselle pitää Pauliina Remes
 • Sara Heinämaa pitää esitelmän aiheesta ”Science as Vocation and Values of Love: A Phenomenological-Philosophical Explication”

Vuosikokous perjantaina 29.4. klo 17, jonka jälkeen vuosijuhla Vanhassa Ylioppilastalossa klo 18.30 18.30

 • Juhlapuheen pitää Markku Suksi aiheesta ”Digitalisering av myndighetsverksamhet genom automatiserat beslutsfattande och AI: bakgrund, gränsdragningar och regleringsförsök”

Maanantaina 16.5. klo 17 Finska Läkarsällskapetin Villa Aikalassa, os. Johannesbergintie 8, 00250 Helsinki

 • Muistopuheen akateemikko Olli Lehdolle pitää Mats Gyllenberg
 • Muistopuheen dosentti Anja Kervanto Nevanlinnalle pitää Laura Kolbe
 • Janne Saarikivi pitää esitelmän aiheesta ”Venäläiset, ukrainalaiset ja suomalais-ugrilaiset – ketkä kaikki ovatkaan samaa kansaa?”

Syksyn 2021 esitelmät

Maanantaina 20.9. 17 (etäkokous)

 • Herra Mikkonen pitää esitelmän aiheesta “Terroristiromaani ja sympatian rakenne”
 • Herra Saarikivi pitää esitelmän aiheesta “Suomen kielen euraasialainen ja eurooppalainen tausta. Uusia tulkintoja uralilaisten kielten alkuperästä”
 • Herra Söderlund pitää esitelmän aiheesta “Personval och dess konsekvenser”

Maanantaina 18.10. kl. 17 (etäkokous)

 • Rouva Mappes pitää esitelmän aiheesta ”150 vuotta Alfred Russel Wallacen tutkimuksista: vieläkö eläinten värit voivat opettaa meille uutta luonnonvalinnasta?”
 • Rouva Wolff pitää esitelmän aiheesta ”Digital källkritik och upplysta nätverk: det filosofiska Europa i greve G. Ph. Creutz umgängeskrets, 1774–1783”

Maanantaina 15.11. kl. 17 Säätytalo

 • Muistopuheen professori Christian Ehnholmille pitää herra Simons
 • Muistopuheen akateemikko Albert de la Chapellelle pitää herra Gahmberg
 • Rouva Lähteenmäki pitää esitelmän aiheesta ”New coastal history: uusia tulokulmia ympäristöhistoriaan”
 • Herra Miestamo pitää esitelmän aiheesta ”Kielten kompleksisuuden tutkimuksesta”

Maanantaina 20.12. kl. 17 (etäkokous)

 • Rouva Wrede pitää esitelmän aiheesta ”Intersektioner av hög ålder, invandrarskap och social missgynnsamhet”

Kevään 2021 esitelmät

Maanantaina 18.1. klo 17 17 (etäkokous)

 • Rouva Fellman pitää esitelmän aiheesta: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”
 • Herra Kaitala pitää esitelmän aiheesta ”Populaatiodynamiikka ja ympäristön vaihtelun laatu”

Maanantaina 15.2. 17 (etäkokous)

 • Herra Johansson pitää esitelmän aiheesta ”Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”
 • Rouva Lehesjoki pitää esitelmän aiheesta ”Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”

Maanantaina 15.3. klo. 17 (etäkokous)

 • Rouva Matomäki pitää esitelmän aiheesta ”Alkuluvuista”
 • Rouva Olsson pitää esitelmän aiheesta ”Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”

Torstaina 29.4. vuosikokous 17 (etäkokous)

Maanantaina 17.5. klo 17 (etäkokous)

 • Rouva Ikonen pitää esitelmän aiheesta ”Rasvatutkimusta solutasolla”
 • Rouva Lindholm pitää esitelmän aiheesta “Kan man ge anvisningar för kommunikation?”

Syksyn 2020 esitelmät

Maanantaina 21.9. klo. 17 Kansallisarkistossa

 • Muistopuheen professori Johan Järnefeltille pitää herra Gahmberg
 • Muistopuheen professori Max Engmanille pitää herra Meinander
 • Herra Romantschuk pitää esitelmän aiheesta ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
 • Rouva Törmä pitää esitelmän aiheesta ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”

Maanantaina 19.10. klo 17 Kansallisarkistossa

 • Muistopuheen professori Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstamille pitää herra U-H Stenman
 • Kansalliskirjaston tutkimusjohtaja Päivi Happonen pitää esitelmän aiheesta ”Suomalaiset Venäjällä lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen”.
 • Rouva Karivieri pitää esitelmän aiheesta ”Vetenskapliga metoder i studiet av Roms hamnstad Ostia”
 • Rouva Spens pitää esitelmän aiheesta ”Humanitär logistik och ledning av universitet i pandemi-tider”

Maanantaina 16.11. klo. 17 Kansallisarkistossa

 • Muistopuheen akateemikko Erik Allardtille pitää rouva Riska
 • Muistopuheen professori Arne Rousille pitää herra Tigerstedt
 • Erikoistutkija, dosentti John Strömberg pitää esitelmän ”Riksarkivet som heraldisk myndighet”
 • Herra Groop pitää esitelmän aiheesta ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Rouva Isoniemi pitää esitelmän aiheesta ”Kun maksa sairastaa – När levern är sjuk”

Maanantaina 21.12. klo 17 (etäkokous)

 • Herra Hedman pitää esitelmän aiheesta ”Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?”

Kevään 2020 esitelmät

Maanantaina 20.1. klo. 16 (Huom. Kokous pidetään Turussa: Åbo Akademi, ASA:n iso auditorio, Vänrikinkatu 3 A 1 (1. krs), Turku)

 • Herra Joas pitää esitelmän aiheesta ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Rouva Sahlgren pitää esitelmän aiheesta ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Herra Wilén pitää esitelmän aiheesta ”Elden är lös”

Maanantaina 17.2. klo 17 17

 • Minnestal över fil.dr. Muistopuheen fil.toht. Marja Simonsuuri-Sorsasta pitää herra Schröder
 • Rouva Kalso pitää esitelmänaiheesta ”Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Rouva von Schoultz pitää esitelmän aiheesta ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”

Maanantaina 16.3. klo 17 (PERUTTU!)

 • Herra Groop pitää esitelmän aiheesta ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Rouva Törmä pitää esitelmän aiheesta ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”

Keskiviikkona 29.4. klo. 18 Tiedeseuran vuosijuhla Pörssitalossa (PERUTTU! Vuosikokouksen uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.)

Maanantaina 18.5. klo. 17 (PERUTTU!)

 • Herra Koskenniemi pitää esitelmän aiheesta “Suvereenisuus ja omistaminen. Ajatuksia vallankäytön kansainvälisestä historiasta”

Syksyn 2019 esitelmät

Maanantaina 16.9. klo. 17 (Huom. Kokous pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki)

 • Herra Hytönen pitää esitelmän aiheesta ”Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Herra Sajantila pitää esitelmän aiheesta ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”

Maanantaina 21.10. klo. 17 (Huom. Kokous pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki)

 • Muistopuheen professori Hans Åkerblomista pitää herra Knip
 • Tiedeseuran ulkomainen jäsen professori Odo Diekmann pitää esitelmän aiheesta ”The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Herra Jäntti pitää esitelmän aiheesta ”Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”

Maanantaina 18.11. klo. 17 (Säätytalo, sali 3)

 • Rouva Huhtala pitää esitelmän aiheesta ”Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?”
 • Rouva Remes pitää esitelmän aiheesta ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”

Maanantaina 16.12. klo 17 (Huom. Kokous pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki)

 • Rouva Kivistö pitää esitelmän aiheesta ”Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”
 • Rouva Lamberg-Allardt pitää esitelmän aiheesta ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”

Kevään 2019 esitelmät

Maanantaina 21.1. kl. 16 (Huom. Kokous pidetään Åbo Akademissa (Arken, Auditorio Helikon, os. Tehtaankatu 2, 20500 Turku).

 • Muistopuheen professori Boris Sjöbergistä pitää herra Högnäs.
 • Herra Grönlund pitää esitelmän aiheesta “Statskunskap som vetenskap”.
 • Herra Sihvonen pitää esitelmän aiheesta “Kafkan kanssa elokuvissa”.

Maanantaina 18.2. kl. 17

 • Muistopuheen professori Randolph Quirkista pitää herra Riikonen.
 • Herra Vesala pitää esitelmän aiheesta “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”.
 • Herra Nynäs pitää esitelmän aiheesta “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie“.

Maanantaina 18.3. kl. 17

 • Muistopuheen professori Anders Ahlqvistista pitää herra Karlsson.
 • Herra Haglund pitää esitelmän aiheesta ”Jakten på nya cancermarkörer”.
 • Rouva Widén pitää esitelmän aiheesta ”Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”.

Maanantaina 29.4. klo. 18 vuosijuhla (klo 17 sisäinen kokous vain jäsenille)

 • Tiedeseuran puheenjohtaja pitää tervehdyspuheen.
 • Juhlapuheen pitää herra Enqvist aiheesta ”Kosminen inflaatio”.

Maanantaina 20.5. klo 17 (Huom. Kokous pidetään Finska Läkarsällskapetin Villa Aikalassa, os. Johannesbergintie 8, 00250 Helsinki)

 • Herra Gothóni pitää esitelmän aiheesta ”Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”.

Syksyn 2018 esitelmät

Maanantaina 17.9. klo 17 17

 • Muistopuheen professori Peter Holmbergista pitää herra Riska.
 • Tiedeseuran ulkomainen jäsen professori Janusz Kacprzyk pitää esitelmän aiheesta “Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”.

Maanantaina 15.10. klo 17 17

 • Muistopuheen professori Erik Anderssonista pitää rouva Sundman.
 • Herra Collan pitää esitelmän aiheesta “Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”.

Maanantaina 19.11. klo 17 17

 • Muistopuheen professori Henrik Forsiuksesta pitää herra Vihko.
 • Rouva Fellman pitää esitelmän aiheesta “Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”.
 • Herra Norkko pitää esitelmän aiheesta “Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”.

Maanantaina 17.12. klo 17 (HUOM! Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33)

 • Muistopuheen professori Sven Kockista pitää rouva Sevón.
 • Herra Norrgård pitää esitelmän aiheesta “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
 • Rouva Stenberg pitää esitelmän aiheesta “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.