Finska Vetenskaps-Societeten

Arkiv

Mötesprogram hösten 2020

Måndag 21.9 kl. 17 i Riksarkivet
 • Minnestal över professor Johan Järnefelt av herr Gahmberg
 • Minnestal över professor Max Engman av herr Meinander
 • Föredrag av herr Romantschuk: ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
 • Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”
Måndag 19.10 kl. 17 i Riksarkivet
 • Minnestal över professor Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam av herr U-H Stenman
 • Föredrag av Riksarkivets forskningsdirektör Päivi Happonen under rubriken ”Suomalaiset Venäjällä lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen”.
 • Föredrag av fru Karivieri: “Vetenskapliga metoder i studiet av Roms hamnstad Ostia”
 • Föredrag av fru Spens: “Humanitär logistik och ledning av universitet i pandemi-tider”
Måndag 16.11 kl. 17 i Riksarkivet
 • Minnestal över akademiker Erik Allardt av fru Riska
 • Minnestal över professor Arne Rousi av herr Tigerstedt
 • Föredrag av specialforskare, docent John Strömberg: “Riksarkivet som heraldisk myndighet”
 • Föredrag av herr Groop: ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Föredrag av fru Isoniemi: ”Kun maksa sairastaa – När levern är sjuk”
Måndag 21.12 kl. 17 (distansmöte)
 • Föredrag av herr Hedman: “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?

Mötesprogram våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16
(Obs! Plats: Åbo Akademi, Stora Auditoriet i ASA, Fänriksgatan 3 A, 1. vån, Åbo)
 • Föredrag av herr Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Föredrag av fru Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Föredrag av herr Wilén: ”Elden är lös!”
Måndag 17.2 kl. 17
 • Minnestal över fil.dr. Marja Simonsuuri-Sorsa av herr Schröder
 • Föredrag av fru Kalso: “Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Föredrag av fru von Schoultz: ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”
Måndag 16.3 kl. 17 (INHIBERAT!)
 • Föredrag av herr Groop: “Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”
Onsdag 29.4 kl. 18 
Societetens årshögtid på Börshuset (INHIBERAT! Nytt datum för årsmötet meddelas senare)
Måndag 18.5 kl. 17 (INHIBERAT!)
 • Föredrag av herr Koskenniemi: “Suvereenisuus ja omistaminen. Ajatuksia vallankäytön kansainvälisestä historiasta”

Mötesprogram hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Föredrag av herr Hytönen under rubriken ”Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Föredrag av herr Sajantila under rubriken ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”
Måndag 21.10 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Minnestal över professor Hans Åkerblom hålls av herr Knip
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Odo Diekmann under rubriken “The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Föredrag av herr Jäntti under rubriken “Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”
Måndag 18.11 kl. 17 (Ständerhuset, sal 3)
 • Föredrag av fru Huhtala: “Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?”
 • Föredrag av fru Remes: ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”
Måndag 16.12 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Föredrag av fru Kivistö: “Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”
 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt: ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”

Mötesprogram våren 2019

Måndag 21.1 kl. 16 (OBS! Plats: Auditorium Helikon i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo)
 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs
 • Föredrag av herr Grönlund: “Statskunskap som vetenskap”.
 • Föredrag av herr Sihvonen: “Kafkan kanssa elokuvissa”.
Måndag 18.2 kl. 17
 • Minnestal över professor Randolph Quirk hålls av herr Riikonen
 • Föredrag av herr Vesala: “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”.
 • Föredrag av herr Nynäs: “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.
Måndag 18.3 kl. 17
 • Minnestal över professor Anders Ahlqvist hålls av herr Karlsson.
 • Föredrag av herr Haglund: “Jakten på nya cancermarkörer”
 • Föredrag av fru Widén: “Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”
Måndag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)
 • Hälsningstal av preses
 • Festföredrag av herr Enqvist:  “Kosminen inflaatio”
Måndag 20.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors)
 • Föredrag av herr Gothoni: “Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”.

Mötesprogram hösten 2018

Måndag 17.9 kl. 17
 • Minnestal över professor Peter Holmberg hålls av herr Riska
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Janusz Kacprzyk: “Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”
Måndag 15.10 kl. 17
 • Minnestal över professor Erik Andersson hålls av fru Sundman
 • Föredrag av herr Collan: “Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”
Måndag 19.11 kl. 17
 • Minnestal över professor Henrik Forsius hålls av herr Vihko
 • Föredrag av fru Fellman: “Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”
 • Föredrag av herr Norkko: “Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”
Måndag 17.12 kl. 17 (OBS! i Universitetets Lilla festsal, Fabiansgatan 33)
 • Minnestal över professor Sven Kock hålls av fru Sevón.
 • Föredrag av herr Norrgård: “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
 • Föredrag av fru Stenberg: “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.