Finnish logo

Suomen Tiedeseura

Vuonna 1838 perustettu Suomen Tiedeseura on akateemisesti tinkimätön ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen riippumaton tiedeakatemia. Tiedeseura puolustaa tieteen vapautta, tukee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä tarkastellen niitä monitieteisistä ja globaaleista näkökulmista. Tiedeseura:

  • järjestää julkisia esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja symposiumeja,
  • julkaisee tieteellistä kirjallisuutta,
  • myöntää apurahoja ja palkintoja,
  • edistää tiedeyhteisöjen yhteyksiä sekä Suomessa että ulkomailla ja
  • tarjoaa jäsenille monia mahdollisuuksia poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Uutiset

Tapahtumakalenteri

16.09.2024

Kuukausikokous

Kaikki tapahtumat

Tulevat tapahtumat

21.10.2024
22.10.2024 - 23.10.2024
18.11.2024
Kaikki tapahtumat

Suomen Tiedeseurassa on tällä hetkellä 402 jäsentä

Matemaattis-fysikaalinen osasto

Biotieteellinen osasto

Humanistinen osasto

Yhteiskuntatieteellinen osasto