The Finnish Society of Sciences And Letters

Archive

Program for spring 2021

Monday 18.1 at 5 p.m. (Zoom)
 • Lecture by Professor Vineta Fellma: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”
 • Lecture by Professor Veijo Kaitala: ”Populaatiodynamiikka ja ympäristön vaihtelun laatu”
Monday 15.2  at 5 p.m. (Zoom)
 • Lecture by Professor Peter Johansson: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”
 • Lecture by Professor Anna-Elina Lehesjoki: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”
Monday 15.3 at 5 p.m. (Zoom)
 • Lecture by Academy Research Fellow Kaisa Matomäki: “Alkuluvuista”
 • Lecture by University Lecturer Pia Olsson: “Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”
Thursday 29.4 at 5 p.m. (Zoom)
Monday 17.5 at 5 p.m. (Zoom)
 • Lecture by Professor Elina Ikonen: “Rasvatutkimusta solutasolla”
 • Lecture by Professor Camilla Lindholm: “Kan man ge anvisningar för kommunikation?”

Program for autumn 2020

 

Monday 21.9 at 5 p.m. at the National Archives of Finland
 • Commemorative speech for Professor Johan Järnefelt is given by Professor Carl G. Gahmberg
 • Commemorative speech for Professor Max Engman is given by Professor Henrik Meinander
 • Lecture by Professor Martin Romantschuk: ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
 • Lecture by Professor Päivi Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”
Monday 19.10 at 5 p.m. at the National Archives of Finland
 • Commemorative speech for Professor Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam is given by Professor U-H Stenman
 • Lecture by Päivi Happonen, Research Director of The National Archives of Finland: ”Suomalaiset Venäjällä lokakuun 1917 vallankumouksen jälkeen”
 • Lecture by Professor Arja Karivieri: “Vetenskapliga metoder i studiet av Roms hamnstad Ostia”
 • Lecture by Professor Karen Spens: “Humanitär logistik och ledning av universitet i pandemi-tider”
Monday 16.11 at 5 p.m. at the National Archives of Finland
 • Commemorative speech for Professor Erik Allardt is given by Professor Elianne Riska
 • Commemorative speech for Professor Arne Rousi is given by Professor Peter Tigerstedt
 • Lecture by Specialist Researcher, Docent John Strömberg: “Riksarkivet som heraldisk myndighet”
 • Lecture by Professor Per-Henrik Groop: ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Lecture by Professor Helena Isoniemi: ”Kun maksa sairastaa – När levern är sjuk”
Monday 21.12 at 5 p.m. (Zoom)
 • Lecture by Professor Klaus Hedman: “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?”

Program for spring 2020

 

Monday 20.1 at 4 p.m.
(Note! In Turku: Åbo Akademi, ASA Iso Auditorio, Vänrikinkatu 3 A 1 (1. floor), Turku)
 • Lecture by Professor Marko Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Lecture by Professor Cecilia Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Lecture by Professor Carl-Eric Wilén: ”Elden är lös!”
Monday 17.2 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for PhD Marja Simonsuuri-Sorsa is given by Professor Jim Schröder
 • Lecture by Professor Eija Kalso: “Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Lecture by Professor Åsa von Schoultz: ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”
Monday 16.3 at 5 p.m. (CANCELLED!)
 • Lecture by Professor Per-Henrik Groop: ”Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Lecture by Professor Päivi Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”
Wednesday 29.4 at 6 p.m.
Annual Celebration at Pörssitalo (CANCELLED! The date for the annual meeting will be announced later)
Monday 18.5 at 5 p.m. (CANCELLED!)
 • Lecture by Professor Martti Koskenniemi: “Suvereenisuus ja omistaminen. Ajatuksia vallankäytön kansainvälisestä historiasta”

Program for autumn 2019

 

Monday 16.9 at 5 p.m. (Note! In the House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, Helsinki)
 • Lecture by Professor Tuomas Hytönen: “Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Lecture by Professor Antti Sajantila: ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”
Monday 21.10 at 5 p.m. (Note! In the House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, Helsinki)
 • Commemorative speech for Professor Hans Åkerblom is given by Professor Mikael Knip
 • Lecture by Professor Odo Diekmann: “The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Lecture by Professor Markus Jäntti: “Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”
Monday 18.11 at 5 p.m.
 • Lecture by Director General Anni Huhtala: “Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?”
 • Lecture by Professor Pauliina Remes: ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”
Monday 16.12 at 5 p.m. (Note! In the House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, Helsinki)
 • Lecture by Professor Sari Kivistö: “Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”
 • Lecture by Professor Christel Lamberg-Allardt: ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”

Program for spring 2019

 

Monday 21.1 at 4 p.m. (NOTE! Auditorium Helikon (Arken), Tehtaankatu 2, Turku)
 • Commemorative speech for Professor Boris Sjöberg is given by Professor Göran Högnäs.
 • Lecture by Professor Kimmo Grönlund: “Statskunskap som vetenskap”.
 • Lecture by Professor Jukka Sihvonen: “Kafkan kanssa elokuvissa”.
Monday 18.2 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for Professor Randolph Quirk is given by Professor Hannu Riikonen.
 • Lecture by Professor Timo Vesala: Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”
 • Lecture by Professor Peter Nynäs: “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.
Monday 18.3 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for Professor Anders Ahlqvist is given by Professor Fred Karlsson.
 • Lecture by Professor Caj Haglund: “Jakten på nya cancermarkörer”
 • Lecture by Professor Gunilla Widén: “Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”
Monday 29.4 at 6 p.m. Annual Celebration (Internal meeting only for members at 5 p.m.)
 • Welcoming address by the Chair.
 • Lecture by Professor Kari Enqvist: “Kosminen inflaatio”
Monday 20.5 at 5 p.m. (Note! Villa Aikala, Johannesbergintie 8, Helsinki)
 • Lecture by Professor René Gothóni: “Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”.

Program for autumn 2018

 

Monday 17.9 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for Professor Peter Holmberg is given by Professor Dan-Olof Riska.
 • Lecture by Professor Janusz Kacprzyk: “Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”
Monday 15.10 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for Professor Erik Andersson is given by Professor Marketta Sundman.
 • Lecture by Professor Mikael Collan: “Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”.
Monday 19.11 at 5 p.m.
 • Commemorative speech for Professor Henrik Forsius is given by Professor Reijo Vihko.
 • Lecture by Professor Susanne Fellman: “Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”.
 • Lecture by Professor Alf Norkko: “Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”.
Monday 17.12 at 5 p.m.  (NOTE! University of Helsinki, Pieni juhlasali, Fabianinkatu 33)
 • Commemorative speech for Professor Sven Kock is given by Professor Guje Sevón.
 • Lecture by Professor Marcus Norrgård: “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
 • Lecture by Professor Pauline Stenberg: “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.