Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 20.1 kl. 16 (Obs! Plats: Åbo Akademi, Stora Auditoriet i ASA, Fänriksgatan 3 A, 1. vån, Åbo)
  • Föredrag av herr Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
  • Föredrag av fru Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
  • Föredrag av herr Wilén: ”Elden är lös!”

 

Läs mera

Ständige sekreterarens blogg

Ny nyhet

Published | in Blog

Testar ...

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen