Finska Vetenskaps-Societeten

Publikationer

Societeten publicerar fyra serier och årsboken Sphinx. Ytterligare utkommer enskilda verk som inte ingår i någon av serierna. Publikationerna kan köpas bl.a via Vetenskapsbokhandeln, adress Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

Commentationes Humanarum Litterarum

Publikationsförteckning

CHL 139
Martti Leiwo, Marja Vierros, Sonja Dahlgren (ed.):
Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018. 2020. 356 s.

CHL 138
Mika Kajava, Tua Korhonen, Jamie Vesterinen (ed.):
Meilicha Dôra. Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe. 2020. 578 s.

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 s.

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 s.

CHL XXXIV 1
Hilma Granqvist:
Muslim death and burial. Arab Customs and Traditions Studied in a Village in Jordan. 1965. 287 s.

CHL VI 8
Hilma Granqvist:
Marriage conditions in a Palestinian Village II. 1935. 366 s.

CHL III 8
Hilma Granqvist:
Marriage Conditions in a Palestinian Village. 1931. 200 s.

Redaktör Mika Kajava, mika.kajava@helsinki.fi

Commentationes Scientiarum Socialium

Publikationsförteckning

CSS 79
Tuomas Savonen:
MINNESOTA, MOSCOW, MANHATTAN. Gus Hall’s Life and Political Line Until the Late 1960s. 2020. 503 s.

Redaktör Jan Sundberg, 

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Publikationsförteckning

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 217
Topi Artukka:
Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. 2021.344 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 215
Heikki Nevanlinna:
Ilmatieteiden vaiheita ja vaikuttajia Suomessa. 2021.341 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214
Ville Kajanne:
Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. 2020.348 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 213
Jens Grandell:
Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855-1865. 2020. 267 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 212
Mardy Lindqvist:
Uusi maksa, uusi elämä. Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa. 2020. 341 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Peter Holmberg & Johan Stén:
Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Sophie Holm:
Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 s.

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Publikationsförteckning

Redaktör Kalevi Rikkinen, hannele.rikkinen@gmail.com

Årsboken Sphinx

Publikationsförteckning

Sphinx 2019-2020

Sphinx 2018-2019

Sphinx 2017-2018

Redaktör Juha Janhunen, asiemajeure@yahoo.com

Övriga publikationer

Publikationsförteckning