Finska Vetenskaps-Societeten

Publikationer

Societeten publicerar fyra serier och årsboken Sphinx. Ytterligare utkommer enskilda verk som inte ingår i någon av serierna. Publikationerna kan köpas bl.a via Vetenskapsbokhandeln, adress Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

Commentationes Humanarum Litterarum

Redaktör Mika Kajava, mika.kajava@helsinki.fi

Publikationsförteckning

CHL 144
Mika Kajava
Naming Gods. An Onomastic Study of Divine Epithets Derived from Roman Anthroponyms. 2022. 159 s.

CHL 143
Tua Korhonen
To the Glory that was Greece. Ideas, Ideals and Practices in Composing Humanist Greek during the Seventeenth Century. 2022 411 s.

CHL 142
Sari Kivistö
Neo-Latin Verse Satire, ca. 1500–1800. An Ethical Approach. 2022. 293 s.

CHL 141
Heikki Solin:
Da Rodolfo Pio ai Farnese. Storia di due collezioni epigrafiche urbane. 2021. 432 s.

CHL 140
Ilkka Kuivalainen:
The Portrayal of Pompeian Bacchus. 2021. 285 s.

CHL 139
Martti Leiwo, Marja Vierros, Sonja Dahlgren (ed.):
Papers on Ancient Greek Linguistics. Proceedings of the Ninth International Colloquium on Ancient Greek Linguistics (ICAGL9) 30 August – 1 September 2018. 2020. 356 s.

CHL 138
Mika Kajava, Tua Korhonen, Jamie Vesterinen (ed.):
Meilicha Dôra. Poems and Prose in Greek from Renaissance and Early Modern Europe. 2020. 578 s.

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 s.

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 s.

CHL XXXIV 1
Hilma Granqvist:
Muslim death and burial. Arab Customs and Traditions Studied in a Village in Jordan. 1965. 287 s.

CHL VI 8
Hilma Granqvist:
Marriage conditions in a Palestinian Village II. 1935. 366 s.

CHL III 8
Hilma Granqvist:
Marriage Conditions in a Palestinian Village. 1931. 200 s.

 

Commentationes Scientiarum Socialium

Redaktör Jan Sundberg, 

Publikationsförteckning

CSS 81
Kristiina Silvan:
Legacies of the Komsomol. Afterlife of the Leninist Communist Youth League and Contemporary State – Affiliated Youth Activism in Post-Soviet Russia and Belarus. 2022. 115 s.

Kristiina Silvan diskuterar sin bok ”Legacies of the Komsomol. Afterlife of the Leninist Communist Youth League and Contemporary State – Affiliated Youth Activism in Post-Soviet Russia and Belarus” tillsammans med Veera Laine

CSS 80
Veera Laine:
Nationalism as an Argument in Contemporary Russia. Four perspectives on language in action. 2021. 117 s.

Veera Laine diskuterar sin bok ”Nationalism as an argument in contemporary Russia. Four perspectives on language in action” tillsammans med Kristiina Silvan.

CSS 79
Tuomas Savonen:
MINNESOTA, MOSCOW, MANHATTAN. Gus Hall’s Life and Political Line Until the Late 1960s. 2020. 503 s.

 

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

Publikationsförteckning

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 221
Heikki Nevanlinna:
Neovius-Nevanlinna – erään suvun kronikka. 2022. 201 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 220
Jani Marjanen:
Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840. 2022. 331 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 219
Markus Ahlskog:
Katsaus Suomen varhaiseen atomihistoriaan. 2022. 266 s.

Professor Markus Ahlskog intervjuas av professor Stig-Olof Londen angående boken ”Katsaus Suomen varhaiseen atomihistoriaan”

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 218
H.K. Riikonen:
Suomesta ja maailmalta. Yrjö Niiniluoto ja hänen kirjallinen tuotantonsa. 2021. 329 s.

Professor Hannu K. Riikonen intervjuas av professor Stig-Olof Londen angående boken ”Suomesta ja maailmalta. Yrjö Niiniluoto ja hänen kirjallinen tuotantonsa”

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 217
Topi Artukka:
Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. 2021. 344 s.

Skådespelaren Sanna Majuri läser ett stycke ur boken ”Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla”

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 215
Heikki Nevanlinna:
Ilmatieteiden vaiheita ja vaikuttajia Suomessa. 2021.341 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214
Ville Kajanne:
Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. 2020.348 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 213
Jens Grandell:
Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855-1865. 2020. 267 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 212
Mardy Lindqvist:
Uusi maksa, uusi elämä. Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa. 2020. 341 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Peter Holmberg & Johan Stén:
Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Sophie Holm:
Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 s.

 

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Redaktör Kalevi Rikkinen, hannele.rikkinen@gmail.com

Publikationsförteckning

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918 19
Juha, Manninen, Juhani Ihanus, Marja Jalava, Ilkka Niiniluoto:
A History of Philosophy and Psychology in Finland, 1809-1917. 2021. 424 s.

 

Årsboken Sphinx

Redaktör Juha Janhunen, asiemajeure@yahoo.com

Publikationsförteckning

Sphinx 2021-2022

Sphinx 2020-2021

Sphinx 2019-2020

Sphinx 2018-2019

Sphinx 2017-2018

 

Övriga publikationer

Publikationsförteckning