Finska Vetenskaps-Societeten

Publikationer

Societeten publicerar fyra serier och årsboken Sphinx. Ytterligare utkommer enskilda verk som inte ingår i någon av serierna. Publikationerna kan köpas bl.a via Vetenskapsbokhandeln, adress Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

Commentationes Humanarum Litterarum

Publikationsförteckning

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 s.

Commentationes Humanarum Litterarum 136 (open access)

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 s.

Commentationes Humanarum Litterarum 137 (open access)

Redaktör Mika Kajava, mika.kajava@helsinki.fi

Commentationes Scientiarum Socialium

Publikationsförteckning

Redaktör Niklas Bruun, niklas.bruun@helsinki.fi

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Publikationsförteckning

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 p.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209 (open access)

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Publikationsförteckning

Redaktör Kalevi Rikkinen, hannele.rikkinen@gmail.com

Årsboken Sphinx

Publikationsförteckning

Sphinx 2017-2018 (open access)

Sphinx 2018-2019 (open access)

Redaktör Juha Janhunen, asiemajeure@yahoo.com

Övriga publikationer

Publikationsförteckning