Finska Vetenskaps-Societeten

Publikationer

Societeten publicerar fyra serier och årsboken Sphinx. Ytterligare utkommer enskilda verk som inte ingår i någon av serierna. Publikationerna kan köpas bl.a via Vetenskapsbokhandeln, adress Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

Commentationes Humanarum Litterarum

Publikationsförteckning

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 s.

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 s.

Redaktör Mika Kajava, mika.kajava@helsinki.fi

Commentationes Scientiarum Socialium

Publikationsförteckning

Redaktör Jan Sundberg, 

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Publikationsförteckning

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 214
Ville Kajanne:
Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa. 2020.348 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 213
Jens Grandell:
Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855-1865. 2020. 267 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 212
Mardy Lindqvist:
Uusi maksa, uusi elämä. Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa. 2020. 341 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Peter Holmberg & Johan Stén:
Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Sophie Holm:
Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 s.

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Publikationsförteckning

Redaktör Kalevi Rikkinen, hannele.rikkinen@gmail.com

Årsboken Sphinx

Publikationsförteckning

Sphinx 2019-2020

Sphinx 2018-2019

Sphinx 2017-2018

Redaktör Juha Janhunen, asiemajeure@yahoo.com

Övriga publikationer

Publikationsförteckning