Swedish logo

Pressmeddelande 19.12.2023

Finska Vetenskaps-Societeten är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Allt sedan 1838 har den samlat den finländska vetenskapliga eliten.

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 18.12.2023 följande personer till ledamöter: professor Emilia Kilpua (Helsingfors universitet), professor Ari Ristimäki (Helsingfors universitet), ledande forskare Aki Sinkkonen (Naturresursinstitutet LUKE), professor Marja-Liisa Helasvuo (Åbo universitet) samt professor Kim Strandberg (Åbo Akademi).

Tilläggsuppgifter ges av Finska Vetenskaps-Societeten ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg, tel. +358 50 433 2920.

Lehdistötiedote 19.12.2023

Suomen Tiedeseura on Suomen vanhin tiedeakatemia, joka vuodesta 1838 lähtien on tuonut yhteen Suomen tieteellisen yhteisön eliittiä.

Suomen Tiedeseura kutsui kokouksessaan 18.12.2023 seuraavat henkilöt jäsenikseen: professori Emilia Kilpua (Helsingin yliopisto), professori Ari Ristimäki (Helsingin yliopisto), johtava tutkija Aki Sinkkonen (Luonnonvarakeskus LUKE), professori Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto) sekä professori Kim Strandberg (Åbo Akademi).

Lisätietoja antaa Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri professori Mats Gyllenberg, puh. +358 50 433 2920.

Press Release 19.12.2023

The Finnish Society of Sciences and Letters is Finland’s oldest Academy of Sciences. Since 1838, it has gathered the Finnish scientific elite.

The following scientists have been elected as members of The Finnish Society of Sciences and Letters on December 18, 2023: Professor Emilia Kilpua (University of Helsinki), Professor Ari Ristimäki (University of Helsinki), Principal Scientist Aki Sinkkonen (Natural Resources Institute Finland LUKE), Professor Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku) and Professor Kim Strandberg (Åbo Akademi University).

For more information, please contact the Permanent Secretary of The Finnish Society of Sciences and Letters, Professor Mats Gyllenberg, phone +358 50 433 2920.