Swedish logo

Pressmeddelande 22.12.2020

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 21.12.2020 följande personer till ledamöter: professor Eeva Furman (Finlands miljöcentral), professor Matti Lassas (Helsingfors universitet), professor Karl-Erik Michelsen (LUT-universitet), professor Vesa Olkkonen (Helsingfors universitet), professor Sami Pihlström (Helsingfors universitet), universitetslektor Martina Reuter (Jyväskylä universitet) och forskningsprofessor Johanna Tamminen (Meteorologiska institutet).

Till utländska ledamöter kallades professor Ville Kaila (Stockholms universitet), professor Tomas Roslin (Sveriges lantbruksuniversitet), professor Susanna Lindberg (Leidens universitet) och professor Gunhild Vidén (Göteborgs universitet).

Lehdistötiedote 22.12.2020

Suomen Tiedeseura kutsui kokouksessaan 21.12.2020 seuraavat henkilöt jäsenikseen: professori Eeva Furman (Suomen ympäristökeskus), professori Matti Lassas (Helsingin yliopisto), professori Karl-Erik Michelsen (LUT-yliopisto), professori Vesa Olkkonen (Helsingin yliopisto), professori Sami Pihlström (Helsingin yliopisto), yliopistonlehtori Martina Reuter (Jyväskylän yliopisto) ja tutkimisprofessori Johanna Tamminen (Ilmatieteen laitos).

Ulkomaisiksi jäseniksi kutsuttiin professori Ville Kaila (Tukholman yliopisto), professori Tomas Roslin (Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto), professori Susanna Lindberg (Leidenin yliopisto) ja professori Gunhild Vidén (Göteborgin yliopisto).

Press Release 22.12.2020

The following scientists have been elected as members of The Finnish Society of Sciences and Letters on December 21, 2020: Professor Eeva Furman (Finnish Environment Institute), Professor Matti Lassas (University of Helsinki), Professor Karl-Erik Michelsen (LUT-University), Professor Vesa Olkkonen (University of Helsinki), Professor Sami Pihlström (University of Helsinki), University Lecturer Martina Reuter (University of Jyväskylä) and Research Professor Johanna Tamminen (Finnish Meteorological Institute).

The following scientists were elected as foreign members: Professor Ville Kaila (Stockholm University), Professor Tomas Roslin (Swedish University of Agricultural Sciences), Professor Susanna Lindberg (University of Leiden) and Professor Gunhild Vidén (University of Gothenburg).