Suomen Tiedeseura

Hallitus

Suomen Tiedeseuran asioista vastaa Tiedeseuran hallitus. Hallituksen jäseniä ovat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pysyvä sihteeri, varainhoitaja, osastojen edustajat varajäsenineen sekä yhdeksäs jäsen.

Toistaiseksi valitut pysyvä sihteeri ja varainhoitaja valvovat päätösten toteutumista ja taloutta. Heitä avustaa Tiedeseuran toimistosihteeri. Taloushallintoa varten on hoitokunta.

Kauaskantoiset asiat ratkaistaan hallituksen esittelystä Tiedeseuran jäsenten kuukausikokouksissa.

Hallituksen kokoonpano 15.6.2020- 29.4.2021
(varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja: Jukka Meurman
Varapuheenjohtaja: Hannu Koskinen
Pysyvä sihteeri: Mats Gyllenberg
Varainhoitaja: Niklas Bruun
Matemaattis-fysikaalinen osasto: Heikki Tenhu (Paula Eerola)
Biotieteellinen osasto: Erik Bonsdorff (Dan Lindholm)
Humanistinen osasto: Hannu Riikonen (Hanna Snellman)
Yhteiskuntatieteellinen osasto: John Sumelius (Mikael Collan)
Yhdeksäs jäsen: Pauline von Bonsdorff