Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten har beviljat 59 nya stipendier 2023. Stiftelsens utdelning uppgår 2023 till totalt ca. 590 000 euro.

Antalet ansökningar var 115 och det ansökta totalbeloppet var totalt ca. 1,6 miljoner euro. Nästa ansökningsomgång är 1.1 – 31.1.2024.

Beviljade stipendier 2023