Finska Vetenskaps-Societeten

Publikationer

Societeten publicerar fyra serier och årsboken Sphinx. Ytterligare utkommer enskilda verk som inte ingår i någon av serierna. Publikationerna kan köpas bl.a via Vetenskapsbokhandeln, adress Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.

Commentationes Humanarum Litterarum

Publikationsförteckning

Redaktör Mika Kajava, mika.kajava@helsinki.fi

Commentationes Scientiarum Socialium

Publikationsförteckning

Redaktör Niklas Bruun, niklas.bruun@helsinki.fi

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Publikationsförteckning

Redaktör Stig-Olof Londen, stig-olof.londen@aalto.fi

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Publikationsförteckning

Redaktör Kalevi Rikkinen, hannele.rikkinen@gmail.com

Årsboken Sphinx

Publikationsförteckning

Sphinx 2017-2018

Sphinx 2018-2019

Redaktör Juha Janhunen, asiemajeure@yahoo.com

Övriga publikationer

Publikationsförteckning