Suomen Tiedeseura

Hallitus

Suomen Tiedeseuran asioista vastaa Tiedeseuran hallitus. Hallituksen jäseniä ovat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pysyvä sihteeri, rahastonhoitaja, osastojen edustajat varajäsenineen sekä yhdeksäs jäsen.

Toistaiseksi valitut pysyvä sihteeri ja varainhoitaja valvovat päätösten toteutumista ja taloutta. Heitä avustaa Tiedeseuran toimistosihteeri. Taloushallintoa varten on hoitokunta.

Kauaskantoiset asiat ratkaistaan hallituksen esittelystä Tiedeseuran jäsenten kuukausikokouksissa.

Hallituksen kokoonpano 27.4.2018 – 29.4.2019
(varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja: Jukka Meurman
Varapuheenjohtaja: Hannu Koskinen
Pysyvä sihteeri: Mats Gyllenberg
Rahastonhoitaja: Dan-Olof Riska
Matemaattis-fysikaalinen osasto: Dage Sundholm (Paula Eerola)
Biotieteellinen osasto: Kristina Lindström (Dan Lindholm)
Humanistinen osasto: Hannu Riikonen (Hanna Snellman)
Yhteiskuntatieteellinen osasto: Jan Sundberg (Pekka Kauppi)
Yhdeksäs jäsen: Pauline von Bonsdorff