Suomen Tiedeseura

Ilmastosymposiumi

Tervetuloa “Klimat och anpassning/Climate and Adaptation” symposiumiin 28.9.2023 Tieteiden talolla Helsingissä. Symposiumin järjestää Suomen Tiedeseuran Biotieteellinen osasto. Symposiumin kieli on ruotsi tai englanti ja symposio on luonteeltaan ajankohtaista keskustelua. Tilaisuus striimataan, joten keskusteluja voi seurata myös etänä, linkki striimiin löydät tästä. Symposium on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen tämän linkin kautta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.9.2023.

Lisätietoja antaa Erik Bonsdorff:
Erik.Bonsdorff@abo.fi +358405363539

Itsenäisen Suomen tieteen historia – muistitiedon ja kokemuskerronnan dokumentointihanke

Suomen Tiedeseura organisoi yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa keruun, jonka kohteena ovat suomalaisten ja Suomessa vaikuttaneiden tieteenharjoittajien ja tutkijoiden kokemukset ja muistitieto. 

Keruu on osa laajempaa Itsenäisen Suomen tieteen historia -hanketta. Sen avulla kootaan tietoa siitä, miten Suomessa harjoitetun tieteen kehitys eri oppialoilla on tapahtunut. Näkökulma oppialoihin perustuu vastaajien itsensä laatimiin kuvauksiin aihepiiristä, jonka asiantuntijoita he ovat. ”Kirjoittamalla kertominen” on erinomainen keino hankkia tietoa ilmiöstä, jonka kehitykseen ja murroksiin kirjoittajat itse ovat osallistuneet. Tieteenharjoittajien kokemukset ovat arvokas lähde tutkittaessa tieteen kehitystä.

Voit vastata keruun 31.12.2023. saakka. 

Tiedonkeruun löydät tästä.

Suomen Tiedeseura

on vuonna 1838 perustettu kaikkien tieteenalojen tiedeakatemia. Sen tavoitteena on edistää tieteellistä keskustelua ja julkaista erityisesti luonnontieteellistä ja humanistista kirjallisuutta.

Tiedeseura

  • järjestää julkisia esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja symposiumeja,
  • julkaisee tieteellistä kirjallisuutta,
  • myöntää apurahoja ja palkintoja,
  • edistää tiedeyhteisöjen yhteyksiä sekä Suomessa että ulkomailla ja
  • tarjoaa jäsenille monia mahdollisuuksia poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

 

Jäsenet ja osastot

Suomen Tiedeseuran jäseniksi kutsutaan kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita tieteellisten ansioiden perusteella. Kuhunkin osastoon kuuluu 30 eliniäksi valittua varsinaista jäsentä. Jäsenen täytettyä 67 vuotta hän siirtyy seniorijäseneksi täysin valtuuksin ja paikka vapautuu nuoremmalle.

Lue lisää

Tiedeseuran kokoukset

Maanantaina 18.9. klo 17, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
  • Muistopuheen professori Nils-Erik Sarikselle pitää Per Saris
  • Muistopuheen professori Matti Klingelle pitää Henrik Meinander
  • Eero Castrén pitää esitelmän aiheesta ”Aivojen muovautuvuus”
  • Erika Löfström pitää esitelmän aiheesta ”Doktorandhandledning – vad spelar den för roll?”

Kokous on avoin yleisölle, ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa!

 

Lue lisää

Matemaattis-fysikaalinen osasto

Biotieteellinen osasto

Humanistinen osasto

Yhteiskunta​tieteellinen osasto