Banner Banner

MEMBERS

The Society has at present 386 members of which 9 are honorary members, 251 are regular members and 126 are foreign members.

SectionHonorary MembersRegular MembersForeign MembersTotal
DomesticForeignOver 67 yearsOver 67 years
Mat.fys.11363035103
Biosciences1035303197
Humanities21323037102
Social Sc.2128302384
Total63131120126386

HONORARY MEMBERS, DOMESTIC AND FOREIGN

Bengt Holmström
2016
Ph.D, Professor of Economics and Management, Department of Economics, M.I.T, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016.
Matti Klinge
2013
Fil.tri, Helsingin yliopiston täysinpalv. historian professori, Tiedeseuran varsinainen jäsen 1977, Tiedeseuran esimies 2004–2007.
Holger Thesleff
2013
Fil.dr, professor em. i grekisk filologi vid Helsingfors universitet, ordinarie medlem av Societeten 1963.
Albert de la Chapelle
1998
Med. o. kir. dr, akademiker, professor em. i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, professor i human cancergenetik vid Ohio State University, ordinarie ledamot av Societeten 1975.
Randolph Quirk
1991
Baron Quirk, CBE, FBA, Em. Professor of English, University College of London.
Erik Allardt
1988
Pol.dr, akademiker, f.d. kansler för Åbo Akademi, professor em. i sociologi vid Helsingfors universitet, f.d. ordförande för Vetenskapliga centralkommissionen vid Finlands Akademi, ordinarie ledamot av Societeten 1961.
Olli Lehto
1988
Fil.tri, akateemikko, Helsingin yliopiston täysinpalv. matematiikan professori, yliopiston täysinpalv. kansleri, Tiedeseuran varsinainen jäsen 1968.
Ben R. Mottelson
1988
Ph.D, professor em. i fysik vid NORDITA, Köpenhamn.
Stig Strömholm
1988
Jur.dr, tilldelad titeln akademiker, professor em. i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 1981.

Ordinary members listed alphabetically

Foreign members listed alphabetically