Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt möte 16.12.2019 följande personer till ledamöter: professor emerita Vineta Fellman (Helsingfors universitet), professor Elina Ikonen (Helsingfors universitet), professor Kirsi Jahnukainen (HUS/Karolinska institutet), professor Peter Johansson (Helsingfors universitet), professor Anne Kovalainen (Åbo universitet), professor Camilla Lindholm (Tammerfors universitet), professor Maria Lähteenmäki (Östra Finlands universitet), professor Hannes Lohi (Helsingfors universitet), akademiforskare Kaisa Matomäki (Finlands Akademi/Åbo universitet), professor Jussi Pakkasvirta (Helsingfors universitet), professor Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi), professor Pentti Tienari (Helsingfors universitet), professor Sampsa Vanhatalo (Helsingfors universitet), akademiprofessor Anu Wartiovaara (Finlands Akademi / Helsingfors universitet), professor Charlotta Wolff (Åbo universitet) och professor Sirpa Wrede (Helsingfors universitet). Till utländsk ledamot kallades Svenska Akademiens ständige sekreterare, professor Mats Malm (Göteborgs universitet).