Finnish logo

Lahjoitukset ja testamentit

Suomen Tiedeseuran toiminta perustuu valtaosin lahjoituksin tai testamenteilla saatuun varallisuuteen. Näitä lahjoituksia on saatu seuran historian eri aikoina. Korkeatasoista tiedettä voidaan vielä nykyään tehokkaasti edistää tukemalla Tiedeseuraa. Alempana on ohjeita ja neuvoja niille, jotka haluavat tarkempia tietoja Tiedeseuran tukemisesta.

Lahjoitus ja testamentti

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat tehdä lahjoituksen tai testamentata omaisuutta Suomen Tiedeseuralle.

Lahjoitusten ja testamenttisaantojen avulla voit tukea Suomen Tiedeseuran tarkoitusta edistää tieteitä muun muassa julkaisutoiminnalla, jakamalla palkintoja ja tutkimusapurahoja sekä järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja kokouksia.

Jokainen lahjoitus tai Suomen Tiedeseuran hyväksi laadittu testamentti on yhdistyksellemme tärkeä. Lahjoittaja ja testamentin tekijä voi itse valita lahjoitettavan tai testamentattavan summan sekä käyttötarkoituksen, johon lahjoitetut tai testamentatut varat halutaan yhdistyksessämme ohjattavaksi. Tarkempia tietoja tutkimusapurahoista ja niiden myöntämisestä löytyy oheisen linkin kautta.

Lahjoitettava tai testamentattava omaisuus voi olla rahavaroja tai esim. asunto- tai muita osakkeita tai kiinteää omaisuutta.

Yli 100.000 euron lahjoituksista tai testamenttisaannoista voidaan perustaa nimikkorahasto. Nimikkorahaston avulla rahat voidaan ohjata tiettyyn lahjoittajan tai testamentin tekijän toivomaan tarkoitukseen. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoittajan tai testamentin tekijän mukaan.

Lisätietoja lahjoituksiin ja testamentteihin liittyen antaa yhdistyksen varainhoitaja professori Niklas Bruun (puh. 050 599 6801, sähköposti bruun@scientiarum.fi).

Testamentin tekemisessä kannattaa huomioida, että testamentti edellyttää tiettyjen muotomääräysten noudattamista. Suomen Tiedeseura suosittelee kääntymään perintöoikeudellisiin asioihin erikoistuneen asianajajan tai lakimiehen puoleen, jotta testamentti tulee oikein tehtyä ja johtaa testamentin tekijän haluamaan lopputulokseen. Suomen Tiedeseura voi tarvittaessa avustaa asianajajan hankkimisessa. Suomen Tiedeseuran hyväksi tehtävissä testamenteissa yhdistys voi korvata testamentin laatimisesta aiheutuvat kulut.

Verotus

Suomen Tiedeseura ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen, jolloin lahjoitetut ja testamentatut varat voidaan käyttää kokonaan tieteen edistämiseen.

Suomen Tiedeseuralle lahjoituksen tehnyt yritys on verohallinnon päätöksellä oikeutettu vähentämään verotuksessaan vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruisen rahalahjoituksen. Päätös on voimassa vuosina 2022-2026.