Banner Banner

APURAHAT JA PALKINNOT

Suomen Tiedeseura on vuosia saanut merkittäviä lahjoituksia. Lahjoitusten tuoton turvin jaamme vuosittain huomattavan määrän apurahoja tieteelliseen tutkimukseen.

 

 

 

APURAHAN HAKEMINEN VUONNA 2019

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2019 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Hakuaika on 7.1.–10.2.2019 ja hakemus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta.

Myönnetyt apurahat ja palkinnot julistetaan Tiedeseuran vuosijuhlassa 29. huhtikuuta sekä kotisivuillamme 30. huhtikuuta. Apurahahakemuksia joita ei mainita ei olla myönnetty. Apurahansaajan tulee täydentää hakemustaan apurahajärjestelmässä henkilötunnuksella, osoitteella, sähköpostiosoitteella sekä tilinumerolla. Apuraha ei mene maksuun ennen kuin nämä tiedot ovat lähetetty.

Suositus

Jos hakija ei ole tiedeseuran jäsen, hakemukseen tarvitaan kahden tiedeseuran jäsenen suositus.

Suositus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta

Omien apurahojen lisäksi Tiedeseura päättää Magnus Ehrnroothin säätiön, Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiön sekä FT Mikael Björnbergin muistorahaston apurahoista.

 

selvitys apurahojen käytöstä

Vastaanotettujen apurahojen käytöstä lähetetään vuoden sisällä selvitys (n. yksi A4-sivu) osoitteeseen societas@scientiarum.fi . Asianmukaiset alkuperäiset tositteet toimitetaan kansliaan.

 

MAUPERTUIS-OHJELMA

Hakuaika päättyy 25.1.2019. Lisätietoja seuraavan linkin kautta:

Maupertuis ohjelma: uusi rahoitusohjelma Ranskan ja Suomen tieteelliselle yhteistyölle

 

 

 

TIEDE- JA OPETTAJAPALKINNOT

Suomen Tiedeseuran omien palkintojen lisäksi seura hallinnoi myös muita palkintoja ja on mukana päätettäessä näidenkin palkintojen myöntämisestä.

 

Professori E.J. Nyströmin palkinto myönnetään tieteellisistä ansioista vuorovuosina Tiedeseuran eri osastoille.

Professori Theodor Homénin palkinto myönnetään vuosittain vuorotellen fysiikan tutkijoille tai isänmaan historian tutkijoille.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin palkinto myönnetään joka kolmas vuosi matematiikan tieteellisistä ansioista. Palkinto perustettiin vuonna 2013. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran seuran 175-vuotisjuhlassa 29.4.2013.

Magnus Ehrnroothin säätiön matematiikan, fysiikan tai kemian palkinto myönnetään vuorovuosina erityisen etevälle tutkijalle.

Opettajapalkinnot myönnetään eteville humanististen, yhteiskuntatieteellisten sekä luonnontieteellisten aineiden lukio-opettajille. Tärkeänä perusteluna palkinnon myöntämisessä on, että palkinnonsaajan oppilaat ovat hakeutuneet alan akateemisiin opintoihin. Palkinto perustettiin vuonna 1998.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiön apuraha myönnetään vuosittain nuorille matematiikan, fysiikan ja kemian tutkijoille. Apurahan saajaa ehdotetaan yhdessä Ruotsin Kungliga Vetenskapsakademienin edustajien kanssa.

FT Mikael Björnbergin muistosäätiön stipendi myönnetään lähinnä teoreettisen fysiikan nuorelle tutkijalle.

Tiedeseuran pronssi- ja hopeamitalit ovat Alexander Baharevin luomia. Ne myönnetään erityisen ansiokkaasta Tiedeseuran hyväksi tehdystä työstä.

 

myönnetyt apurahat 27.4.2018

Myönnetyt apurahat 2018