Finnish logo

FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN – SUOMEN TIEDESEURA – THE FINNISH SOCIETY OF SCIENCES AND LETTERS (15.3.2021)

Stipendier 2021 – Apurahat 2021 – Grants awarded 2021

Matematisk-fysiska sektionen – Matemaattis-fysikaalinen osasto 2 st. kpl, 12.220 €

FT Hannu Koskinen
Physics of Earth's Radiation Belts
11.620
FT Miia Mäntymäki
Osallistuminen AVS ALD 2021 -konferenssiin kesällä 2021
600

Biovetenskapliga sektionen – Biotieteellinen osasto 13 st. kpl, 244.690 €

Dr. Giannina Hattich
When Ecology and Evolution tango
23.700
LT, dosentti Eliisa Kekäläinen
Myyräkuumeen aiheuttama lisääntynyt lymfoomariski
11.000
PsT Jari Lahti
Environmentally and multiomically informed scores for endophenotypes of
dementia: The MODES project
23.300
MKD Dan Lindholm
Structure and function of the deubiquitinating enzyme USP14 for targeting
proteasome and autophagy activities in cell protein homeostasis.
22.000
FT Hannes Lohi
Hunting new epilepsy genes with the help of man's best friend
18.000
PhD Carly Lynsdale
Climatic drivers of reproduction in semi-domestic reindeer
15.800
MKD Jukka Meurman
Studies on oral infections and systemic health
26.340
Docent Tommy Nordström
Intracellulär pH reglering via natrium bikarbonat co-transportörer (NBC);
potentiella terapeutiska mål hos glial/gliom progenitorceller.
14.000
FT Tuomas Näreoja
Development of biomarkers, diagnostics and treatment of inflammatory osteolysis
23.600
PhD (Dr. rer. nat. in biochemistry) Vinko Palada
Circadian regulation of the comorbidity cycle between anxiety, sleep, and
neuropathic pain
19.200
PhD, docent Arto Pulliainen
Vaccine potential and functional characterization of novel bacterial ADPribosyltransferase toxins
14.250
FD Anna Törnroos-Remes
Genetisk variation hos Limecola (Macoma) balthica (L.) i förhållande till
miljöförändringar (GENEMAC)
10.000
TkT Johan Westö
Deciphering the neutral code: from electrical impulses to behavioral decisions
23.500

Humanistiska sektionen – Humanistinen osasto 15 st. kpl, 149.141 €

Master in English Literature and Master in French Literature Ana Calvete
Comparative Study of the Construction of Authenticity in Contemporary Travel
Writing (1970-2019)
10.000
Ph.D. Lars Hertzberg
avlöna hjälparbetskraft för att göra upp register för bok under utgivning
1.000
Filosofian maisteri Outi Kaltio
Väitöskirjatyö: Constantine the African’s "Pantegni, Theorica": textual study of a
medieval medical compendium
23.668
Professori Sari Kivistö
Arkistotyöskentelyyn (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel) runoutta ja
lääketiedettä uuslatinalaisessa kirjallisuudessa käsittelevän tutkimuksen parissa
5.950
Filosofian tohtori Satu Koivisto
Apuraha esihistoriallisen keramiikan ajoittamiseen radiohiilimenetelmällä
4.500
FD Laura Kolbe
Suomalaisen kaupunkipolitiikan unelmat ja todellisuus
pitkällä 1900-luvulla – esitutkimuksen ja arkistokartoituksen tekeminen
9.800
FD Tomas Lehecka
Consequential misconceptions about local and global linguistic realities
22.755
Filosofie doktor Jan-Ivar Lindén
Fortsättning av redan inlett editionsprojekt: Aristoteles Metafysik
21.000
fil.dr Bo Lönnqvist
Fideikommmissen i Finland. Studier i en aristokratisk kulturform, uppkomst och
upplösning.
1.530
VTT Jussi Pakkasvirta
Pohjoismaiden ja Espanjan suhteet Francon diktatuurin aikana (arkistotyö
Madridissa ja Tukholmassa)
6.500
TT, FM Lauri Snellman
Tutkimus käsittelee maailmankuvien logiikkaa ja tieteen, uskonnon ja
metafysiikan päällekkäisyyttä.
23.668
FT Liisa Steinby
The Politics of Literary History: Changes in Literary History Writing in Russia,
Latvia, the Czech republic and Finland after 1990.
9.300
FD Holger Weiss
Muslim Empowerment in Ghana (MEG): Discourses, Agendas and Actions on
Poverty, Community and Gender - fältforskning i Ghana hösten 2021
5.400
FD Clas Zilliacus
Arbeten om dramatik av Beckett, Shakespeare
1.820
PhD Jan-Ola Östman
Föredrag och organisering av panel på 17 International Pragmatics Conference
2.250

Samhällsvetenskapliga sektionen – Yhteiskuntatieteellinen osasto 3 st. kpl, 21.419 €

Professor Niklas Bruun
International Society for Labour and Social Security Law/World Congress
7-10 September 2021 i Lima Peru
3.314
Agr.o.forst doktor John Sumelius
Teknisk effektivitet i nuvarande och nya odlingssystem i norra Ghana efter av
samodling, ympmedel och biogödselmedel
16.525
Pol dr Timo Teräsvirta
5th Conference on “Econometric Models of Climate Change” at the University of
Victoria (Victoria, BC, Canada)
1.580

Sohlbergs fond – Sohlbergin rahasto 3 st. kpl, 13.200 €

Master degree Liangzhi Chen
Doctoral thesis entitled "Recent revolution of soil thermal regime under changing
climate in northern Eurasia"
6.000
FM Janne Heikkinen
Perustuottajien biomassan ja biodiversiteetin vaihtelu tunturilammissa suhteessa
paikalliseen ilmastoon, valoon ja vesikemiaan
2.700
FT Sakari Salonen
”Ilmastoshokit Lapin väestöhistorian taustalla” – Apurahahakemus
esihistoriallisten löytöjen radiohiiliajoituksiin Lapista
4.500

Totalt – Yhteensä 36 st. kpl, 440.670 €