English logo

In memoriam Holger Thesleff

01.02.2024

Friday, March 15, 2024, from 2:15 p.m. to 6:00 p.m.

University of Helsinki, Metsätalo Hall 6 (Unioninkatu 40, 3rd floor)

Welcome to the memorial seminar dedicated to Holger Thesleff, an extraordinary professor of Greek philology (1924–2023). The seminar will delve into Thesleff’s impact on research in the history of philosophy and ancient culture at the University of Helsinki. Additionally, it will explore his contributions as a researcher and member of the scientific community. The speakers at the seminar will include Thesleff’s students and researchers who are well acquainted with his teaching and research.

The seminar is in Finnish and organized in collaboration with KFY (Klassillis-filologinen yhdistys). We kindly ask you to register for the seminar by no later than February 29, 2024, using this registration form.

You can attend the event live or online, link to the live stream. 

Program

14.15 Professori Mika Kajava Seminaarin avaus ja avaussanat

14.30 VTT, FM Lassi Jakola Platonin kontekstit

14.50 Professori Pauliina Remes Kaksi maailmaa vai kaksi tasoa? Platon ja Thesleff havaittavan todellisuuden suhteesta ideoihin

15.10 FT, Dos. Mika Perälä Refleksiivisen tiedon lajit Platonin Kharmides-dialogissa

15.30 Keskustelu

15.50 Kahvitauko

16.20 FT, Dos. Eero Salmenkivi Mieleen palauttaminen Platonin Menon-dialogissa

16.40 Professori emeritus Hannu Riikonen Holger Thesleff ja antiikin jälkivaikutus

17.00 Keskustelu

17.20 Akateemikko Ilkka Niiniluoto Seminaarin päätössanat ja päättäminen

0 Comments