Finska Vetenskaps-Societeten

Series: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk