Finska Vetenskaps-Societeten

Series: Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik