Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

Mötesprogram våren 2021

Måndag 18.1 kl. 17 (distansmöte)
 • Föredrag av fru Fellman: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”
 • Föredrag av herr Kaitala: ”Populaatiodynamiikka ja ympäristön vaihtelun laatu”
Måndag 15.2 kl. 17 (distansmöte)
 • Föredrag av herr Johansson: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”
 • Föredrag av fru Lehesjoki: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”
Måndag 15.3 kl. 17 (distansmöte)
 • Föredrag av fru Matomäki: “Alkuluvuista”
 • Föredrag av fru Olsson: “Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”
Torsdag 29.4 årsmöte kl. 17 (distansmöte)
Måndag 17.5 kl. 17 (distansmöte)
 • Föredrag av fru Ikonen: “Rasvatutkimusta solutasolla”
 • Föredrag av fru Lindholm: “Kan man ge anvisningar för kommunikation”

 

Mötesprogram hösten 2021

Måndag 20.9 kl. 17
 • Föredrag av herr Mikkonen
 • Föredrag av herr Saarikivi
 • Föredrag av herr Söderlund
Måndag 18.10 kl. 17
 • Föredrag av fru Heinämaa
 • Föredrag av fru Mappes
Måndag 15.11 kl. 17
 • Föredrag av fru Lähteenmäki
 • Föredrag av herr Miestamo
Måndag 20.12 kl. 17
 • Föredrag av herr Forsén