Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

Mötesprogram våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16
(Obs! Plats: Åbo Akademi, Stora Auditoriet i ASA, Fänriksgatan 3 A, 1. vån, Åbo)
 • Föredrag av herr Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Föredrag av fru Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Föredrag av herr Wilén: ”Elden är lös!”
Måndag 17.2 kl. 17
 • Minnestal över fil.dr. Marja Simonsuuri-Sorsa av herr Schröder
 • Föredrag av fru Kalso: “Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Föredrag av fru von Schoultz: ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”
Måndag 16.3 kl. 17 (INHIBERAT!)
 • Föredrag av herr Groop: “Diabetisk njursjukdom, nutidens gissel – en kollision mellan arv och miljö”
 • Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”
Onsdag 29.4 kl. 18 
Societetens årshögtid på Börshuset (INHIBERAT! Nytt datum för årsmötet meddelas senare)
Måndag 18.5 kl. 17 (INHIBERAT!)
 • Föredrag av herr Koskenniemi: “Suvereenisuus ja omistaminen. Ajatuksia vallankäytön kansainvälisestä historiasta”

Mötesprogram hösten 2020

Måndag 21.9 kl. 17
 • Minnestal över professor Johan Järnefelt av herr Gahmberg
 • Minnestal över professor Max Engman av herr Meinander
 • Föredrag av fru Törmä
 • Föredrag
Måndag 19.10 kl. 17
 • Föredrag av fru Karivieri
 • Föredrag av fru Spens
Måndag 16.11 kl. 17
 • Föredrag av herr Groop
 • Föredrag av fru Isoniemi
Måndag 21.12 kl. 17
 • Föredrag
 • Föredrag