Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 

Mötesprogram våren 2023

Måndag 16.1 kl. 16,  Aurum, Henriksgatan 2, Åbo 
  • Minnestal över professor Karl-Gustav Sandelin hålls av Tage Kurtén
  • Föredrag av Anne Kovalainen under rubriken ”Alustataloudesta alustayhteiskuntaan”
  • Föredrag av Ruth Illman under rubriken ”Vardagsjudendom i Finland och i Norden”
Måndag 20.2 kl. 17, Ständerhuset
  • Minnestal över professor Peter Tigerstedt hålls av Pekka Kauppi
  • Föredrag av Matti Lassas under rubriken ”Inversio-ongelmat: Maailman kuvantamista eri mittakaavoissa”
  • Föredrag av Ulrika Candolin under rubriken ”Beteendeekologisk forskning i en värld i förändring”
Måndag 20.3 kl. 17, Ständerhuset
  • Föredrag av Sami Pihlström under rubriken ”Mikä on uskonnonfilosofian tutkimuskohde”
  • Föredrag av Sarah Butcher under rubriken ”The wonderful world of viruses”
Måndag 24.4. kl. 17 årsmöte
Lördag 29.4  kl. 18 årshögtid
Måndag 15.5 kl. 17, Villa Aikala, Mejlans
  • Minnestal över professor Eero Holopainen hålls av Timo Vesala
  • Minnestal över akademiker Päiviö Tommila hålls av Laura Kolbe

 

Mötesdatum hösten 2023

Måndag 18.9 kl. 17
Måndag 16.10 kl. 17
Måndag 20.11 kl. 17
Måndag 18.12 kl. 17