Finska Vetenskaps-Societeten

Övriga evenemang

28.9.2020
Maailman monet kielet

Tid:      Måndagen den 28. september 2020 kl. 16-20
Plats:  Centrumbiblioteket Ode, Maija-salen, Tölöviksgatan 4, Helsingfors
Livesändning

Symposiet behandlar såväl de s.k. stora världsspråken som mindre och utrotningshotade språk. De granskas ur olika perspektiv. Förutom språkens särdrag behandlas deras historia, nuvarande situation och framtid. Även språkminoriteter och språkpolitik uppmärksammas.

Symposiet är öppet för allmänheten och avgiftsfritt.  Efteråt finns en bandning av symposiet tillgängligt via webbplatsen.

 

Program:
 • Timo Riiho: Espanja ja Portugali suurina maailmankielinä
 • Elina Suomela-Härmä: Ranska: maailmankielen kukoistus ja kuihtuminen
 • Helena Lehečková: Slaavilaisten kielten saloja – ur finsk och svensk synpunkt
 • Tapani Harviainen: Heprean outoja vaiheita 3000 vuodelta lyhyesti
 • Juha Janhunen: Kansainvälinen järjestys – maailman kielet globalisaation kourissa / Den internationella ordningen – ett hot mot världens språkliga diversitet
 • Janne Saarikivi: Suomalais-ugrilaiset kielet Venäjällä
 • Klaus Karttunen: Miten kielet kuolevat

Moderator är professor Hannu Riikonen.

Symposiets program finns även här.

 

26.11.2019
Valeuutiset – demokratian uhka

En videoupptagning kan ses på Youtube

 • Akademiker Ilkka Niiniluoto: Tieto ja totuus – voiko keneenkään luottaa?
 • Forskardoktor Johanna Vuorelma (TaY) : Valeuutiset – ei mitään uutta auringon alla
 • Professor Esa Väliverronen (HY): Mihin katosi luottamus tieteeseen ja asiantuntijoihin?
 • Professor Päivi Korpisaari (HY): Milloin valeuutisten teko ja levitys ovat lainvastaisia?
 • Docent Antto Vihma (UPI): Päihittääkö asiantuntija valeuutiset?
 • Kansler (emeritus) Kari Raivio: ”Kyllä kansa tietää” – vai tietääkö?

Efter föredragen följer en paneldebatt med Marko Junkkari (Helsingin Sanomat) som moderator.