Finska Vetenskaps-Societeten

Övriga evenemang

11.7.2022

Människan och andra djur

Finska Vetenskaps-Societetens symposium Människan och andra djur ordnas som en del av Jyväskylän Kesä 2022.

Tid:                11 juli 2022 kl. 14 – 17

Plats:             Jyväskylä universitet, Ruusupuisto, auditoriet
                        Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Kan vi förstå andra arter? Hur förstår djuren varandra? Vad kan vi säga om kommunikationen mellan olika arter? Hur påverkar människan och andra arter varandra i ett historiskt perspektiv och i nuvarande livsmiljöer? Vilken är människans plats i ett bredare ekologiskt sammanhang, då vi betraktar den i ljuset av ny forskning och förståelse? Uppfattningen om förhållandet mellan människan och andra arter är på många sätt i rörelse.

Under symposiet Människan och andra djur betraktar sex framstående forskare de föränderliga förhållandena mellan människan och andra arter: skillnader, förståelse och dess gränser, samband och ansvar. Perspektiven representerar historieforskning, infektions- och evolutionsekologi, biologisk antropologi, kulturforskning och filosofi. Mellan föredragen har publiken möjlighet att ställa frågor.

Program:

Hannu Koskinen, Finska Vetenskaps-Societetens ordförande öppnar symposiet

Otto Latva, Åbo universitet: Monilajinen historiantutkimus murtaa käsityksiä menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta

Eva R. Kallio, Jyväskylä universitet: Puutiaiset ja zoonoositaudit muuttuvassa ympäristössä

Johanna Mappes, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet: Kuinka eläinten välistä kommunikaatiota voidaan tutkia, kun emme puhu samaa kieltä?

Sonja Koski, Helsingfors universitet: Lukevatko eläimet muiden mieltä?

Sanna Karkulehto, Jyväskylän universitet: Voiko eläintä lukea? Humanistiset tieteet ja inhimillisen Åbo universitet: Ihminen eläimenä ja osana luontoa

Som ordförande verkar Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet och Finska Vetenskaps-Societeten.

Deltagandet är avgiftsfritt och förutsätter ingen förhandsanmälan.

 

25.8.2021
Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna

En videoupptagning kan ses på Youtube.

Tid: Onsdagen den 25 augusti 2021

Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Med seminariet uppmärksammar vi att det är 100 år sedan lagen om Ålands självstyre stiftades. Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland. Förslaget till ny Ålands självstyrelselag är under beredning. För att lagen ska träda i kraft, ska den godkännas av både riksdagen och lagtinget. Seminariet är ägnat att ge impulser till beslutsfattarna om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.

10:00 Öppning

10:10 Inledningsanförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

10:25 Färöarna och Grönland
lektor Maria Ackrén

10:45 Ålands utveckling från självstyrelselagens tillkomst den 6 maj 1920 till nutid
doktorand Ida Jansson, Lunds universitet

11:05 Handläggningen av Ålandsfrågor i riksförvaltningen
lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet

11:30 Lunch

12:30 Kvaliteten i det åländska självstyret
professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet

13:00 Paneldiskussion. Moderator riksdagsledamot Mats Löfström

13:30 Utfallet i det åländska beslutsfattandet
professor Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet

13:50 Kvaliteten i Färöarnas utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Hallbera West, Fróðskaparsetur Føroya

14:15 Kaffe

14:45 Kvaliteten i Grönlands utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Maria Ackrén, Illsimatusarfik

15:10 Paneldiskussion om de färöiska och grönländska exemplen som modell för Åland – Finland.
Moderator docent Pär Olausson, Mittuniversitetet

16:00 Dialog med bland andra lantrådet Veronica Thörnroos om den kommande självstyrelselagens förtjänster och brister

16:30 Slut för dagen

Arrangörer: Finska Vetenskaps-Societeten, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Språk: svenska

Deltagandet är avgiftsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast 20.8.2021 via länken https://www.lyyti.in/Nordiska_perspektiv_pa_sjalvstyre_Aland_Gronland_och_Faroarna_3169

Evenemanget är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

11-14.8.2021
Fredssymposium i Nystad

Hela programmet för Fredssymposiet i Nystad finns att läsa här.

Fredagen den 13 augusti 2021 står Finska Vetenskaps-Societeten som värd med följande program:

VAKAUS JA KESTÄVÄ KEHITYS ITÄMEREN ALUEELLA 2021 –

KULTTUURIKESKUS CRUSELLI, os. Kullervontie 11

moderaattorina toimittaja Jussi-Pekka Rantanen

10.00 – 10.15 Ministeriön tervehdys

10.15 – 10.30 Tiedeseuran avauspuheenvuoro

Hannu Koskinen, professori, Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja

10.30 – 12.00 TULEVAISUUDEN ITÄMERI

Marine environments – our resources for a sustainable future in a changing climate

Anna Törnroos-Remes, apulaisprofessori, Åbo Akademi

Planeetan läpäisevä hyvinvointi Itämeren alueella – mahdottomuuksien illuusio vai tulevaisuuden mahdollisuus

Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus

12.00 – 13.15 Lounas

13.15 – 14.45 MILTÄ VÄESTÖ NÄYTTÄÄ?

Miten Suomi ikääntyy? Väestöpoliittiset haasteet ja mahdollisuudet

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori, Väestöliitto

Drivers of long-term trends in human numbers and capabilities for sustainable development

Wolfgang Lutz, IIASA

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.45 VOIKO VALHE MUUTTUA TOTUUDEKSI?

Media- ja informaatiolukutaito – osallistavan ja osaavan yhteiskunnan edellytys

Gunilla Widén, professori, Åbo Akademi

Beyond polarization and populism – strengthening Finnish democracy

Kim Strandberg, professori, Åbo Akademi

Symposiet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten. Ingen förhandsanmälning krävs.

Evenemanget är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

A Night with the Space Nobelists

Finlands fysikerförening producerar en serie videon bestående av tre intervjuer med Nobelprismottagare inom rymdforskning, samt ett avsnitt där finländska rymdforskare diskuterar ämnet på finska. Serien har understötts av Finska Vetenskaps-Societeten och Magnus Ehrnrooths stiftelse.

Läs mer här.

30.3.2021
Rokotukset ennen ja nyt

En videoupptagning kan ses på Youtube.

Tid:     Tisdag 30.3.2021 kl. 17.00-20.00 

 

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar ett symposium som behandlar bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerar Klaus Hedman, professor i klinisk virologi vid Helsingfors universitet och Seppo Meri, professor i immunologi vid Helsingfors universitet.

 

Program:

 • Symposiet öppnas av Finska Vetenskaps-Societetens ordförande Jukka Meurman
 • Heikki Peltola, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet: Rokotusten historia
 • Mika Rämet, professor i  experimentell immunologi och direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet: Rokotteiden vaikutusmekanismit
 • Hanna Nohynek, överläkare vid vid Institutet för hälsa och välfärd THL: Koronarokotukset up-to-date
 • Paneldebatt om vaccinernas betydelse i kampen mot corona pandemin

Föredragen hålls på finska, men det går bra att ställa frågor på svenska till experterna via “chat”-funktionen under direktsändningen, eller att sända frågor i förväg till adressen societas@scientiarum.fi (senast 29.3.2021).

Symposiet är öppet för allmänheten och kräver ingen förhandsanmälning. Efteråt finns en bandning av symposiet tillgängligt via webbplatsen.

 

28.9.2020
Maailman monet kielet

En videoupptagning kan ses på Youtube
Program:
 • Timo Riiho: Espanja ja Portugali suurina maailmankielinä
 • Elina Suomela-Härmä: Ranska: maailmankielen kukoistus ja kuihtuminen
 • Helena Lehečková: Slaavilaisten kielten saloja – ur finsk och svensk synpunkt
 • Tapani Harviainen: Heprean outoja vaiheita 3000 vuodelta lyhyesti
 • Juha Janhunen: Kansainvälinen järjestys – maailman kielet globalisaation kourissa / Den internationella ordningen – ett hot mot världens språkliga diversitet
 • Janne Saarikivi: Suomalais-ugrilaiset kielet Venäjällä
 • Klaus Karttunen: Miten kielet kuolevat

Moderator är professor Hannu Riikonen.

 

 

26.11.2019
Valeuutiset – demokratian uhka

En videoupptagning kan ses på Youtube

 • Akademiker Ilkka Niiniluoto: Tieto ja totuus – voiko keneenkään luottaa?
 • Forskardoktor Johanna Vuorelma (TaY) : Valeuutiset – ei mitään uutta auringon alla
 • Professor Esa Väliverronen (HY): Mihin katosi luottamus tieteeseen ja asiantuntijoihin?
 • Professor Päivi Korpisaari (HY): Milloin valeuutisten teko ja levitys ovat lainvastaisia?
 • Docent Antto Vihma (UPI): Päihittääkö asiantuntija valeuutiset?
 • Kansler (emeritus) Kari Raivio: ”Kyllä kansa tietää” – vai tietääkö?

Efter föredragen följer en paneldebatt med Marko Junkkari (Helsingin Sanomat) som moderator.