Published | i News

Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig Hjelt kirjanpainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823–1849
Perälä, Anna

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 207
Vasa 2019, 411 s.

Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.