Finska Vetenskaps-Societeten

Ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 408 ledamöter, av vilka 7 är hedersledamöter, 285 ordinarie ledamöter samt 116 utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterTotalt
över 67 århögst 67 år
Mat.fys.2373130100
Biovet.0503027107
Hum.3402937109
Sam238302292
Totalt7165120116408

Hedersledamöter

 

Stig Strömholm 1988

jur.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 1981.

Matti Klinge 2013

fil.dr, professor emeritus i historia vid Helsingfors universitet, tidigare preses för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1977.

Holger Thesleff 2013

fil.dr, professor emeritus i grekisk filologi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1963.

Bengt Holmström 2016

fil.dr, professor i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016, utländsk ledamot av Societeten 1992.

Carl G. Gahmberg 2018

med.o.kir.dr, professor emeritus i biokemi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1983.

Dan-Olof Riska 2020

tekn.dr, professor emeritus i fysik vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande och skattmästare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1981.

Eva Margareta Steinby 2020

fil.dr, professor emerita i romersk arkeologi vid Oxford University, ordinarie ledamot av Societeten 1983.

Nya ledamöter

Nya ledamöter 2021

Nya ledamöter 2020

Ordinarie ledamöter

Förteckning över ordinarie ledamöter i alfabetisk ordning

Utländska ledamöter

Förteckning över utländska ledamöter i alfabetisk ordning