Finska Vetenskaps-Societeten

Ledamöter

Finska Vetenskaps-Societeten har för tillfället 388 ledamöter, av vilka 9 är hedersledamöter, 263 ordinarie ledamöter samt 116 utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterTotalt
inhemskautländskaöver 67 århögst 67 år
Mat.fys.21313036100
Biovet.1043292598
Hum.20392935105
Sam2132302085
Totalt72145118116388

Hedersledamöter

 

Erik Allardt 1988

pol.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emeritus i sociologi vid Helsingfors universitet, ordinarie ledamot av Societeten 1961.

Olli Lehto 1988

fil.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emeritus i matematik vid Helsingfors universitet, ordinarie ledamot av Societeten 1968.

Ben R. Mottelson 1988

fil.dr, professor emeritus i fysik vid Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita), Köpenhamn. Nobelpriset i fysik år 1975.

Stig Strömholm 1988

jur.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 1981.

Albert de la Chapelle 1998

med.o.kir.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor emeritus i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, professor i human cancergenetik vid Ohio State University, ordinarie ledamot av Societeten 1975.

Matti Klinge 2013

fil.dr, professor emeritus i historia vid Helsingfors universitet, tidigare preses för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1977.

Holger Thesleff 2013

fil.dr, professor emeritus i grekisk filologi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1963.

Bengt Holmström 2016

fil.dr, professor i ekonomi vid Massachusetts Institute of Technology, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016, utländsk ledamot av Societeten 1992.

Carl G. Gahmberg 2018

med.o.kir.dr, professor emeritus i biokemi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten, ordinarie ledamot av Societeten 1983.

Nya ledamöter 2019

Nya ledamöter 2019

Ordinarie ledamöter

Förteckning över ordinarie ledamöter i alfabetisk ordning

Utländska ledamöter

Förteckning över utländska ledamöter i alfabetisk ordning