Finska Vetenskaps-Societeten

Kontakt

Kansliet är öppet vardagar kl. 9-14

Vänligen kontakta kanslisekreteraren före besök p.g.a. distansarbete.

Besöksadress: Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors, 4. våningen

+358 (0) 50 4355742 eller +358 (0) 9 633005

www.facebook.com/societas.scientiarum

Ordförande: Professor Hannu Koskinen
+358 (0)50 5276811

Viceordförande: Professor Jan Sundberg
+358 (0)50 50 338 5397 

Ständig sekreterare: Professor Mats Gyllenberg
+358 (0)50 4332920

Skattmästare: Professor Niklas Bruun
+358 (0) 50 5996801

Kanslisekreterare: Anki Geust
+358 (0)50 4355742

Kommunikatör: Nadine Nousiainen

Phone number+358 (0)44 7051379

 

Email address