KATALOG/LUETTELO/CATALOGUE
 Serie/ Sarja /Series : Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk / Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  
Titel
Nimeke
Title
Annan titel
Alanimeke
Other title
Författare
Tekijä
Author
Red./ Toim./ Ed.
Övers./ Käänt./ Transl.
Serie/Sarja/Series Nr/Nro/No. ISBN ISSN Utgivningsår
Julkaisuvuosi
Release year
Ex./Kpl/Copies Anm./Huom./Remarks
Samlingsband / Yhteissidos / Bound volume                    
Finlands Naturkännedom 
6
      Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  6   0788-6918 1861 1  
Öfversigt af Finlands hittils kända Orthopterer jemte korta beskrifningar    Hisinger, Edvard    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  6 : 1          
Finlands Tvåvingade Insekter   Bonsdorff, E.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  6 : 2          
Finlands Naturkännedom
7
      Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  7   0788-6918 1860 1  
Klimatologiska iakttagelser i Finland, första delen   Moberg, Adolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  7 : 1          
Finlands Naturkännedom
8-10
      Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8-10   0788-6918 1863-1864 1  
Erstes Verzeichniss der in Finnland und Lappland bisher gefundenen Spinnen, Aranae   v. Nordmann, Dr. Alexander   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 1          
Bidrag till kännedomen om sandåsbildningen i Finland   Thoreld, And. Ferd.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 2          
Höjdmätningar anställda i norra delen af Åland sommaren 1853   Moberg, Ad.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 3          
Förtäckning och Afvbildningar af finska fornlemningar   Holmberg, H.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  9 : 1          
Materialier till utredande af Finlands statistik   Rein, Gabriel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  10 : 1          
Finlands natur och folk
1,2
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 1-2   0067-8481 1858 1  
Historiska bidrag till Finlands calendariografi   Pipping, Fredr. Wilh.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  1 : 1          
Berätterlse om femte brigadens av Finska arméen krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, Öster- och Westerbotten åren 1808 och 1809   Burman, Johan Jakob Renvall, Robert A. Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  2 : 1          
Finlands natur och folk
3,4
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 3-4   0067-8481 1860-1861 1  
Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790   Rein, Gabriel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  3 : 1          
Bidrag till en historia om Gymnasii Boktryckeriet i Wiborg   Pipping, Fred. Wilh   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  4 : 1          
Finlands natur och folk
5-8
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 5-8   0067-8481 1862-1866 1  
Historiska bidrag till Finlands calendariografi, Tredje stycket   Pipping, Fredr. Wilh.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  5 : 1          
Om finska Lagöfversättningar, Anteckningar   Lagus, W.G.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  6 : 1          
Finlands tvåvingade Insekter, andra delen   Bonsdorff, E.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  7 : 1          
Om Svenska ortnamn i Nyland   Freudenthal, A.O.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 1          
Om hjelten i Sorgespelet Daniel Hjort   Pipping, Fredr. Wilh.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 2          
Bidrag till kännedom af Finlands tillfällighetspoesi under Frihetstiden   Lagus, Gabr.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  8 : 3          
Finlands natur och folk
9
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 9   0067-8481 1866 1  
Skolverket inom fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift   Akiander, Matthias   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  9 : 1          
Finlands natur och folk
10-12
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 10-12   0067-8481 1867-1868 1  
Materialier till utredande af Finlands statistik II.   Rein, Gabriel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  10 : 1          
Om svenska ortnamn i Egentliga Finland Med en sidoblick på dem, som förekomma i Satakunda och Österbotten   Freudenthal, A.O.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  11 : 1          
Om Ålands ortnamn   Freudenthal, A.O.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  11 : 2          
Geognostiska iakttagelser under en resa i sydvestra Finland   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  11 : 3          
Naturhistoriens studium i Finland under sjuttonde och adertonde seklet   Hjelt, Otto E.A.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  12 : 1          
Finlands natur och folk
13
         Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 13   0067-8481 1868 1  
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift   Akiander, Matthias   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  13 : 1          
Finlands natur och folk
14
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 14   0067-8481 1869 1  
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift II. Akiander, Matthias Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  14 : 1
Finlands natur och folk
15-17
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 15-17   0067-8481 1870-1871 1  
Om Allmogemålet i Nyland   Freudenthal, A.O.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  15 : 1          
Antekningar om Finska Alkemister   Arppe, A.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  16 : 1          
En Episod från 1742    Arppe, A.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  16 : 2          
Granskning af Originalkonceptet till Jesper Mattson Krus' företeckning öfver Finska Adelns gods år 1618   Lagus, Wilh.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  17 : 1          
Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgångar af Åbo Tidningar   Lagus, Wilh.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  17 :2           
Fysiken, tillämpad på det rationella jordbruket i Finland   Bondsdorff, E.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  17 : 3          
Finlands natur och folk
18
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 18   0067-8481 1871 1  
Meteorologiska anteckningar   Moberg, Adolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  18 : 1          
Finlands natur och folk
19-21
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 19-21   0067-8481 1871-1874 1  
Mycologia Fennica   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  19 : 1          
Bidrag till Uleåborgs läns geognosi   Inberg, I.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  20 : 1          
Om qvartärbildningarna längs Åbo-Tavastehus jernvägslinie   Jernström, A.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  20 : 2          
Strödda geognostiska anteckningar, I & II   Jernström, A.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  20 : 3          
Bidrag till Tammerforstraktens geognosi   Åkerblom, V.L.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  20 : 4          
Om Skifferfformationenen i Tavastehus Län   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  21 : 1          
Bidrag till kännedom af Finlands Tryphonider   Woldstedt, F.W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  21 : 2          
Material till Finska Lappmarkens Geologi   Jernström, A. Mauriz   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  21 : 3          
Om östra Finlands primitiva formationer   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  21 : 4          
Finlands natur och folk
22 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 22   0067-8481 1873 1  
Finlands foglar, hufvudsakligen till deras drägter   von Wright, Magnus Palmén, Johan Axel Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  22 : 1          
Finlands natur och folk
23-24
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 23-24   0067-8481 1873-1875 1  
Mycologia Fennica, Pars Secunda Pyrenomycetes   Karsten, P.A.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  23 : 1          
Förteckning öfver författarne i Allmän Litteraturtidning, utgifven af ett Sällskap i Åbo, år 1803   Lagus, Wilh.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 1          
Handlingar rörande politiska sinnesstämningen i Finland. Åren 1748-1750       Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 2          
Material till Finska Lappmarkens Geologi II.   Jernström, A. Mauriz   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 3          
Några geologiska iakttagelser vid en vandring längs Hyvinge-Hangö jernvägsanläggning   Solitander, C.P.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 4          
Om Finnarnes forna boningsplatser i Ryssland   Donner, O.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 5          
Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland   Freudenthal, A.O.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  24 : 6          
Finlands natur och folk
25
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 25   0067-8481 1876 1  
Mycologia Fennica, Pars Secunda Basidomycetes   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  25 : 1          
Finlands natur och folk
26-27
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 26-27   0067-8481 1877-1878 1  
Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  26 : 1          
Johan Gadolin   Tigerstedt, Robert   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  26 : 2          
Täydellinen Kalevalan Sanasto       Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  27 : 1          
Finlands natur och folk
28-29
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 28-29   0067-8481 1878 1  
Anteckningar om Korpo och Houtskärs Socknar   Fagerlund, L.W.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  28 : 1          
Kertomus Muinaisjäännöksistä hauhon kihlakunnassa.   Heikel, Aksel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  29 : 1          
Finlands natur och folk
30-31
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 30-31   0067-8481 1878-1879 1  
Ueber den Närpesdialect   Freudenthal, A.O.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  30 : 1          
Mycologia Fennica, Pars Qvarta Hypodermii, Phycomycetes et Myxomycetes   Karsten, P.A.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  31 : 1          
Finlands natur och folk
32
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 32   0067-8481 1879 1  
Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar   Karsten, P.A.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  32 : 1          
Finlands natur och folk
33-34
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 33-34   0067-8481 1880 1  
Kiinteitä Muinaisjäännöksiä Ulvilan Kihlakunnassa   Killinen, K.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  33 : 1          
Erik Laxman, hans lefnad, resor, forskningar och brefvexling   Lagus, Wilh.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  34 : 1          
Finlands natur och folk
35
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 35   0067-8481 1881 1  
Geologiska iakttagelser under en resa i östra Finland mellan Joensuu och Lahtis sommaren 1878   Wiik, F.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 1          
Om fossilerna i Ålands silur-kalksten, jemförda med de i Sverige och Estland förekommande   Wiik, F.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 2          
Några antekningar om primitiva formationer omkring Uleåträsk   Castrén, I.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 3          
Om en kalkstens-förekomst inom den den archaeiska formationens äldsta lager   Gylling, Hj.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 4          
Zur mikroskopischen Physiographie finnischer Eruptivgesteine. Mikroskopisch-analytische Gesteinstudien   Gylling, Hj.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 5          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois   Hällstén, K.                 Kyrklund, K.                 Weimarn, E.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 6          
Bidrag till kännedom af vestra Finlands glaciala och postglaciala bildningar   Gylling, Hj.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 7          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois   Hällstén, K.     Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 8          
Esposition géographique finlandaise, organiseé par la Société des Sciences de Finlande. 1. Aperçu historique des notions géographiques sur la Finlande                              2. Catalogue Ignatius, K.E.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  35 : 9          
Finlands natur och folk
36
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 36   0067-8481 1881 1  
Sveriges och Hollands diplomatiska förbindelser 1621-1630 belysta genom aktstycken ur Svenska Riksarkivet   Schybergson, M.G.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  36 : 1          
Finlands natur och folk
37-38
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 37-38   0067-8481 1882 1  
Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar II.   Karsten, P.A.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  37 : 1          
Kertomus Pirkkalan Kihlakunnan Muinaisjäännöksistä   Heikel, A.O.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  38 : 1          
Finlands natur och folk
39-41
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 39-41   0067-8481 1884-1885 1  
Finlands rost- och brandsvampar (hypodermii)   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  39 : 1          
Om algvegetationen i Finlands sydvestra skärgård   Strömfelt, H.F.G.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  39 : 2          
Thysanoptera fennica   Renter, O.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 1          
Om guldletningar i Finland åren 1837-1850   Thoreld, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 2          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois. Crânes rassemblés dans la paroisse de Paldamo, gouvernement d'Ouléåborg   Hällsten, K.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 3          
Bidrag till kännedom om nattfrostfenomenet   Holmén, Th.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 4          
Statistika bidrag till belysande af bränvinskonsumtionen i Finland   Ignatius, K.E.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 5          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois 1. Crânes lapons de la paroisse d'Utsjoki, gouvernement d'Uléåborg                        2. Cranes Ersa-morduins du gouvernement de Tambow en Russie Hällsten, K.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  40 : 6          
Klimatologiska Iakttagelser i Finland, andra delen   Moberg, Adolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  41 : 1          
Finlands natur och folk
42-43
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 42-43   0067-8481 1886 1  
Om den finska Polarexpeditionen till Sodankylä och Kultala åren 1882-83 och 1883-84 jämte skildringar från Lappland   Expeditionens medlemmar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  42 : 1          
Numismatiska anteckningar I. Historik öfver finska universitetets mynt- och medaljkabinett Lagus, Wilh.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  43 : 1          
Finlands leprosorier I. 1. S:t Jörans hospital      2. Hospitalet på Sjählö    3. Hospitalet på Gloskär Fagerlund, L.W.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  43 : 2          
Finlands natur och folk
44-46
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 44-46   0067-8481 1887-1888 1  
Jordlösningen och dess cirkulation i den odlade jorden   Bondsdorff, E.J.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 1          
OM de arkäiska bildningarna i nordöstra delen af Jaala socken   Ramsay, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 2          
Journal du générak J. Keith pendant la guerre en Finlande 1741-1743 General J. Keith's dagbok under kriget i Finland 1741-1743 Hjelt, Aug. J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 3          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois       Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 4          
Ett Kalevala-ord   Berner, A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 5          
Anteckningar gjorda under en Antiqvarisk forskningsresa sommaren 1876 i Östra Nyland   Hausen, Reinhold   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 6          
Studier rörande södra Finlands lerlager   Tigerstedt, Axel Fredrik   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  44 : 7          
Sveriges ställning till utlandet närmast efter 1772 års statshvälfning   Hjelt, August J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  45 : 1          
Lojobäckenets bildning   Hult, R.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  45 : 2          
Den finska mineralsamlingen i universitetets i Helsingfors mineralkabinett   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 1          
Om brottstycken af gneis i gneisgranit från Helsinge socken   Wiik, F.J.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 2          
Bidrag till kännedom af vestra Finlands glaciala och postglaciala bildningar II.   Gylling, Hjalmar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 3          
Iakttagelser öfver hafsvattnets salthalt och temperatur inom Finlands sydvestra skärgård och Bottniska viken sommaren år 1887   Nordqvist, Osc.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 4          
Åskvädren i Finland 1887   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 5          
Kemisk undersökning af hafsvattnet i Finlands sydvestra skärgård och Bottniska viken   Hjelt, Edv.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  46 : 6          
Finlands natur och folk
47-48
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 47-48   0067-8481 1888-1889 1  
Numismatiska anteckningar I. Historisk öfver finska universitetets mynt- och medaljkabinett. (Senare stycket)   Lagus, Wilh.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  47 : 1          
Svenska statens inköp af hemliga läkemedel, och särskildt kirurgen Guy's medel mot kräfta   Hjelt, E.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  47 : 2          
Die Calaniden Finlands   Nordqvist, Osc.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  47 : 3          
Kritisk öfversigt af Finlands Basidsvampar (Basidomycetes; Gastero- & Hynebinycetes   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  48 : 1          
Förteckning på tiden, då de allmaennaste trae och buskar kring Åbo utslagit blad och blommor åhren 1750, 51 och 52, enligen Kongl. Vet. Acad. Begaeran utrönt   Leche, I.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  48 : 2          
Finlands natur och folk
49-50
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 49-50   0067-8481 1890-1891 1  
Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571   Gebhard, Hannes   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  49 : 1          
Mortaliteten i Finland 1878-§886   Lindelöf, L.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  49 : 2          
Ordlista öfver det svenska allmogemålet i Finnby kapell af Bjärnå   Vendell, Herman   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  49 : 2          
Kuollan Lapin murteiden sanakirja ynnä kielennäytteitä   Genetz, Arvid   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  50 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
51
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 51   0067-8481 1892 1  
Åskvädren i Finland 1888   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 1          
Statistik undersökning af tillståndet i Folkskollärarens i Finland enke- och pupillkassa den 1 Januari 1890   Lindelöf, L.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 2          
Åskvädren i Finland 1889   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 3          
Åskvädren i Finland 1890   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 4          
Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar (tillägg I.)   Karsten,  P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 5          
Snö och isförhållandena i Finland år 1890 (7 kartor)   Heinrichs, Axel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 6          
Åskvädren i Finland 1891   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 7          
Matériaux pour servir à la connaissance des peuples germaniques trouvés en Finlande. Crânde trouvés dans la paroisse de Storkyro, gouvernement de Wasa    Hällsten, K.                 Thuneberg, P.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 8          
Finlands mögelsvampar (Hyphomycetes Fennici)   Karsten,  P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  51 : 9          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
52
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 52   0067-8481 1893 1  
Jaakko Suomalaisen Wirsikirja   Cederberg, J.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  52 : 1          
Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof.   Vendell, Herman   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  52 : 2          
Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples finnois   Hällsten, K.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  52 : 3          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
53
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 53   0067-8481 1893 1  
Skolstaten i nuvarande Åbo stift och dettas förra andel af Kuopio stift intill den 1 juli 1870   Leinberg, K.G.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  53 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
54-55
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 54-55   0067-8481 1894 1  
Nytt bidrag till belysande af ställningen i folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa   Lindelöf, L.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 1          
Åskvädren i Finland 1892   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 2          
Snö- och isförhållandena i Finland år 1891   Heinrichs, Axel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 3          
Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar (tillägg II.)   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 4          
Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen mit besonderer Berücksichtigung des Nachtfrostphänomens   Holmén, Theodor   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 5          
Åskvädren i Finland 1893   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 6          
Crânes provenant des environs de Tobol, gouvernement de Tobolsk en Sibérie   Hällsten, K.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 7          
Undersökning af finskt terpentin   Aschan, Ossian              Hjelt, Edv.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  54 : 8          
Fenologiska iakttagelser i Finland åren 1750-1845   Moberg, Adolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  55 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
56
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 56   0067-8481 1895 1  
Ordbok öfver Pedersöre-Purmo-målet i Österbotten   Vendell, Herman   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  56 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
57
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 57   0067-8481 1898 1  
Sveriges politik i förhållande till de federativa rörelserna i Tyskland 1650-58   Crohns, Hjalmar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  57 : 1          
Åskvädren i Finland 1895       Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  57 : 2          
Angående medlen att kunna förutsäga nattfrost om sommaren   Levänen, S.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  57 : 3          
Snö- och isförhållandena i Finland år 1892   Heinrichs, Axel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  57 : 4          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
58
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 58   0067-8481 1900 1  
Pelanzenphänologische beobachtungen in Finland 1895   Kihlman, A. Osw.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  58 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
59
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 59   0067-8481 1900 1  
Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning I.   Karsten, T.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  59 : 1          
Åskvädren i Finland 1894   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  59 : 2          
Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning II.    Karsten, T.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  59 : 3          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
60
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 60   0067-8481 1900 1  
Numismatiska anteckninga II. Om mynt funna i finsk jord   Lagus, Wilh.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  60 : 1          
Bidrag till belysande af det svenska myntets historia i Finland sedan år 1808   Tallqvist, J.V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  60 : 2          
En blick på Finlands banks utlåningspolitik sedan 1868   Tallqvist, J.V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  60 : 3          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
61
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 61   0067-8481 1902 1  
Sverges politik i förhållande till de federativa rörelserna i Tyskland 1650-58   Crohns, Hjalmar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  61 : 1          
Orationes academicae fennorum extra patriam habitae. Ett bidrag till Finlands kulturhistoria   Leinberg, K.G.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  61 : 2          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
62
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 62   0067-8481 1903 1  
Åskvädren i Finland 1896   Sundell, A.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 1          
Kritisk öfversigt af Finlands basidsvampar (tillägg III.)   Karsten, P.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 2          
Finlands Leprosorier II. Maria Magdalenae, Wiborgs hospital   Fagerlund, Dr. L.W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 3          
Der Chlorcoefficient des Wassers vom Finnischen Meerbusen und vom Bottnischen Meere   Petander, A.H.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 4          
Åskvädren i Finland 1897   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 5          
Statistika beräkningar angående Finska Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa till utredande af dess ställning till den I Maj 1900   Lindelöf, L.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 6          
Åskvädren i Finland 1898   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 7          
Åskvädren i Finland 1899   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 8          
Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning. Ordregister.   Karsten, T.E.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  62 : 9          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
63
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 63   0067-8481 1905 1  
Språkliga bidrag till Den svenska bosättningen historia i Finland. 1. Egentliga Finland, Satakunta och södra Österbotten   Saxen, Ralf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  63 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
64
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 64   0067-8481 1907 1  
Åskvädren i Finland 1900   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 1          
Åskvädren i Finland 1901   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 2          
Tilastollinen tutkimus niistä kustannuksista, joita tuottaisi eläkkeiden hankkiminen maan luterliaisten seurakuntain kierto koulujen ja pientenlasten koulujen opettajille   Hallstén, Onni   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 3          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1903   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 4          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1903    Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 5          
Dödligheten i Finland under decenniet 1891-1900   Lindelöf, l.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 6          
Undersökning af terpenerna i finsk tall- och grankåda   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 7          
Åskvädren i Finland 1902   Öhquist, W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 8          
Pflanzenphänologishe Beobachtungen i Finland 1904   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 9          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1904   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 10          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1905   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 11          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1906   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 12          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1896   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 13          
Pflanzenphänologishe Beobachtungen i Finland 1905   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  64 : 14          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
65
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 65   0067-8481 1908 1  
Uredineae Fennicae. Finlands Rostsvampar   Liro, Ivar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  65 : 1         Har förut skrivits under namnet Lindroth, J.I.
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
66
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 66   0067-8481 1908 1  
Humusämnena i de nordiska inlandsvattnen och deras betydelse, särskildt vid sjömalmernas daning.   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  66 : 1          
Undersökning af finskt råterpentin och dess användbarhet.   Ashan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  66 : 2          
Pflanzenphänologishe Beobachtungen in Finland 1906   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  66 : 3          
Öfver åskvädren i Finland 1903   Karsten, Hugo   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  66 : 4          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
67
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 67   0067-8481 1909 1  
Untersuchungen über die Ernährung der Landbevölkerung in Finland   Sundström, Sigfrid   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  67 : 1          
Ulkonilmoista Suomessa 1904   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  67 : 2          
Öfver åskvädren i Finland 1904   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  67 : 3          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland. Jahrgang 1907   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  67 : 4          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
68
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 68   0067-8481 1910 1  
Ofver åskvädren i Finland 1905   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  68 : 1          
Ulkonilmoista Suomessa 1905   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  68 : 2          
Suomi ja suomalaiset ulkomaan kirjallisuudessa 1500-luvulla ja 1600-luvun alkupuoliskolla   Rein, G.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  68 : 3          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
69
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 69   0067-8481 1912 1  
Åbo akademi och dess män. 1808-1828   v. Bondsdorff, Carl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  69 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
70
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 70   0067-8481 1911 1  
Sveriges biologiska disputations- och program-litteratur 1700-vårterminen 1910   Hjelt, Otto E.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  70 : 1          
Johan Haartmans verksamhet vid universitetet i Åbo under åren 1754-1787   Hjelt, Otto E.A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  70 : 2          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
71-72 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 71-72   0067-8481 1911-1913 1  
Pflanzenphänologishe Beobachtungen in Finland 1907   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  71 : 1          
Ofver åskvädren i Finland 1906   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  71 : 2          
Ulkonilmoista Suomessa 1906   Jurva, Risto   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  71 : 3          
Sällskapet „Pro Natura” i Åbo, 1792-96   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  71 : 4          
Die Bestandteille des Wachholderrindenöls   Mattson, Gustaf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  72 : 1          
Aus G.G. Hällströms hinterlassenen Papieren. I.   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  72 : 2          
Kalihaltens tillgodogörande i rapakivi- och pegmatitgranit   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  72 : 3          
Aus G.G. Hällströms hinterlassenen Papieren. II.       Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  72 : 4          
Några studier öfver molnigheten i Nordeuropa   Johansson, Osc. V.    Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  72 : 5          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
73, 74
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 73-74   0067-8481 1912-1920 1  
Studier i Frihetstidens nationalekonomiska litteratur. Idéer och strömningar 1718-1740   Schauman, Georg   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  73 : 1          
De finska deputationerna occh ekonomikommissionerna under Frihetstiden. I.   Mickwitz, A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  73 : 2          
De finska deputationerna occh ekonomikommissionerna under Frihetstiden. II.   Mickwitz, A.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  74 : 1          
Förhållanden och sjukvård under kriget i Finland 1788-1790   Lindén, K.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  74 : 2          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
75, 76
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 75-76   0067-8481 1914 1  
En tilltänkt nationalhyllning för kejsar Alexander I.    v. Bonsdorff, Carl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  75 : 1          
Alexander Lauréus. En konsthistorisk studie   Stjernschantz, Torsten   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  75 : 2          
Bidrag till Finlands klimatografi enligt äldre observationer   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  76 : 1          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1908    Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  76 : 2          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1909   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  76 : 3          
Undersökningar af det finska råterpentinet   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  76 : 4          
Über die Bestandteile des Birkenholzteers   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  76 : 5          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
77, 78 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 77-78   0067-8481 1915-1919 1  
Undersökningar af finskt terpentin V.   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 1          
Undersökningar af finskt terpentin VI.   Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 2          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1908   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 3          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1909   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 4          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1910   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 5          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1911   Levander, K.M.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  77 : 6          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
79-80
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 79-80   0067-8481 1920-1927 1  
Studier öfver basidsvampfloran i sydöstra Finland med hänsyn till dess sammansättning, fysiognomi, fenologi och ekologi.   Thesleff, Arthur   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  79 : 1          
Enumeratio Hemipterorum Heteropterorum Faunae Fennicae.   Sahlberg, John   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  79 : 2          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1914   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 1          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1915   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 2          
Studier över föroreningens inflytande på strändernas vegetation och flora i Helsingfors hamnområde   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 3          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1916   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 4          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1917   Brotherus, V.F.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 5          
Undersökningar av finskt terpentin    Aschan, Ossian   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 6          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1918   Pipping, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 7          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1919   Pipping, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 8          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1920   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  80 : 9          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
81-82
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 81-82   0067-8481 1927-1928 1  
Studier över isoaggluinationen med särskild hänsyn till blodgruppernas fördelning inom svenska Finland   Sievers, Olof   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  81 : 1          
Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870-1820   Backman, Wold.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  81 : 2          
Myntreformen   Pipping, Hugo E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  82 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
83 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 83   0067-8481 1932 1  
Bidrag till Finlands klimatografi enligt äldre observationer. V. Dr. J.P. Granbergs observationer i Finström åren 1818-1842   Johansson, A.W.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 1          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1912   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 2          
Två kombinationstest, tillämpade på finska skolbarn   Hjelt, Ester   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 3          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1913   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 4          
Djävulsgestalten i Finlands svenska folktro. I. Djävulen i djurgestalt   Danielsson, Paul   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 5          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1914   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 6          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1915   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 7          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1916   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  83 : 8          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
84
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 84   0067-8481 1934 1  
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1917   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 1          
Isförhållandena vid Uleåborg i Torne älv   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 2          
Djävulsgestalten i Finlands svenska folktro. II. Djävulen i människogestalt vid Uleåborg och i Torne älv   Danielsson, Paul   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 3          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1918   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 4          
Förorening och strandvegetation i Helsingfors hamnområde år 1932   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 5          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1919   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 6          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1920   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 7          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1921   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 8          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1922   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 9          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1923   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  84 : 10          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
85
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 85   0067-8481 1937 1  
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1926, 1927 und 1928   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 1          
Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1929 und 1930   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 2          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1927, 1928, 1929 und 1939   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 3          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1896, 1897, 1898 und 1899   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 4          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1900, 1901 und 1902   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 5          
Iakttagelser rörande förorening och strandvegetation i Helsingfors hamnområde år 1936   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  85 : 6          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
86 
Societas Scientiarum Fennica ad saeculum die XXIX mensis Aprilis  anni MCMXXXVIII
celebrandum hunc tomum edidit.
    Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 86   0067-8481 1938 1  
Die Oberflächengestaltung Finnlands Tanner, V. Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  86 : 1
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
87-88 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 87-88   0067-8481 1939-1945 1  
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1897-1902   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  87 : 1          
Carragen-alger i Petsamo och Nordnorge   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  87 : 2          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1931-1935   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  87 : 3          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finland 1931-1935   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  87 : 4          
Die alten nordischen und germanischen Völkerbeziehungen Finnlands im Lichte der neueren Forschung   Karstén, T.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 1          
Om de förhistoriska borgnamnen i Sibbo socken med sidoblickar på det övriga finland.   Wessman, V.E.V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 2          
Über die Archäologie als hilfsquelle für germanisch-finnische Lehnwortforschung    Karsten, T.E.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 3          
Tångmärlan (Gammarus locusta) som skadedjur på fiskbragder i våra skärgårdsvatten   Segerstråle, Sven G.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 4          
Studier över saprob strandvegetation och Flora i några kuststäder i Södra Finland   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 5          
Dimman i Norden   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 6          
Emigrationen från Munsala socken   Backman, Wold.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 7          
Det fenologiska observationsmaterialet i Finland och provstudier av detsamma   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  88 : 8          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
89-90
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 89-90   0067-8481 1943 1  
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finlannd 1936, 1937, 1938, 1939 und 1940   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  89 : 1          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1936, 1937, 1938, 1939 und 1940   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  89 : 2          
Folkskollärarnas Föregångare i Finland Klockare och Sockenskolmästare under frihetstiden Cavonius, Gösta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  90 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
91-92
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 91-92   0067-8481 1944-1948 1  
Tre lärde män, Per Adolf och Johan Gabriel von Bonsdorff, Evert Julius Bonsdorff levnadsskildringar   v. Bonsdorff, Carl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  91 : 1          
E.J. Bonsdorff och S.O. Lindberg   v. Bonsdorff, Carl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  91 : 2          
Åbo Akademi 1809   v. Bonsdorff, Carl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  91 : 3          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finlannd 1941-1945   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  92 : 1          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1941-1945   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  92 : 2          
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finnland 1946-1950   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  92 : 3          
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1946-1950   Reuter, Märta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  92 : 4          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
93
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 93   0067-8481 1949-1950 1  
Anthropologische Untersuchungen von Volksschulkindern in den Österbottnischen Kirchspielen Kalajoki und Himanka   Miemois, Karl   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 1          
Finlands sommartemperatur    Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 2          
Riktlinjer och problem för meteorologin i Finland, speciellt klimat forskningen   Johansson, Osc. V.   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 3          
Föroreningen i Ånäså i Oravais   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 4          
Studier över vattnets vegetation och flora i Stor-Pernåviken   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 5          
Botaniska anteckningar från Raumo skärgård   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 6          
Botaniska anteckningar från Nystads skärgård   Häyrén, Ernst   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  93 : 7          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
94
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 94   0067-8481 1953 1  
Självsturelsetanken i Finlandssvensk politik åren 1917-1923   von Bonsdorff, Göran   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  94 : 1          
Virkeshushållning och sågverksrörelse i Torne, Kemi och Simo älvdalar intill första världskriget   Meinander, Nils   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  94 : 2          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
95 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 95   0067-8481 1953 1  
Ståndssamhälle och Universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808   Åström, Sven-Erik   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  95 : 1          
Finlands svenska befolkning åren 1936-1945   Fougstedt, Gunnar   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  95 : 2          
Finlands rättsväsen under stora ofreden   von Koskull, Walter   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  95 : 3          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
96 
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 96   0067-8481 1953 1  
Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen   Allardt, Erik   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  96 : 1          
Finlands handel på Sverige 1920-1938 (Finland's trade with Sweden)   Mickwitz, Gösta   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  96 : 2          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
97
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 97   0067-8481 1953 1  
Friherre Casimir von Kothen (1807-80) enligt aktstycken och brev   Lagerborg, Rolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik  97 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
98-99
      Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 98-99   0067-8481 1954-1956 1  
Grundlagsutskottens funktioner vid riksdagarna 1939-1952   Jansson, Jan-Magnus     98 : 1          
Statsbeskattningen som medel för krigsfinansieringen i Finland åren 1938-1945 Summary: State Taxation as a means for War Finance in Finland in 1939-1945 Brummert, Raoul     99 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
100-101
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 100-101   0067-8481 1958 1  
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finnland 1941-1955   Reuter, Märta     100 : 1          
Die gefässpföamzenflora beiderseits skiftet im schärenarchipel südwestfinnlands kirchspiele Korpu, Houtskär, Nagu, Iniö, Brändö, Kumlinge, Sottunga und Kökar   Eklund, Ole     101 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
102-103
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 102-103   0067-8481 1958 1  
Imatra som natursevärdhet till och med 1870. En reselitterär undersökning med lokalhistorisk begränsing   Hirn, Sven     102 : 1          
Tillämpningen av lagen om sterilisering i Finland   Borgström, C.A.     103 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
104-105 
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 104-105   0067-8481 1959-1960 1  
Valsörarnas spindelfauna   Westman, Tor-Leif     104 : 1          
Die sprachliche struktur Finnlands 1880-1950   Klövekorn, Martin     105 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
106-108
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 106-108   0067-8481 1961-1963 1  
Suomen eduskuntaryhmien koheesio vuosien 1948-1951 vaalikaudella ja vuoden 1954 valtiopäivillä   Nyholm, Pekka     106 : 1          
Strövtåg i Österled   Hirn, Sven     107 : 1          
Finska Vetenskaps-Societetens Bidrag
109-110
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 109-110   0067-8481 1964 1  
Aktiebolagsformens genombrott i Finland. Utvecklingen före 1895 års lag.    Schybergson, Per     109 : 1          
Emigrations-och flyttningstendensen i svenska Österbotten. En intervjuundersökning med tre årsklasser   Forsberg, Karl-Erik     110 : 1          
Bidrag till kännedom Finlands natur o. folk
111-113
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 111-113   0067-8481 1968-1974 1  
Puolueiden alueellinen kannatus Uudenmaan läänissä   Sänkiaho, Risto   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 111   0067-8481 1968    
Pflanzenphänologische Beobachtungen in Finnland 1961-1965    Lönnqvist, Boris   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  112 : 1 951-653-040-0 0067-8481 1974    
Tierphänologische Beobachtungen in Finnland 1961-1965    Lönnqvist, Boris   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  112 : 2 951-653-041-9 0067-8481 1974    
Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860-1917   Pihkala, Erkki   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  113   0067-8481 1970    
Bidrag till kännedom Finlands natur o. folk
114-117
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 114-117   0067-8481 1973-1974 1  
Hantverk och fabriker I Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870: Helhetsutveckling  Schybergson, Per   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  114 951-653-021-4 0067-8481 1973    
Suomen puolueet ja Pohjoismaiden yhteistyö Tutkimus Suomen poliittisten puolueiden asennoitumisesta pohjoismaiden yhteistyöhön Kivimäen julistuksesta 1935 Nordek-suunnitelmaan 1969 Sulevo, Kari   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  115 951-653-022-2 0067-8481 1973    
Hantverk och fabriker II Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870: Branschutveckling Schybergson, Per   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  116 951-653-043-5 0067-8481 1974    
Hantverk och fabriker III Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870: Tabellbilagor Schybergson, Per   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  117 951-653-038-9 0067-8481 1974    
Bidrag till kännedom Finlands natur o. Folk
118-120
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 118-120   0067-8481 1976-1977 1  
Diktatur och lantdag Finländska opinioner 1903-1905  Federley, Berndt   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  118 951-653-053-2 0067-8481 1976    
Redovisningsproblem vid inflation   Jägerhorn, Reginald   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  119 951-653-061-3 0067-8481 1977    
Empirisk analys av företags utvecklingsfonder Utvecklingsfonder inom industri och handel i Helsingfors  Meyer, Henrik   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  120 951-653-070-2 0067-8481 1977    
Bidrag till kännedom Finlands natur o. Folk
121
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 121   0067-8481 1978 1  
Finländskt herrgårdsliv En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Lönnqvist, Bo Beskriven av/ Kuvaillut/ As told by:
Bruncrona, Maria
Härö, Elias
Reinilä, Anna Maria Schauman, Marianne  Segerståhl, Sinikka
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 121 951-653-076-1 0067-8481 1978    
Bidrag till kännedom
122-125
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 122-125   0067-8481 1979-1980 1  
Työttömyyden tausta ja vaikutukset Alustukset ja korreferaatit Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnan järjestämässä ideointisymposiossa 14.12.1978 Helsingin yliopistolla   Red./Toim./Ed.
Mickwitz, Gösta
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  122 951-653-086-9 0067-8481 1979    
Suurimmat yritykset Suomen teollisuudessa 1844-1975   Hjerppe, Riitta   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  123 951-653-087-7 0067-8481 1979    
Suomen sahateollisuuden kasvu, rakenne ja rahoitus 1800-luvun jälkipuoliskolla    Hoffman, Kai   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  124 951-653-095-8 0067-8481 1980    
Register till Finländskt herrgårdsliv En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Elfving, Mary-Ann
Åström, Anna-Maria
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  125 951-653-696-6 0067-8481 1980    
Bidrag till kännedom
126-128
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 126-128   0067-8481 1981-1982 1  
Fänrikarnas födelse Kronologin i J. L. Runebergs Fänrik Ståls sägner  Wrede, Johan   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 126 951-653-102-4 0067-8481 1981    
Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 Suomalaisen kaupunkirakentamisen ihanteista ja päämääristä, esimerkkeinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi Vallila Nikula, Riitta   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 127 951-653-103-2 0067-8481 1982    
Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 1815-1970 Teollistumisen leviämisen vaikutuksista perifeerisen maan kaupungistumiseen  Peltonen, Arvo    Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 128 951-653-107-5 0067-8481 1982    
Bidrag till kännedom
129-130
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 129-130   0067-8481 1983 1  
Kauppasahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla (1721-1772) Tutkimus päätöksentekoprosessista Kuisma, Markku   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 129 951-653-113-X 0067-8481 1983    
S:t Petersburg och Finland Migration och influens 1703-1917 Engman, Max   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 130 951-653-114-8 0067-8481 1983    
Bidrag till kännedom
131-132
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 131-132   0067-8481 1984 1  
Suomen väestön esihistorialliset juuret        Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 131 951-653-124-5 0067-8481 1984    
Folket och presidenten  En författningspolitisk studie  Anckar, Dag   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 132 951-653-125-3 0067-8481 1984    
Bidrag till kännedom
133-135
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 133-135   0067-8481 1985-1987 1  
Svenskhetens dilemma i Finland Finlandssvenskarnas samling och splittring under 1900-talet Sundberg, Jan    Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 133 951-653-129-6 0067-8481 1985    
Teknologinen muutos Suomen teollisuudessa 1885 - 1920 Metalli-, saha- ja paperiteollisuuden vertailu energiatalouden näkökulmasta Myllyntaus, Timo
Michelsen, Karl-Erik
Herranen, Timo
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 134 951-653-132-6 0067-8481 1986    
Landhöjning, jordägoförhållanden och kulturlandskap i Maxmo   Jones, Michael   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 135 951-653-150-4 0067-8481 1987    
Bidrag till kännedom
136 a & b
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 136 a
136 b
  0067-8481 1988 1  
Finska Vetenskaps-Societetens tredje halvsekel 1938-1987   Elfving, Gustav
Mickwitz, Gösta
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 136 a 951-653-155-5 0067-8481 1988    
Suomen Tiedeseuran kolmas puolivuosisata 1938 - 1987   Elfving, Gustav
Mickwitz, Gösta
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 136 b 951-653-156-3 0067-8481 1988    
Bidrag till kännedom
1937-139
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 137-139   0067-8481 1989 1  
Ålands kulturlandskap - 1700-talet    Jaatinen, Stig
Peltonen, Arvo
Westerholm, John  
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 137 951-653-181-4 0067-8481 1989    
Valtio maataloustulojen tasaajana ja takaajana   Granberg, Leo   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 138 951-653-182-2 0067-8481 1989    
Suomenruotsalaiset populaatiogeneettisenä tutkimuskohteena    Virtaranta-Knowles, Kirsti
Sistonen, Pentti 
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 139 951-653-186-5 0067-8481 1989    
Bidrag till kännedom
1940-142
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 140-142   0067-8481 1989-1991 1  
Lokala partiorganisationer i kommunala och nationella val   Sundberg, Jan   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 140 951-653-194-6 0067-8481 1989    
Kapten Berndt Godenhielm och hans barn En officersfamiljs sociala nedgång efter freden i Nystad Godenhielm, Berndt   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 141 951-653-221-7 0067-8481 1990    
Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen   Hurme, Riitta   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 142 951-653-228-4 0067-8481 1991    
Bidrag till kännedom
143-145
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 143-145   0067-8481 1992-1994 1  
Kimitoön En regionalgeografisk analys Tikkanen, Matti
Westerholm, John
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 143 951-653-244-6 0067-8481 1992    
Huvudstadens hjärta Filantropi och social förändring i Helsingfors – två fruntimmersföreningar 1848–1865 Ramsay, Alexandra   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 144 951-653-248-9 0067-8481 1993    
Skärgårdsbor Hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen Moring, Beatrice   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 145 951-653-265-9 0067-8481 1994    
Bidrag till kännedom
146-148
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 146-148   0067-8481 1994-1995 1  
Vårdö Skärans, liens och mulens landskap genom seklerna Jaatinen, Stig   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 146 951-653-269-1 0067-8481 1994    
Harmaakiven maa Zacharias Topelius ja Suomen maantiede Tiitta, Allan   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 147 951-653-273-X 0067-8481 1994    
Spår av hav, yxa och penna Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial Ahlström, Christian   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 148 951-653-274-8 0067-8481 1995    
Bidrag till kännedom
149-151
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 149-151   0067-8481 1995-1997 1  
Finländsk kommunism i ljuset av väljarstöd 1945–1991   Zilliacus, Kim O.K.   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 149 951-653-278-0 0067-8481 1995    
Carl Robert Sederholms liv, verk och intellektuella individuation   Gothóni, René   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 150 951-653-285-3 0067-8481 1996    
Elysium Wiburgense Villabebyggelsen och villakulturen kring Viborg
Viipurin tienoon huvila-asutus ja huvilakulttuuri
Jaatinen, Stig   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 151 951-653-287-X 0067-8481 1997    
Bidrag till kännedom
152-153
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 152-153   0067-8481 1998-1999 1  
Svenska arkitekters verksamhet i Finland 1870–1920 En del av utbildningsutbytet inom det tekniska området mellan Sverige och Finland Hansson, Joakim   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 152 951-653-293-4 0067-8481 1998    
Pohjan poluilla Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan   Red./Toim./Ed.
Fogelberg, Paul
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 153 951-653-294-2 0067-8481 1999    
Bidrag till kännedom
154-155
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 154-155   0067-8481 1999-2000 1  
Taloudelliset eturyhmät neuvotteluprosesseissa Suomen kauppasopimuspolitiikka 1920–1930-luvulla Lamberg, Juha-Antti   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 154 951-653-299-3 0067-8481 1999    
Uppkomsten av en direktörsprofession Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900-1975  Fellman,Susanna   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 155 952-653-307-8 0067-8481 2000    
Bidrag till kännedom
157-159
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 157-159   0067-8481 2003 1  
Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939-1999 Kansanravitsemusongelmat ja niiden ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi Suojanen, Aulis   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  157 951-653-320-5 0067-8481 2003    
Metsäteollisuuden kaupungit Maailmantalouden, valtion ja alueellisen teollistumisen yhteydet Saimaan vesistöalueella vuosina 1890-1995 ja skenaariot vuoteen 2005 Pulkkinen, Lasse   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  158 951-653-321-3 0067-8481 2003    
Kupukaula on jo menneisyyttä Struuman historiaa Suomessa Lamberg, Bror-Axel   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  159 951-653-326-4 0067-8481 2003    
Bidrag till kännedom
160-162
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 160-162   0067-8481 2004 1  
Valtion laitosten siirrot ja aluepolitiikka Esimerkkitapauksena Maatalouden tutkimuskeskuksen siirtyminen Vantaan Tikkurilasta Jokioisiin Yliskylä-Peuralahti,
Johanna
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  160 951-653-327-2 0067-8481 2004    
Vihertyvä kirkko Suomen evankelisluterilainen kirkko ympäristötoimijana Pesonen, Heikki   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  161 951-653-329-9 0067-8481 2004    
Rakentajat suhdanteissa Palkat, työttömyys ja työmarkkinakäytännöt Helsingin rakennustoiminnassa 1930-luvun laman aikana Hannikainen, Matti   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 162 951-653-333-7 0067-8481 2004    
Bidrag till kännedom
163-165
      Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 163-165   0067-8481 2005 1  
Viktor Theodor Homén Vetenskapsman och politiker Holmberg, Peter   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  163 951-653-335-3 0067-8481 2005    
Resan till norr Spanska Nordenbilder kring sekelskiftet 1900 Stadius, Peter   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  164 951-653-336-1 0067-8481 2005    
När Könet började skriva Kvinnor i finländsk press 1771-1900 Zilliacus-Tikkanen,
Henrika
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  165 951-653-337-X 0067-8481 2005    
Book / Kirja / Book                        
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Första Häftet Holmberg,
Henrik Johan
  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 1   0788-6918 1857 1  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Andra Häftet Moberg, Adolf
von Wright, Julius
von Wright, Magnus 
  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 2   0788-6918 1857 2  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Femte Häftet von Wright, Magnus   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 5   0788-6918 1959 1  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sjette Häftet med en planche Hisinger, Edvard
Bonsdorff,
Evert Julius 
  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 6   0788-6918 1861 1  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sjunde Häftet Moberg, Adolf   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 7   0788-6918 1860 1  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Nionde Häftet med 20 plancher Holmberg,
Henrik Johan
  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 9   0788-6918 1863 1  
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Tionde och sista Häftet Rein, Gabriel   Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik 10   0788-6918 1864 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Tredje Häftet Rein, Gabriel   Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 3   0067-8481 1860 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Fjerde Häftet Pipping,
Fredrik Wilhelm
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 4   0067-8481 1861 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Femte Häftet Pipping,
Fredrik Wilhelm
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 5   0067-8481 1862 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sjette Häftet Lagus, G. W.    Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 6   0067-8481 1863 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sjunde Häftet Bonsdorff,
Evert Julius
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 7   0067-8481 1866 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Åttonde Häftet Freudenthal, A. O.
Pipping,
Fredrik Wilhelm 
Lagus, Gabriel
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 8   0067-8481 1867 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Tionde Häftet Rein, Gabriel   Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 10   0067-8481 1867 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Tolfte Häftet Hjelt,
Otto Edvard August
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 12   0067-8481 1868 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sextonde Häftet Arppe, A. E.    Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 16   0067-8481 1870 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Sjuttonde Häftet Bonsdorff,
Evert Julius
Lagus, Jakob Johan Wilhelm
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 17   0067-8481 1871 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Adertonde Häftet Moberg, Adolf   Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 18   0067-8481 1871 1  
Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten Nittonde Häftet Carsten,
Petter  Adolf 
  Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 19   0067-8481 1871 1 Språk: latin
Mycologia Fennica   Karsten, P. A. Red./Toim./Ed.
Luther, Hans
      (0067-84819 Lehre, Tyskland: Verlag von J. Cramer ,
1966
1 Nytryck.
Originaltexten ingår i FVS:s serie Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häftena 19 (1871), 23 (1873), 25 (1876), 31 (1979).
Finländskt herrgårdsliv En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Lönnqvist, Bo   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 121 951-653-076-1 0067-8481 1978 1  
Register till Finländskt herrgårdsliv En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Elfving, Mary-Ann
Åström,
Anna-Maria
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  125 951-653-696-6 0067-8481 1980 1  
Finska Vetenskaps-Societetens tredje halvsekel 1938-1987   Elfving, Gustav
Mickwitz, Gösta
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 136a 951-653-155-5 0067-8481 1988 8 7 häftade exemplar,
1 inbundet
Suomen Tiedeseuran kolmas puolivuosisata 1938 - 1987   Elfving, Gustav
Mickwitz, Gösta
Övers./Käänt./ Transl. 
Hirvonen, Maija
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 136b 951-653-156-3 0067-8481 1988 10 5 nidottua,
5 sidottua
Uppkomsten av en direktörsprofession Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900-1975  Fellman,Susanna   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 155 952-653-307-8 0067-8481 2000 3  
Casimir Ehrnrooth Trogen tvenne tsarer och en furste Alexander Ehrnrooth, Magnus   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  156 a 951-653-317-5 0067-8481 2002 4 Andra reviderade upplagan  
Casimir Ehrnrooth Kolmen Aleksanterin - kahden tsaarin ja yhden ruhtinaan - uskollinen palvelija Ehrnrooth, Magnus Övers./Käänt./Ed.
Soini, Yrjö 
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  156 b 951-653-318-3 0067-8481 2002 4 Toinen tarkistettu painos
Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939-1999 Kansanravitsemusongelmat ja niiden ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi Suojanen, Aulis   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  157 951-653-320-5 0067-8481 2003 3  
Metsäteollisuuden kaupungit Maailmantalouden, valtion ja alueellisen teollistumisen yhteydet Saimaan vesistöalueella vuosina 1890-1995 ja skenaariot vuoteen 2005 Pulkkinen, Lasse   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  158 951-653-321-3 0067-8481 2003 3  
Kupukaula on jo menneisyyttä Struuman historiaa Suomessa Lamberg, Bror-Axel   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  159 951-653-326-4 0067-8481 2003 3  
Valtion laitosten siirrot ja aluepolitiikka Esimerkkitapauksena Maatalouden tutkimuskeskuksen siirtyminen Vantaan Tikkurilasta Jokioisiin Yliskylä-Peuralahti,
Johanna
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  160 951-653-327-2 0067-8481 2004 3  
Vihertyvä kirkko Suomen evankelisluterilainen kirkko ympäristötoimijana Pesonen, Heikki   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  161 951-653-329-9 0067-8481 2004 3  
Rakentajat suhdanteissa Palkat, työttömyys ja työmarkkinakäytännöt Helsingin rakennustoiminnassa 1930-luvun laman aikana Hannikainen, Matti   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 162 951-653-333-7 0067-8481 2004 3  
Viktor Theodor Homén Vetenskapsman och politiker Holmberg, Peter   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  163 951-653-335-3 0067-8481 2005 3  
Resan till norr Spanska Nordenbilder kring sekelskiftet 1900 Stadius, Peter   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  164 951-653-336-1 0067-8481 2005 3  
När Könet började skriva Kvinnor i finländsk press 1771-1900 Zilliacus-Tikkanen,
Henrika
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  165 951-653-337-X 0067-8481 2005 3  
Perkeleen kieli - suomen kieli ja poliittisesti korrekti tiede 1800-luvulla   Huumo, Katja   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  166 951-655-338-8 0067-8481 2005 4  
Metsän haltija Metsähallituksen yhteiskunnallinen vastuu vuosina 1859-2005 Rytteri, Teijo   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  167 951-653-340-X 0067-8481 2006 4  
Puukaupan säännöt Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukauppa Itä-Suomessa 1919-1939 Laine, Jaana   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  168 951-653-341-8 0067-8481 2006 4  
Isänmaa ja Ranska Suomalainen frankofilia 1880-1914 Ranki, Kristina   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  169 978-951-653-344-8 0067-8481 2007 4  
Jakob Johannes Sederholm Geolog, humanist och sanningssökare Scheinin, Barbro
Korsman, Kalevi
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  170 978-951-653-348-6 0067-8481 2007 4  
Ekenäs stads dombok 1678-1695 I Rättsfilosofisk studie av en 1600-talshandskrift Lönnroth, Harry   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  171 978-951-653-351-6 0067-8481 2007 4  
Ekenäs stads dombok 1678-1695 II Filologisk utgåva med kommentar och register Lönnroth, Harry   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  172 978-951-563-352-3 0067-8481 2007 4  
Lohirengeistä kalastusmatkailuyrittäjäksi Kalastusmatkailu Suomesta 1850-luvulta 2000-luvun vaiheeseen Tiitinen, Jorma   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 173 978-951-653-353-0 0067-8481 2007 4  
Täällä ei näperrellä! Kylmäfyysikon kuumat paikat Lounasmaa, Olli V. Red./Toim./Ed.
Müller, Kiti
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  174 978-951-653-355-4 0067-8481 2008 2  
Tieteen aatelia Lorenz Lindelöf ja Ernst Lindelöf Lehto, Olli   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  175 978-951-1-22291-0 [0067-8481] 2008 4 Julk: Helsinki: STS ja Otava
Lindelöf-kirjan aineistoa Mappi I Lehto, Olli     I     2008 1 Arkistokansio
Arkivmapp
Lindelöf-kirjan aineistoa Mappi II Lehto, Olli     II     2008 1 Arkistokansio
Arkivmapp
Östra Finlands Herdaminne intill år 1868 I Herdaminne för fordna WIBORGS och nuvarande BORGÅ stift intill år 1868.
1. Delen
Biskoparna samt Aniala - Kärkölä
Akiander, Matthias Red./Toim./Ed.
Voipio, Iikko B.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 176 I 978-951-653-359-5 0067-8481 2008 3  
Östra Finlands Herdaminne intill år 1868 II II Herdaminne för fordna WIBORGS och nuvarande BORGÅ stift intill 1868 Akiander, Matthias Red./Toim. /Ed.
Voipio, Iikko B.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 176 II 978-951-653-359-2 0067-8481 2008 3  
Itä-Suomen Paimenmuistio vuosilta 1868-1952 III Entisen Porvoon, sittemmin Savonlinnan, sittemmin Viipurin sekä lopulta Mikkelin  hiippakunnan paimenmuistio vuosilta 1868-1952   Red./Toim./Ed.
Voipio, Iikko B.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 176 III 978-951-653-360-8 0067-8481 2008 3  
Östra Finlands Herdaminne
Itä-Suomen Paimenmuistio
IV Register
IV Hakemisto
Akiander, Matthias Red./Toim./Ed.
Voipio, Iikko B.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 176 IV     978-951-653-361-5 0067-8481 2008 3 Delarna I-IV som helhet/
Osat I-IV kokonaisuutena:
ISBN 978-951-653-357-8
Painoa tieteelle Puolitoista vuosisataa Suomen Tiedeseuran Bidrag-sarjaa Fogelberg, Paul   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 177 978-951-653-364-4 0067-8481 2008 3  
Suomi ja Euroopan kirkollinen jälleenrakentaminen 1945-1948   Meriläinen, Juha   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 178 978-951-653-369-1 0067-8481 2009 3  
Historia eilen ja tänään Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908-2008   Red./Toim./Eds
Kangas, Sini
Hietala, Marjatta
Ylikangas, Heikki
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 179 978-951-653-370-7 0067-8481 2009 3  
Maan ytimestä avaruuteen Ajankohtaista suomalaista geo- ja ympäristötieteellistä tutkimusta   Red./Toim./Eds
Haapala, Ilmari
Pulkkinen, Tuija
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  180 978-951-653-371-4 0067-8481 2009 3  
Tiedettä Pohjantähden alla  Pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskaan 1700-luvulla Pihlaja, Päivi Maria   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 181 978-951-653-373-8 0067-8481 2009 3  
Vihreän lampun taika Eero Tommila, kemisti Tommila, Päiviö   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  182 978-951-653-375-2   2009 1  
Luonto, tiede ja teknologia Kansanvalistuksen Suomi-kuva 1870-1920 Päivärinne, Tiina   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 183 978-951-653-376-9 0067-8481 2010 3  
Kyrkotukten i Vörå under 1700-talet Kyrkorådets protokoll 1738-1783
Analys, kommentar och register
Lönnqvist, Bo   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 184 978-951-653-378-3 0067-8481 2010 1  
Tieteen rinnalla tekniikkaa Suomalaiset korkeakoulututkijat kaupallisten sovellusten kehittäjinä 1900-luvulla Kaataja, Sampsa   Bidag till kännedom av Finlands natur och folk 185 978-951-653-381-3 0067-8481 2010 3  
Kiista, eheys, unohdus Vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918 - 1944 Roselius, Aapo   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  186 978-951-653-382-0 0067-8481 2010 3  
Finland mellan öst och väst     Red./Toim./Ed.
Fogelberg, Paul
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk +
Acta regiae societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis, Interdisciplinaria II 
187


11
978-952-653-383-7


978-91-85252-71-8


0067-8481


0347-4925
2011


Göteborg: Kungliga
Vetenskaps- och
Vitterhets-
samhället
i Göteborg
2011 
3    
Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla   Ahokas, Minna   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  188 978-951-653-387-5 0067-8481 2011 3  
Rätt som argument Leo Mechelin och finska frågan 1886-1912 Stubb, Elisabeth   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  189 978-951-653-389-9 0067-8481 2012 2  
Kuvanveistotyö Emil Wikström ja kuvanveiston rakenne 1890 - 1920 Tossavainen, Mari   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  190 978-951-653-393-6 0067-8481 2012 2  
Geomagnetismiä, meteorologiaa ja revontulitutkimusta Suomessa 1700-luvulta 1900-luvun alkuun   Nevanlinna, Heikki
Holmberg, Peter
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 191 978-951-653-397-4 0067-8481 2013 5  
Tieteen huipulla Lars Ahlforsin elämä Lehto, Olli   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  192 978-951-653-398-1 0067-8481 2013 2  
Den besvärliga provinsen Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet Kepsu, Kasper   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  193 978-951-653-399-8 0067-8481 2014 5  
Jämpti mies Tauno Johannes Kukkamäen elämä Kakkuri, Juhani   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  194 978-951-653-404-9 0067-8481 2015 5  
Pentti Eskola Geologisen tutkimuksen ja opetuksen uudistaja Korsman, Kalevi   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  195 978-951-653-405-6 0067-8481 2015 5  
Leverantörer och profitörer Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748 - 1756 Gustafsson, Sofia   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  196 978-951-653-406-3 0067-8481 2015 4  
Vuosisadan metsäbiologi Peitsa Mikolan juhlakirja   Red./Toim./Eds
Kauppi, Pekka
Kotilehto, Jenna
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  197 978-951-653-407-0 0067-8481 2015 5  
Furstendömet Idensalmi Modernitetens princip hos släktnätverk i periferi  Klinge, Matti Övers./Käänt./
Transl.
Ivars, Jon
Knapas, Rainer
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  198 978-951-653-411-7 0067-8481 2016 2  
An Imperial Idyll Finland in Russian Travelogues (1810 - 1860) Minard-Törmänen,
Nathanaëlle
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  199 978-951-653-413-1 0067-8481 2016 5  
Suomalainen polaariretkikunta Lapissa 1882 -1884   Nevanlinna, Heikki
  Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  200 978-951-653-415-5 0067-8481 2017 2  
Lever för liv Krister Höckerstedt om sina vägval i samtal med Mardy Lindqvist Lindqvist, Mardy   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  201 978-951-653-416-2 0067-8481 2017 5   
Marine shells in the study of the Holocene   Donner, Joakim   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  202 978-951-653-417-9 0067-8481 2017 5  
Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi     Red./Toim./Eds
Sundback, Susan
Rosenberg, Thomas
Rosenlew, Anni
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  203 978-951-653-418-6 0067-8481 2017 5  
Konstnär, kvinna, medborgare Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880 - 1910 Dahlberg, Julia   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  204 978-951-653-420-9 0067-8481 2018 5  
Geofyysikko Eyvind Sucksdorff - havaintojen taituri   Nevanlinna, Heikki   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  205 978-951-653-424-7 0067-8481 2018 5  
Anders Johan Lexell
Brevväxling
Commerce épistolaire    Red./Toim./Ed.
Stén, Johan C.-E.
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  206 978-951-653-425-4 0067-8481 2019 3  
Tilanomistaja kirja-alalla Christian Ludvig Hjelt kirjanpainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823 - 1849 Perälä, Anna   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  207 978-951-653-426-1 0067-8481 2019 5  
Nils Gustaf Nordenskiöld Vuorimiehen ja tiedemiehen elämä Kalleinen, Kristiina   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  208 978-951-653-431-5 0067-8481 2019 5  
Wilhelm Ramsay Livslång vandring i Fennoskandia Sundholm, Franciska   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  209 978-951-653-436-0 0067-8481 2020 8  
Diplomatins ideal och praktik   Holm, Sophie   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  210 978-951-653-437-7 0067-8481 2020 8  
Att observera, mäta och räkna Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland Holmberg, Peter  Stén, Johan   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  211 978-951-653-438-4 0067-8481 2020 7  
Uusi maksa, uusi elämä Kirurgi Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan Mardy Lindqvistin kanssa Lindqvist, Mardy   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  212 978-951-653-445-2 0067-8481 2020 4  
Från ett årtionde i Finland August Schauman, republikanism och liberalism 1855-1865     Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  213 978-951-653-447-6 0067-8481 2020 3  
Suomen puolesta, Euroopan edestä, Venäjää vastaan? Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö vuoden 1899 kulttuuriadressissa Kajanne, Ville   Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  214 978-951-653-449-0 0067-8481 2020 3  
Serie/Sarja/Series : Commentationes Humanarum Litterarum                    
Titel
Nimeke
Title
Annan titel
Alanimeke
Other title
Författare
Tekijä
Author
Red./ Toim./ Ed.
Övers./ Käänt./ Transl.
Serie/Sarja/Series Nr/Nro/No. ISBN ISSN Utgivningsår
Julkaisuvuosi
Release year
Ex./Kpl/Copies Anm./Huom./Remarks
Samlingsband / Yhteissidos / Bound volume                    
Soc.  Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 1  1922-27
      Commentationes Humanarum Litterarum 1   0069-6587 1922-1927 1  
Die Bedeutungsentwickelung des Präfixes xata in Kompositis. Eine Semasiologische Untersuchung   Lindblad, Waldemar   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 1           
Zum Anfangsterminus der germanisch-finniscchen Berührugen   Karsten, T.E   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 2           
Yzne = Orchis   Pipping, Hugo   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 3          
Ein Dostojewski-Fund    von Schouldtz, Oskar   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 4          
Rolandssångens ursprung   Wallensköld, A.    Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 5          
Martyrium beati Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum   Salonius, A.H.    Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 6          
Quaestiones criticae de nonnullis scriptorum graecorum locis    Heikel, Ivar A.   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 7          
Destrees. Fère Chartreux et poète du temps de Marguerite dÁutriche   Petersen, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 1 : 8          
Soc. Scient. Fenniea
Commentationes Humanarum Litterarum
T: 2  1929
      Commentationes
Humanarum Litterarum
2   0069-6587 1929 1  
Die Griechen und das Griechische in Petrons Cena Trimalchionis   Salonius, A.H.    Commentationes Humanarum Litterarum 2 : 1          
Ein Thukydidespapyrus   Salonius, A.H.    Commentationes Humanarum Litterarum 2 : 2          
Zur Sprache der Griechischen Papyrusbriefe   Salonius, A.H.    Commentationes Humanarum Litterarum 2 : 3          
Contribution à la sociologie des Lapons semi-normandes de Petsamo en Finlande   Tanner, V.   Commentationes Humanarum Litterarum 2 : 4          
Kardinal Wilhelm von Sabina   Donner, Gustav Adolf   Commentationes Humanarum Litterarum 2 : 5          
Soc. Scient. Fenniea
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 3  1929-32
      Commentationes Humanarum Litterarum 3   0069-6587 1932 1  
Vornamen als appellative Personenbezeichnungen   Müller, Ewald   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 1          
Ceremonial Games of the South American Indians   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 2          
Die südgallische Terrasigillata-Industrie nach den Graffiti aus La Graufesenque   Gummerus, Herman   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 3          
Die neuen Runen- und Bilderfunde aus der Unter-Weser (Oldenburg), mit 4 Tafeln   Karsten, T.E.    Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 4          
Zu den neugefundenen Runeninschriften aus der Unterweser, mit einem Anhang: T.E. Karsten, Nachträgliches zu den Weser-Funden Hammarström, M.    Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 5          
Der Ärztestand im römischen Reiche nach den Inschriften I   Gummerus, Herman   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 6          
My Huairu Game once more   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 7          
Marriage Conditions in a Palestinian Village   Granqvist, Hilma   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 8          
Florians pastoral Estelle   Björkenheim, Magnus   Commentationes Humanarum Litterarum 3 : 9          
Soc. Scient. Fenn.
Commentation. Humanarum Litterarum
T:  4  1932
      Commentationes Humanarum Litterarum 4   0069-6587 1932 1  
Indian Tribes of the Argentine and Bolivian Chaco   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 4 : 1          
geld und Wirtschaft im römischen Reich Des vierten Jahrhunderts n. Chr.    Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 4 : 2          
Germanische Minderheitenprobleme von nordischem Gesichtpunkt aus betrachtet   Karsten, T.E.   Commentationes Humanarum Litterarum 4 : 3          
Minoische Rechnungsurkunden   Sundwall, Joh.    Commentationes Humanarum Litterarum 4 : 4          
Soc. Scient. Fenn.
Comm. Humanarum Litterarum
IV   2-4 
      Commentationes Humanarum Litterarum 2-4   0069-6587 1932 1  
Geld und wirtschaft im römischen Reich Des vierten Jahrhunderts n. Chr.    Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum            
Germische Minderheitenprobleme von nordischem Gesichtpunkt aus betrachtet   Karsten, T.E.   Commentationes Humanarum Litterarum            
Minoische Rechnungsurkunden   Sundwall, Joh.    Commentationes Humanarum Litterarum            
Soc. Scient. Fenn.
Commentation. Humanarum Litterarum
T. 5  1933
      Commentationes Humanarum Litterarum 5   0069-6587 1933 1  
Studien über die Farbengebung in der mittelalterlichen Buchmalerei   Tikkanen, J.J.    Commentationes Humanarum Litterarum 5 : 1          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 6  1935
      Commentationes Humanarum Litterarum 6   0069-6587 1935 1  
Jüdische Erntebräuche im Altertum   Schur, Israel   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 1          
Die Systeme des römisschen Silbergeldes im IV. Jhdt. n. Chr. Ein Beispiel zur Anwendung der variationsstatistischen Methode in der Numismatik   Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 2          
Versöhnungstag und Sündenbock   Schur, Israel   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 3          
Notes on South American Arrow-poison   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 4          
Bemerkung über südamerikanisches Pfeilgift. Antwort an Herrn Professor Rafael Karsten   Santesson, C.G.   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 5          
On the Development of English Verbs from Latin and French Past Participles VI.   Reuter, Ole   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 6          
Addenda to my >>Notes on South American Arrow-poison>>. Reply to Professor Santesson   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 7          
Marriage Conditions in a Palestinian Village II   Granqvist, Hilma   Commentationes Humanarum Litterarum 6 : 8          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes  Litterarum
T. 7
1935
      Commentationes Humanarum Litterarum 7   0069-6587 1935 1  
The Head-hunters of Western Amazonas, The Life and Culture of the Jibaro Indians of Eastern Ecuador and Peru   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 7 : 1           
Commentationes Humanarum Litterarum
Tomus VIII
1936
      Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 1-4   0069-6587 1936 1  
Les Jeux éducatifs de Decroly dans l'eseignement des enfants anormaux   Stadius, Gunnar    Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 1     1936 1  
Glossae cambricae apud Giraldum Cambrensem (anno fere) 1200 hucusque omissae   Hammarström-Justinen, M.   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 2     1936 1  
Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens   Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 3     1936 1  
Verb Doublets of Latin Origin in English   Reuter, Ole   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 4     1936 1  
Commentationes Humanarum Litterarum
Tomus VIII
      Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 2-4   0069-6587 1936 1  
Glossae cambricae apud Giraldum Cambrensem (anno fere) 1200 hucusque omissae   Hammarström-Justinen, M.   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 2     1936 1  
Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens   Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 3     1936 1  
Verb Doublets of Latin Origin in English   Reuter, Ole   Commentationes Humanarum Litterarum 8 : 4     1936 1  
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 9
1938
      Commentationes Humanarum Litterarum 9   0069-6587 1938 1  
Mystikern Björnram   Rein, Gabriel   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 1          
De elocutione Marci Aurelii imperatoris quaestiones syntacticae   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 2          
On continuative relative clauses in English   Reuter, Ole   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 3          
A Study of the French Words in teh >> Earliest Complete English Prose Psalter>>    Reuter, Ole   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 4          
English Verb-Adverb Groups converted into Nouns   Lindelöf, U.   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 5          
Zur homerischen Metrik. Eine statistische Untersuchung   Pipping, Hugo   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 6          
Die freien Intressen der Kinder und Jugendlichen    Bruhn, Karl   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 7          
Aus Revaler Handelsbüchern. Zur Technik des Ostseehandels in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts   Mickwitz, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 9 : 8          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 10
1938
Societas Scientiarum Fennica ad saeculum
die XXIX mensis Aprilis anni MCMXXXVIII
celebrandum hunc tomum edidit
    Commentationes Humanarum Litterarum 10   0069-6587 1938 1 Dessutom finns 2 st  häftade ex.  under titel: 
Finska Vetenskaps-Societetens
100-årsjubileum   28-29.IV.1938. (Övrig FVS utgivning)
Lisäksi nidottu suomenkielinen nimikkeellä Suomen Tiedeseura 1838-1938.
(Muut STS-julkaisut)
 
Finska Vetenskapssocietetens historia 1838-1938   Elfving, Fredr.    Commentationes Humanarum Litterarum 10 : 1          
Relations littéraores de Societas Scientiarum Fennica au 1er Janvier 1938       Commentationes Humanarum Litterarum 10 : 2          
Tables générales des séries de publications de Societas Scientiarum Fennica 1838-1938       Commentationes Humanarum Litterarum 10 : 3          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 11  1941
      Commentationes Humanarum Litterarum 11   0069-6587 1941 1  
Über Klassenrangordnungen in der Spätpubertät. Ein Beitrag zur pädagogischen Psychologie   Gästrin, Jan   Commentationes Humanarum Litterarum 11 : 1          
Deux adversaires de Napoléon à Vienne   Donner, Harry   Commentationes Humanarum Litterarum 11 : 2          
Studier i Paul Valérys tankevärld   Tigerstedt, E.N   Commentationes Humanarum Litterarum 11 : 3          
Vierzehn Berliner Griechische Papyri, Urkunden und Briefe, herausgegeben und erklärt   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 11 : 4          
Soc. Scient. Fenn
Commentationes Humararum Litterarum
T. 12 1944
      Commentationes Humanarum Litterarum 12   0069-6587 1944 1  
Kultur- och bildningsidealet som filosofiskt problem och pedagogisk uppgift hos Harald Höffding   Sorainen, Kalle   Commentationes Humanarum Litterarum 12 : 1          
Sverige-Norges skandinaviska allianspolitik 1869, Det officiella skedet   Stenberg, Kay   Commentationes Humanarum Litterarum 12 : 2          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 13  1944
      Commentationes Humanarum Litterarum 13   0069-6587 1944 1  
Ein Beitrag zur römischen Metrik   Pipping, Hugo   Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 1          
Zur Erklärung desStellungsgesetzes von Marx Einige Beobachtungen)   Pipping, Hugo   Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 2          
Zur Sprache der Griechischen Familienbriefe des III. Jahrhunderts n. Chr.    Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 3          
Some observations on the English adjective formations in -ative nd -atory   Lindelöf, U.    Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 4          
Über die Bedutung der Wortgrenzen in der römischen und griechischen Metrik (Einige Baobachtungen)   Pipping, Hugo   Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 5          
Le type du fauz mendiant dans les littératures romanes depuis le moyen âge jusq'au XVIIe siècle   v. Kraemer, Erik     Commentationes Humanarum Litterarum 13 : 6          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 14  1947
      Commentationes Humanarum Litterarum 14   0069-6587 1947 1  
Kungligt Majestät, Svenska Kronan och Furstendömet Estland 1592-1600   Federley, B.   Commentationes Humanarum Litterarum 14 : 1          
Hjalmar Neiglicks filosofiska insats   von Wright, G.H.   Commentationes Humanarum Litterarum 14 : 2          
Late Byzantine Land-Leases from Hemopolis   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 14 : 3          
Witches, Demons and Fertility Magic Analysis of their Significance and Mutual Relations in West-European Folk Religion   Runeberg, Arne   Commentationes Humanarum Litterarum 14 : 4          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 15  1950
      Commentationes Humanarum Litterarum 15   0069-6587 1950 1  
Das Thron- und Szepterzeichen in den knossischen und pylischen Täfelchen   Sundwall, J.   Commentationes Humanarum Litterarum 15 : 1          
Les maladies désignées par le nom d'un saint   v. Kraemer, Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 15 : 2          
Untersucheungen, zu den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 15 : 3          
Vetenskapliga samfundens delegation och bibliotek 1899-1949   Kerkkonen, Gunvor   Commentationes Humanarum Litterarum 15 : 4          
Hans Kelsens statsteori mot bakgrunden av hans rättsfilosofiska åskådning   Jansson, Jan-Magnus   Commentationes Humanarum Litterarum 15 : 5          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
16
1950
      Commentationes Humanarum Litterarum 16   0069-6587 1950 1  
A Totalitarian State of the Past The Civilization of the Inca Empire in Ancient Peru Karsten, Rafael Commentationes Humanarum Litterarum 16 : 1
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 17
1951
      Commentationes Humanarum Litterarum 17   0069-6587 1950 1  
An Experimental Study of a Regularity in the Perception of Visual Brightness   von Wright, J.M.   Commentationes Humanarum Litterarum 17 : 1          
Historie van der vorstorynge der stat Troye   Krogerus, Gunvor   Commentationes Humanarum Litterarum 17 : 2          
Über einige Sachzrichen in den pylischen Täfelchen   Sundwall, Joh.   Commentationes Humanarum Litterarum 17 : 3          
Some Observations on Linguistic Patterns in a Bilingual Society   Runeberg, Arne   Commentationes Humanarum Litterarum 17 : 4          
Über das juristische Denken   Brusiin, Otto   Commentationes Humanarum Litterarum 17 : 5          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 18  1953
      Commentationes Humanarum Litterarum 18   0069-6587 1953 1  
Caricatures of Americans on the English Stage Prior to 1870   Enkvist, Nils Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 18 : 1          
La position de l'adjectif épithète en vieux russe   Widnäs, Maria   Commentationes Humanarum Litterarum 18 : 2          
Selbstgefühl und servilität   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 18 : 3          
Standard of Living   Pipping, Hugo E.    Commentationes Humanarum Litterarum 18 : 4          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 19  1954
      Commentationes Humanarum Litterarum 19   0069-6587 1954 1  
Bläckfläsksförsök med barn och ungdom   Bruhn, Karl   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 1          
Zu den knossisch-pylischen Hohlmassen für Trockenes und Flüssiges   Sundwall, Joh.   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 2          
Aus den Rechnungen des mykenischen Palastes in Pylos   Sundwall, Joh.   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 3          
Some observations on Linguistic Patterns in a Bilingual Society II   Runeberg, Arne   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 4          
Some critical remarks on Ethnological Field-research in South America   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 5          
Historisk datering i etnologien   Nurmelin, Ragnar   Commentationes Humanarum Litterarum 19 : 6          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 20  1954
      Commentationes Humanarum Litterarum 20   0069-6587 1954 1  
Gespräche mit der Deutschen Jugend   Pipping, Knut   Commentationes Humanarum Litterarum 20 : 1          
Soc. Scient. Fenn.
Commentationes Humanarum Litterarum
T. 21  1955
      Commentationes Humanarum Litterarum 21   0069-6587 1955 1  
Studies on Intensification in Early and Classical Greek   Thesleff, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 21 : 1          
Studien über frühitalische und Balkanfibeln   Sundwall, Joh.   Commentationes Humanarum Litterarum 21 : 2          
Studies on the Greek Superlative   Thesleff, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 21 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
22  1957
      Commentationes Humanarum Litterarum 22   0069-6587 1957 1  
Zum Ursprung des lateinischen Part. Fut. Akt. Und Inf. Fut. Akt.    Westman, Rolf   Commentationes Humanarum Litterarum 22 : 1          
A Century of Trollope Criticism   Helling, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 22 : 2          
Zur Buchführung im Palast von Knossos   Sundwall, Johannes   Commentationes Humanarum Litterarum 22 : 3          
The Seasons of the Year   Enkvist, Nils Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 22 : 4          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
23
1958
      Commentationes Humanarum Litterarum 23   0069-6587 1958 1  
An Experimental Study of Human Serial Learning   von Wright, J.M.    Commentationes Humanarum Litterarum 23 : 1          
Handschuh und Schleier   Rosenfeld, Hans-Friedrich   Commentationes Humanarum Litterarum 23 : 2          
On Dating Xenophanes   Thesleff, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 23 : 3          
Quantifiers in Deontic Logic   Jaakko, K.           Hintikka, J.   Commentationes Humanarum Litterarum 23 : 4          
Symbolische Elemente in der minoischen A-linearen Schrift   Sundwall, Johannes   Commentationes Humanarum Litterarum 23 : 5          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
24 
1960
      Commentationes Humanarum Litterarum 24   0069-6587 1960 1  
Monistic and Pluralistic Interpretations in the Study of International Politics Hyvärinen, Risto Commentationes Humanarum Litterarum 24 : 1
Marketing and Competition Mickwitz, Gösta Commentationes Humanarum Litterarum 24 : 2
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
25  1960
      Commentationes Humanarum Litterarum 25   0069-6587 1960 1  
The Typological Problem in Dante Chydenius, Johan Commentationes Humanarum Litterarum 25 : 1
Reproductive Inhibation as a Function of Retention Interval Length and Degree of Interpolated Learning von Wright, J.M. Commentationes Humanarum Litterarum 25 : 2
Response Competition and the Stimulating Conditions during Recall von Wright, J.M. Commentationes Humanarum Litterarum 25 : 3
Die drei Sphären der Geschichte Luoma, Matti Commentationes Humanarum Litterarum 25 : 4
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
26-27 
1961
      Commentationes Humanarum Litterarum 26-27   0069-6587 1961 1  
Forgetting and Interference   von Wright, J.M.    Commentationes Humanarum Litterarum 26 : 1       1  
Virginia Woolf´s the Waves   Rantavaara, Irma    Commentationes Humanarum Litterarum 26 : 2       1  
Yes and No in Plautus and Terence   Thesleff, Holger    Commentationes Humanarum Litterarum 26 : 3       1  
Co-ordination of Transport    Ehrnrooth, N.G.    Commentationes Humanarum Litterarum 27 : 1          
The Theory of Medival Symbolism   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 27 : 2          
Das Futurpartizip als Ausdrucksmittel bei Seneca   Westman, Rolf   Commentationes Humanarum Litterarum 27: 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
28-29
      Commentationes Humanarum Litterarum 28-29   0069-6587 1961-1964 1  
Soviet Attitudes Towards Non-Military Regional Co-Operation   Törnudd, Klaus    Commentationes Humanarum Litterarum 28 : 1          
An Anonymus Homily for the Announciation   Nordberg, Henric    Commentationes Humanarum Litterarum 28 : 2          
Athanasius´ Tractates Contra Gentes and de Incarnatione   Nordberg, Henric    Commentationes Humanarum Litterarum 28 : 3          
Studies in teh Religion of the Souht-American Indians east of the Andes   Karsten, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 29: 1          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
30
      Commentationes Humanarum Litterarum 30   0069-6587 1963 1  
Konung, ståthållare och korporationer   Federley, Berndt   Commentationes Humanarum Litterarum 30 : 1          
Athanasiana   Nordberg, Henric    Commentationes Humanarum Litterarum 30 : 2          
Athanasius and the Emperor   Nordberg, Henric    Commentationes Humanarum Litterarum 30 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
31
      Commentationes Humanarum Litterarum 31   0069-6587 1963 1  
Luis de Morales   Bäcksbacka, Ingjald   Commentationes Humanarum Litterarum 31 : 1          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
32
      Commentationes Humanarum Litterarum 32   0069-6587 1963 1  
Warum war der Verbrechensversuch nach altgermanischem Recht straflos?   Hemmer, Ragnar   Commentationes Humanarum Litterarum 32 : 1          
Normalisierung einer projektiven Prüfungsmethode   Bruhn, Karl   Commentationes Humanarum Litterarum 32 : 2          
Intertribal relations in Central and South America   Nurmelin, Ragnar   Commentationes Humanarum Litterarum 32 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
33
      Commentationes Humanarum Litterarum 33   0069-6587 1963 1  
From cloth to iron   Åström, Sven-Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 33 : 1          
Bilinguismus im frühen Schulalter   Wieczerkowski, Wilhelm   Commentationes Humanarum Litterarum 33 : 2          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
34
      Commentationes Humanarum Litterarum 34   0069-6587 1965 1  
Muslim death and burial   Granqvist, Hilma   Commentationes Humanarum Litterarum 34 : 1          
Der Geteridehandel Livlands im Mittelalter   Ahvenainen, Jorma   Commentationes Humanarum Litterarum 34 : 2          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
35
      Commentationes Humanarum Litterarum 35   0069-6587 1970 1  
Värmlandsfinska ortnamn I   Mägiste, Julius   Commentationes Humanarum Litterarum 35 : 1          
Värmlandsfinska ortnamn II   Mägiste, Julius   Commentationes Humanarum Litterarum 35 : 2          
Värmlandsfinska ortnamn III   Mägiste, Julius   Commentationes Humanarum Litterarum 35 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
36
      Commentationes Humanarum Litterarum 36   0069-6587 1965 1  
Kindesfoot. Ursprung und Verbreitung einer hansisch.niederdeutschen Brauchtumsbezeichung   Rosenfeld, Hans-Friedrich   Commentationes Humanarum Litterarum 36 : 1          
The Latin Cognomina   Kajanto, Iiro   Commentationes Humanarum Litterarum 36 : 2          
Phonetische Motivierung eines altrussischen Lautgesetzes   Kiparsky, V.   Commentationes Humanarum Litterarum 36 : 3          
Die Missetat im altschwedischen Recht.   Hemmer, Ragnar   Commentationes Humanarum Litterarum 36 : 4          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
37
      Commentationes Humanarum Litterarum 37   0069-6587 1965 1  
Till frågan om rikslagstiftingen. Om den tyska doktrinen och dess betydelse för den ryska politiken mot Finland.   Federley, Berndt   Commentationes Humanarum Litterarum 37 : 1          
Medieval institutions and the Old Testament   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 37 : 2          
From cloth to iron. The Anglo-Baltic trade in teh late Seventeenth Century. Part II. The customs accounts as sources for the study of the trade.   Åström, Sven-Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 37 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
38
      Commentationes Humanarum Litterarum 38   0069-6587 1967 1  
Les synaxaries slavo-russes des >>Fragments Finlandais>>.   Widnäs, Maria   Commentationes Humanarum Litterarum 38 : 1          
Les quinze signes du jugement dernier   von Kraemer, Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 38 : 2          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
39
      Commentationes Humanarum Litterarum 39   0069-6587 1967 1  
Pe and Pat as Clause Connectives in Early Middle English With Especial Consideration o fthe Emergence of teh Pleonastic Pat   Kivimaa, Kirsti   Commentationes Humanarum Litterarum 39 : 1          
Theoretical Approaces and Scientific Strategies in Administrative and Organizational Research. A Methododlogical Study   Heiskanen, Ilkka   Commentationes Humanarum Litterarum 39 : 2          
The Pleonastic That in Relative and Interrogative Constructions in Chaucer's Verse   Kivimaa, Kirsti   Commentationes Humanarum Litterarum 39 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
40-41
      Commentationes Humanarum Litterarum 40-41   0069-6587 1967 1  
Supernomina, A Study in Latin Epigraphy   Kajanto, Iiro   Commentationes Humanarum Litterarum 40 : 1          
Wahrnehmungsdiagnostische Studien zum Helsingforstest   Bruhn, Karl   Commentationes Humanarum Litterarum 40 : 2          
Native Contacts and Diplomacy. The History of Intertribal Relations in Australia and Oceania.   Numelin, Ragnar   Commentationes Humanarum Litterarum 41 : 1          
Zur Abundanz der spätgriechischen Gebrauchssprache   Zilliacus, Henrik   Commentationes Humanarum Litterarum 41 : 2          
On the Style of the Earliest Greek Prose   Lilja, Saara   Commentationes Humanarum Litterarum 41 : 3          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
42
      Commentationes Humanarum Litterarum 42   0069-6587 1968 1  
Wahrnehmungsdiagnostische Studien zum Helsingforstest   Wiechzerkowski, Wilhelm   Commentationes Humanarum Litterarum 42 : 1          
The Śraitasūtras of Lāṭyāyana and Deāhyāyaṇa and their commentaries   Parpola, Asko   Commentationes Humanarum Litterarum 42 : 2          
Eine neue Fluchtafel aus Ostia   Solin, Heikki   Commentationes Humanarum Litterarum 42 : 3          
Studies in Greek Encomiastic Poetry of the Early Byzantine Period   Viljamaa, Toivo   Commentationes Humanarum Litterarum 42 : 4          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
43
      Commentationes Humanarum Litterarum 43   0069-6587 1969 1  
Clauses in Chaucer Introduced by Conjunctions with Append That   Kivimaa, Kirsti   Commentationes Humanarum Litterarum 43 : 1          
The Śraitasūtras of Lāṭyāyana and Deāhyāyaṇa and their commentaries   Parpola, Asko   Commentationes Humanarum Litterarum 43 : 2          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
44
      Commentationes Humanarum Litterarum 44   0069-6587 1970 1  
The Symbolism of Love in Medieval Thought   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 44 : 1          
Plato's Idea of Poetical Inspiration   Tigerstedt, E.N.   Commentationes Humanarum Litterarum 44 : 2          
On the retention of perceptual quantities    Mikkonen, Valde   Commentationes Humanarum Litterarum 44 : 3          
>>Mutua magis videtur quam deposita>>   Tapani Klami, Hannu   Commentationes Humanarum Litterarum 44 : 4          
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
45-48
      Commentationes Humanarum Litterarum 45-48   0069-6587 1970-1971 1  
Experimente zur Erklärung der spektralen Variationen deutscher Phonemrealisationen   Iivonen, Antti   Commentationes Humanarum Litterarum 45     1970    
The Chorus of Greek Drama within the Light of the Person and Number Used   Kaimio, Maarit   Commentationes Humanarum Litterarum 46     1970    
Accentual Responsion in Greek Strophic Poetry   Wahlström, Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 47     1970    
Beiträge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom   Solin, Heikki   Commentationes Humanarum Litterarum 48     1971    
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
49-51 
      Commentationes Humanarum Litterarum 49-51   0069-6587 1972-1974 1  
The Treatment of Odours in the Poetry of Antiquity   Lilja, Saara   Commentationes Humanarum Litterarum 49 951-653-009-5 0069-6587 1972    
Studies in Eudoxus' homocentric spheres   Maula, Erkka   Commentationes Humanarum Litterarum 50 951-653-010-9 0069-6587 1974    
Religion und Mythologie bei Horaz Eine literarhistorische Untersuchung  Oksala, Teivas   Commentationes Humanarum Litterarum 51 951-653-033-8 0069-6587 1973    
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
52-54
      Commentationes Humanarum Litterarum 52-54   0069-6587 1974-1977 1  
Decline and Fall of the Neoplatonic Interpretation of Plato An Outline and some Observations  Tigerstedt, E. N.   Commentationes Humanarum Litterarum 52 951-653-037-0 0069-6587 1974    
Characterization of Sound in early Greek literature   Kaimio, Maarit   Commentationes Humanarum Litterarum 53 951-653-058-3 0069-6587 1977    
Jeu d'Amour Jeu d'aventure du moyen âge édité avec introduction, notes et glossaire  von Kraemer, Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 54 951-653-051-6 0069-6587 1975    
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
55-57
      Commentationes Humanarum Litterarum 55-57   0069-6587 1976 1  
Shaping the invisible A Study of the Genesis of Non-Representational Painting, 1908 - 1919  Kruskopf, Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 55 951-653-052-4 0069-6587 1976    
Dogs in ancient Greek poetry   Lilja, Saara   Commentationes Humanarum Litterarum 56 951-653-056-7 0069-6587 1976    
The Interrelation of Speech and Action in the Histories of Herodotus   Hohti, Paavo   Commentationes Humanarum Litterarum 57 951-653-055-9 0069-6587 1976    
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
58-60
      Commentationes Humanarum Litterarum 58-60   0069-6587 1977-1978 1  
Love and the Medieval Tradition   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 58 951-653-065-6 0069-6587 1977    
Antike im historischen Roman des 19. Jahrhunderts Eine literatur- und kulturgeschichtliche Untersuchung Riikonen, H. K.   Commentationes Humanarum Litterarum 59 951-653-074-5 0069-6587 1978    
Studien zum Verständnis der Einheit und der Bedeutung von Vergils Georgica    Oksala, Teivas   Commentationes Humanarum Litterarum 60 951-653-075-3 0069-6587 1978    
Soc. Scient. Fennica
Commentationes Humanarum Litterarum
61-62
      Commentationes Humanarum Litterarum 61-62   0069-6587 1978-1979 1  
Studien zum Latein des Victor Vitensis   Pitkäranta, Reijo   Commentationes Humanarum Litterarum 61 951-653-080-X 0069-6587 1978    
POR y PARA Estudio sobre los orágenes y la evolución de una oposición prepositiva iberorrománica  Riiho, Timo   Commentationes Humanarum Litterarum 62 951-653-084-2 0069-6587 1979    
Comm. Humanarum Litt.
63-65  1979
      Commentationes Humanarum Litterarum 63-65   0069-6587 1979 1  
Fifty Oxyrhynchus papyri (P. Oxy. Hels.)   Red./Toim./Eds
Zilliacus, Henrik
& al.
Commentationes Humanarum Litterarum 63 951-653-083-4 0069-6587 1979    
Romans and the Greek language   Kaimio, Jorma   Commentationes Humanarum Litterarum 64 951-653-088-5 0069-6587 1979    
Su una gens Romana: Gli Ulpii Dei ceti superiori e la questione delle origini dei portatori del gentilizio  Väisänen, Maija   Commentationes Humanarum Litterarum 65 951-653-092-3 0069-6587 1979    
Comm. Humanarum Litt
66-69 
1980-1981
      Commentationes Humanarum Litterarum 66-69   0069-6587 1980-1981 1  
Roman Architecture expressed in sketches by Francesco di Giorgio Martini Studies in Imperial Roman and early Christian architecture  Ericsson,
Christoffer H. 
  Commentationes Humanarum Litterarum 66 951-653-093-1 0069-6587 1980    
Casetorri medievali in Roma   Katermaa-Ottela,
Aino
  Commentationes Humanarum Litterarum 67 951-653-099-0 0069-6587 1981    
Friendship of God and the two ends of man A study in Christian Humanism 1100–1321 Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 68 951-653-101-6 0069-6587 1981    
Zu lukanischen Inschriften   Solin, Heikki   Commentationes Humanarum Litterarum 69 951-653-104-0 0069-6587 1981    
Comm. Humanarum Litt.
70-74 
1982-1983
      Commentationes Humanarum Litterarum 70-74   0069-6587 1982-1983 1  
Studies in Platonic Chronology   Thesleff, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 70 951-653-108-3 0069-6587 1982    
Thomas Deloney and The Mirrour of Mirth and Pleasant Conceits<i>   Reuter, O.R.   Commentationes Humanarum Litterarum 71 951-653-109-1 0069-6587 1982    
Bezeichnungen für Frauenkopfbedeckungen und Kopfschmuck im Mittelniederdeutschen    Krogerus, Gunvor   Commentationes Humanarum Litterarum 72 951-653-110-5 0069-6587 1982    
Early Irish Linguist An Edition of the Canonical Part of the Auraicept na nÉces with Introduction, Commentary and Indices Ahlqvist, Anders   Commentationes Humanarum Litterarum 73 951-653-115-6 0069-6587 1982    
Homosexuality in Republican and Augustan Rome    Lilja, Saara   Commentationes Humanarum Litterarum 74 951-653-119-9 0069-6587 1983    
Comm. Humanarum Litt.
75-80 
1984-1986
      Commentationes Humanarum Litterarum 75-80   0069-6587 1984-1986 1  
Equality and Inequality of Man in Ancient Thought Papers read at the colloquium in connection with the Assemblée générale of the Fédération internationale des études classiques held in Helsinki in August, 1982    Red./Toim./Ed.
Kajanto, Iiro
Commentationes Humanarum Litterarum 75 951-653-120-2 0069-6587 1984    
Fides simpliciorum according to Origen of Alexandria   af Hällström, Gunnar   Commentationes Humanarum Litterarum 76 951-653-123-7 0069-6587 1984    
Humanism in Medieval Concepts of Man and Society   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 77 951-653-136-9 0069-6587 1985    
Necessity, identity and universality   Sörlander, Kai   Commentationes Humanarum Litterarum 78 951-653-137-7 0069-6587 1985    
Proverbs, Proverbial Sentences and Phrases in Thomas Deloney's Works    Reuter, O.R.   Commentationes Humanarum Litterarum 79 951-653-139-3 0069-6587 1986    
Papyri Helsingienses. I Ptolemäische Urkunden (P. Hels. I) mit einem Beitrag von Stefan Grunert    Red./Toim./Ed.
Frösen, Jaakko & al.
Commentationes Humanarum Litterarum 80 951-653-145-8 0069-6587 1986    
Comm. Humanarum Litt.
81-84 
1987
      Commentationes Humanarum Litterarum 81-84   0069-6587 1987 1  
Studies on the Latin accusative absolute   Helttula, Anne   Commentationes Humanarum Litterarum 81 951-653-146-6 0069-6587 1987    
Die Römischen Vornamen Studien zur römischen Namengebung  Salomies, Olli   Commentationes Humanarum Litterarum 82 951-653-147-4 0069-6587 1987    
Menippean Satire as a Literary Genre, with special reference to Seneca's Apocolocyntosis   Riikonen, H. K.   Commentationes Humanarum Litterarum 83 951-653-148-2 1987    
Magnificentia publica The Victory Monuments of the Roman Generals in the Era of the Punic Wars  Pietilä-Castrén,
Leena
  Commentationes Humanarum Litterarum 84 951-653-151-2 0069-6587 1987    
Comm. Humanarum Litt.
85-87 
1988
      Commentationes Humanarum Litterarum 85-87   0069-6587 1988 1  
From Tar to Timber Studies in Northeast European forest exploitation and foreign trade 1660–1860 Åström, Sven-Erik   Commentationes Humanarum Litterarum 85 951-653-161-X 0069-6587 1988    
Carnis Resurrectio The interpretation of a credal formula  af Hällström, Gunnar    Commentationes Humanarum Litterarum 86 951-653-168-7 0069-6587 1988    
Langue et les scribes Étude sur les documents en langue vulgaire de la Rochelle, Loudun, Châtellerault et Mirebeau au XIII:e siècle  Merisalo, Outi   Commentationes Humanarum Litterarum 87 951-653-169-5 0069-6587 1988    
Comm. Humanarum Litt.
88-92 
1989-1990
      Commentationes Humanarum Litterarum 88-92   0069-6587 1989-1990 1  
Humanism in Seventeenth Century Spirituality   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 88 951-653-185-7 0069-6587 1989    
Decay, Progress, the Good Life? Hesiod and Protagoras on the Development of Culture Sihvola, Juha   Commentationes Humanarum Litterarum 89 951-653-192-X 0069-6587 1989    
Namenpaare Eine Studie zur römischen Namengebung Solin, Heikki   Commentationes Humanarum Litterarum 90 951-653-202-0 0069-6587 1990    
Roman Eastern Policy and Other studies in Roman History Proceedings of a Colloquium at Tvärminne 2–3 October 1987   Red./Toim./Eds
Solin, Heikki
Kajava, Mika 
Commentationes Humanarum Litterarum 91 951-653-208-X 0069-6587 1990    
Transitions savantes et dissimulées Une étude structurelle des contes et nouvelles de Guy de Maupassant Lehman, Tuula   Commentationes Humanarum Litterarum 92 951-653-217-9 0069-6587 1990    
Comm. Humanarum Litt.
93-95 
1991-1992
      Commentationes Humanarum Litterarum 93-95   0069-6587 1991-1992 1  
Water Supply of Ancient Rome A Study of Roman Imperial Administration Bruun, Christer   Commentationes Humanarum Litterarum 93 951-653-223-3 0069-6587 1991    
philostrateische Apollonios   Koskenniemi, Erkki   Commentationes Humanarum Litterarum 94 951-653-234-9 0069-6587 1991    
Gratiani Decretum La traduction en ancien français du Décret de Gratien. Vol. I: Distinctiones Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 95 951-653-235-7 0069-6587 1992   Övers. från latin till
fornfranska / Käännös latinasta muinaisranskaksi
 
Comm. Humanarum Litt.
96-98 
1991-1992
      Commentationes Humanarum Litterarum 96-98   0069-6587 1991-1992 1  
Lex Licinia Sextia de modo agrorum – fiction or reality?   Forsén, Björn   Commentationes Humanarum Litterarum 96 951-653-238-1 0069-6587 1991    
Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire   Salomies, Olli   Commentationes Humanarum Litterarum 97 951-653-242-X 0069-6587 1992    
Urpflanze und Ornament Pflanzenmorphologische Anregungen in der Kunstteorie und Kunst von Goethe bis zum Jugendstil Waenerberg,
Annika
  Commentationes Humanarum Litterarum 98 951-653-245-4 0069-6587 1992    
Comm. Humanarum Litt.
99-101 
1993-1994
      Commentationes Humanarum Litterarum 99-101   0069-6587 1993-1994 1  
Gratiani Decretum La traduction en ancien français du Décret de Gratien. Vol. II: Causae 1–14 Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 99 951-653-258-6 0069-6587 1993   Övers. från latin till
fornfranska / Käännös latinasta muinaisranskaksi
 
La petite aventure dont le lecteur se souvient peut-être Analyse linguistique des intrusions du narrateur dans huit romans Schwanck, Iiris   Commentationes Humanarum Litterarum 100 951-653-268-3 0069-6587 1994    
Synthesis of Certain Speech Sounds and Sentence Intonation of Hungarian, Finnish and Finland-Swedish   Sovijärvi, Antti
Aulanko, Reijo
  Commentationes Humanarum Litterarum 101 951-653-271-3 0069-6587 1994    
Comm. Humanarum Litt.
102-104 
1994-1995
      Commentationes Humanarum Litterarum 102-104   0069-6587 1994-1995 1  
Neapolitana A Study of Population and Language in Graeco-Roman Naples Leiwo, Martti   Commentationes Humanarum Litterarum 102 951-653-272-1 0069-6587 1994    
Spirituality of Fénelon in his Latin Writings 1700–1712   Chydenius, Johan   Commentationes Humanarum Litterarum 103 951-653-276-4 0069-6587 1995    
Acta Colloquii Epigraphici Latini Helsingiae 3.–6. sept. 1991 habiti    Red./Toim./Eds
Solin, Heikki
Salomies, Olli
Liertz, Uta-Maria 
Commentationes Humanarum Litterarum 104 951-653-277-2 0069-6587 1995   Språk: engelska, tyska,
franska, italienska
Languages: English, German, French, Italian 
 
Comm. Humanarum Litt.
105-106 
1996
      Commentationes Humanarum Litterarum 105-106   0069-6587 1996 1  
Connectionism, Language Production and Adult Aphasia Elaboration of a Connectionist Framework for Lexical Processing and a Hypothesis of Agrammatic Aphasia Persson, Inga-Britt   Commentationes Humanarum Litterarum 106 951-653-281-0 0069-6587 1995    
Gratiani Decretum La traduction en ancien français du Décret de Gratien. Vol. III: Causae 15–29 Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 105 951-653-280-2 0069-6587 1996   Övers. från latin till
fornfranska / Käännös latinasta muinaisranskaksi
 
Comm. Humanarum Litt.
107-109 
1996
      Commentationes Humanarum Litterarum 107-109   0069-6587 1996 1  
Celtica Helsingiensia Proceedings from a Symposium on Celtic Studies    Red./Toim./Eds
Ahlqvist, Anders
Welden Banks, Glyn
Latvio, Riitta
Nyberg, Harri
Sjöblom, Tom 
Commentationes Humanarum Litterarum 107 951-653-283-7 0069-6587 1996    
Old Concepts and New Poetics Historia, Argumentum, and Fabula in the Twelfth- and Early Thirteenth-Century Latin Poetics of Fiction Mehtonen, Päivi   Commentationes Humanarum Litterarum 108 951-653-284-5 0069-6587 1996    
Proclus' Defence of Homer   Kuisma,  Oiva   Commentationes Humanarum Litterarum 109 951-653-286-1 0069-6587 1996    
Comm. Humanarum Litt.
110-111 
1997-1998
        110-111   0069-6587 1997-1998 1  
Gratiani Decretum La traduction en ancien français du Décret de Gratien. Vol. IV: Causae 30 - 36 et De Consecratione Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 110 951-653-288-8 0069-6587 1997    
Rome and the Ptolemies of Egypt The Development of their Political Relations 273–80 B.C Lampela, Anssi   Commentationes Humanarum Litterarum 111 951-653-295-0 0069-6587 1998    
Comm. Humanarum Litt.
112-115  1998-2000
      Commentationes Humanarum Litterarum 112-115   0069-6587 1998-2000 1  
Divine Motions and Human Emotions in the Philebus and in the Laws Plato´s Theory of Psychic Powers Nummenmaa, Tapio   Commentationes Humanarum Litterarum 112 951-653-296-9 0069-6587 1998    
Studies in Plato´s Two-Level Model   Thesleff, Holger   Commentationes Humanarum Litterarum 113 951-653-298-5 0069-6587 1999    
Untersuchungen zum finalen Genetiv des substantivierten Infinitivs bei Thukydides   Dimitropoulos,
Panagiotis
  Commentationes Humanarum Litterarum 114 951-653-300-0 0069-6587 1999    
Prometheus Revisited Human Interaction with Nature through Technology in Seneca Heinonen, Sirkka   Commentationes Humanarum Litterarum 115 951-653-304-3 0069-6587 2000    
Comm. Humanarum Litt.
116-117 
2000-2001
      Commentationes Humanarum Litterarum 116-117   0069-6587 2000-2001 1  
Historia The Concept and Genres in the Middle Ages   Red./Toim./Eds
Lehtonen, Tuomas  M.S
Mehtonen, Päivi
Commentationes Humanarum Litterarum 116 951-653-309-4 0069-6587 2000    
Gratiani Decretum Vol. V: Observations et explications Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 117 951-653-311-6 0069-6587 2001   Language: French  
Comm. Humanarum Litt.
118-119 
2002 
      Commentationes Humanarum Litterarum 118-119   0069-6587 2002 1  
Creating Anti-Eloquence Epistolae obscurorum virorum and the Humanist Polemics on Style Kivistö, Sari   Commentationes Humanarum Litterarum 118 951-653-315-9 0069-6587 2002    
Cartonnage Papyrii in Context New Ptolemaic Documents from Abu Sir al-Malaq Salmenkivi, Erja   Commentationes Humanarum Litterarum 119 951-653-319-1 0069-6587 2002    
Comm. Humanarum Litt.
120-121 
2003-2004
      Commentationes Humanarum Litterarum 120-121   0069-6587 2003-2004 1  
Art or Experience A Study on Plotinus' Aesthetics Kuisma, Oiva   Commentationes Humanarum Litterarum 120 951-653-323-X 0069-6587 2003    
Le iscrizioni del Museo Civico di Catania Storia delle collezioni – Cultura epigrafica – Edizione Korhonen, Kalle   Commentationes Humanarum Litterarum 121 951-653-328-0 0069-6587 2004    
Bok / Kirja / Book                    
Marriage Conditions in a Palestinian Village   Granqvist, Hilma   Commentationes Humanarum Litterarum III : 8   0069-6587 1931 1 Also in bound volume  3  
Marriage Conditions in a Palestinian Village II With 30 pictures by the Author Granqvist, Hilma   Commentationes Humanarum Litterarum VI : 8
6:8
  0069-6587 1935 1 Also in bound volume  6 
A  Century of Trollope Criticism   Helling, Rafael   Commentationes Humanarum Litterarum 22 : 2   0069-6587 1967 1 Also in bound volume 22 (1956). Reprint : Port Washington, N.Y. : Kennikat Press. Stored together with series.  
Virginia Woolf´s The Waves   Rantavaara, Irma   Commentationes Humanarum Litterarum 26-27 : 2   0069-6587 1969 1 In bound volume  26-27  (1961)  
Reprint: Port Washington, N.Y. / London : Kennikat Press.
Stored together with series. 
Coordination de los transportes   Ehrnrooth N. G.   Commentationes Humanarum Litterarum XXVII : 1
27:1
  0069-6587 1961 1 Language: Spanish
In bound volume 26-27 (1961)
Soviet Attitudes towards non-military regional co-operation   Törnudd, Klaus   Commentationes Humanarum Litterarum XXVIII : 1   0069-6587 1963 1 2. reviderade upplagan.
Första upplagan i  saml.volym 28 (1961) / 2nd revised edition. First in bound volume 28 (1961)
The Latin Cognomina   Kajanto, Iiro   Commentationes Humanarum Litterarum XXXVI : 2
36 : 2
88-85007-99-6 0069-6587 1982 1 Language: English
Nytryck /Reprint.
Ingår i samlingsvolym 36
(1965) / First in bound volume 36 (1965)
Prometheus Revisited Human Interaction with Nature through Technology in Seneca Heinonen, Sirkka   Commentationes Humanarum Litterarum 115 951-653-304-3 0069-6587 2000 3  
Historia The Concept and Genres in the Middle Ages   Red./Toim./Eds
Lehtonen, Tuomas  M.S
Mehtonen, Päivi
Commentationes Humanarum Litterarum 116 951-653-309-4 0069-6587 2000 3  
Gratiani Decretum Vol. V: Observations et explications Löfstedt, Leena   Commentationes Humanarum Litterarum 117 951-653-311-6 0069-6587 2001 3 Language : French
Creating Anti-Eloquence Epistolae obscurorum virorum and the Humanist Polemics on Style Kivistö, Sari   Commentationes Humanarum Litterarum 118 951-653-315-9 0069-6587 2002 3  
Cartonnage Papyrii in Context New Ptolemaic Documents from Abu Sir al-Malaq Salmenkivi, Erja   Commentationes Humanarum Litterarum 119 951-653-319-1 0069-6587 2002 3  
Art or Experience A Study on Plotinus' Aesthetics Kuisma, Oiva   Commentationes Humanarum Litterarum 120 951-653-323-X 0069-6587 2003 3  
Le iscrizioni del Museo Civico di Catania Storia delle collezioni – Cultura epigrafica – Edizione Korhonen, Kalle   Commentationes Humanarum Litterarum 121 951-653-328-0 0069-6587 2004 3  
Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology Helsinki, 1–7 August, 2004. Volume I     Red./Toim./Eds
Frösén, Jaakko
Purola, Tiina
Salmenkivi, Erja
Commentationes Humanarum Litterarum 122:1 978-951-653-345-5 0069-6587 2007 4  
Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology Helsinki, 1–7 August, 2004. Volume II     Red./Toim./Eds
Frösén, Jaakko
Purola, Tiina
Salmenkivi, Erja
Commentationes Humanarum Litterarum 122:2 978-951-653-346-2 0069-6587 2007 4  
Roman Republican Navy From the sixth century to 167 B.C. Steinby, Christa   Commentationes Humanarum Litterarum 123 978-951-653-350-9 0069-6587 2007 4  
Non-Literary Latin Letters A study of their Syntax and Pragmatics Halla-aho, Hilla   Commentationes Humanarum Litterarum 124 978-951-653-363-9 0069-6587 2009 3    
Konikovo Gospel Bibl. Patr. Alex. 268 Lindstedt, Jouko
Spasov, Ljudmil
Nuorluoto, Juhani
Commentationes Humanarum Litterarum 125 978-951-653-366-0 0069-6587 2008 3 Språk: engelska,
nygrekiska, makasar /
Languages: English, Modern Greek, Makasar
 
Reorganisation of Provincial Territories in Light of the Imperial Decision-Making Process Later Roman Arabia and Tres Palaestinae as case studies Sipilä, Joonas   Commentationes Humanarum Litterarum 126 978-951-653-374-5 0069-6587 2009 3  
Phraseology of Latin Building Inscriptions in Roman North Africa   Saastamoinen, Ari   Commentationes Humanarum Litterarum 127 978-951-653-377-6 0069-6587 2010 3  
Building Roma Aeterna Current Research on Roman Mortar and Concrete. Proceedings of the conference March 27–29 2008   Red./Toim./Eds
Ringbom, Åsa
Hohlfelder,
Robert L.
Sjöberg, Pia
Sonck-Koota, Pia
Commentationes Humanarum Litterarum 128 978-951-653-384-4 0069-6587 2011 5  
EIKONOPOIIA Digital Imaging of Ancient Textual Heritage. Proceedings of the international conference Helsinki, 28–29 November, 2010   Red./Toim./Eds
Vahtikari, Vesa
Hakkarainen, Mika
Nurminen, Antti
Commentationes Humanarum Litterarum 129 978-951-653-386-8 0069-6587 2011 3  
Cursus Honorum Senatorio da Augusto a Traiano Sviluppi formali e stilistici nell'epigrafia latina e greca Maurizi, Luca   Commentationes Humanarum Litterarum 130 978-951-653-394-3 0069-6587 2013 5  
Papyri Turkuenses (P. Turku) Die Papyri im Besitz der Universitätsbibliothek Turku   Red./Toim./Eds
Koskenniemi, Heikki
Koskenniemi, Erkki
Koskenniemi, Johannes
Commentationes Humanarum Litterarum 131 978-951-653-402-5 0069-6587 2014 5 Språk: tyska,
klassisk grekiska /
Languages: German, Old Greek 
Second Sailing: Alternative Perspectives on Plato     Red./Toim./Eds
Nails, Debra
Tarrant, Harald
Kajava, Mika
Salmenkivi, Eero
Commentationes Humanarum Litterarum 132 978-951-653-409-4 0069-6587 2015 1  
Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries   Korkiakangas, Timo   Commentationes Humanarum Litterarum 133 978-951-653-412-4 0069-6587 2016 5  
Lucubrationes Neolatinae Readings of Neo-Latin Dissertations and Satires  Kivistö, Sari   Commentationes Humanarum Litterarum 134 978-951-653-427-8 0069-6587 2018 5  
Römisches Recht auf Griechisch Prolegomena zu einer linguistischen Untersuchung der Zusammensetzung und Semantik des byzantinischen prozessrechtlichen Wortschatzes Buchholz, Matias   Commentationes Humanarum Litterarum 135 978-951-653-428-5 0069-6587 2018 5  
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24 The Inscriptions,