Finska Vetenskaps-Societeten

Inbjudna högtalare

Jared Diamond

Professor i geografi vid University of California, Los Angeles. Han började sin vetenskapliga karriär inom fysiologi och utvidgades till evolutionsbiologi och biogeografi. Han är medlem av National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, och det amerikanska filosofiska samhället och mottagaren av många prestigefyllda utmärkelser. Han har publicerat mer än sex hundra artiklar och fem böcker. Hans bok Guns, Germs och Steel fick Pulitzerpriset.

 

Barbara Rosemary Grant

är en emeritusprofessor i evolutionärbiologi vid Princeton University. Tillsammans med sin man Peter Grant är hon känd för sitt arbete anmärkningsvärda långsiktiga evolutionära studier på Darwins finkor på Galápagosöarna. Darwin ansåg ursprungligen att det naturliga urvalet var en långdragen process, men Grants har visat hur naturligt urval kan driva väldigt snabba förändringar i morfologin som svar på förändringar i maten. De har också belysat de mekanismer som nya arter uppstår och hur genetisk mångfald bibehålls i naturliga populationer. Stipendierna har fått flera prestigefyllda priser för sitt arbete, bland annat 2005 års Balzanpris för befolkningsbiologi, Darwin-Wallace-medalen 2008 och 2009 års grundpris för grundvetenskap. Rosemary Grant är också en medlem av Royal Society, och Royal Society of Canada.

 

Dieter Ebert

Professor i zoologi och evolutionär biologi vid zoologiska institutet vid universitetet i Basel. Han är känd för sin banbrytande forskning om värdparasit-interaktioner i naturliga populationer, där han riktar sig mot utvecklingen på metapopulationsnivåerna, utvecklingen av virulens, värd-parasitsamvolutionen och värd-mikrobiom (sam) evolutionen. Han använder ett exceptionellt brett spektrum av tillvägagångssätt, allt från observationsfältstudier till experimentellt arbete inom fältet och laboratoriet, från enkla mendeliska genetik till genomsekvensering och analys från experimentell utveckling till artificiellt urval. En betydande del av hans forskning har utförts på Tvärminne zoologiska station i samarbete med finländska kollegor. Han har fått prestigefyllda erkännanden för sina vetenskapliga bidrag, bland dessa stipendiet vid Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institute for Advanced Studies).