Finska Vetenskaps-Societeten

Föredrag (video)

Ordinarie möte 16.1.2023

Minnestal över professor Karl-Gustav Sandelin hålls av Tage Kurtén

Föredrag av Anne Kovalainen under rubriken ”Alustataloudesta alustayhteiskuntaan

Föredrag av Ruth Illman under rubriken ”Vardagsjudendom i Finland och i Norden”

Ordinarie möte 19.12.2022

Föredrag av Vesa Olkkonen: ”Lipoproteiinit: Verenkierron rasvojen kuljettajat hyvässä ja pahassa”

Föredrag av Martina Reuter: ”Mary Wollstonecraft, Frans Michael Franzén och Åbo Tidningar 1797-1831”

Ordinarie möte 21.11.2022

Minnestal över professor Jari Niemelä hålls av Eeva Furman

Föredrag av Johanna Tamminen: ”Näkeekö satelliitti ilmansaasteet ja kasvihuonekaasupäästöt?”

Föredrag av Sampsa Vanhatalo: ”Älyvaatteiden kehittäminen vauvan parhaaksi”

Ordinarie möte 17.10.2022

Föredrag av Jussi Pakkasvirta: “Francon kanssa? Suomi, Espanja ja kylmä sota”

Föredrag av Monika Österberg:  “Biobaserade material – Hållbart eller ej?”


Ordi
narie möte 19.9.2022

Minnestal över professor Torsten Edgren hålls av Mika Lavento (ingen video tillgänglig)

Minnestal över professor Marketta Sundman hålls av Mirja Saari

Föredrag av Björn Forsén: “Cross-cultural encounters in the Early Modern Mediterranean: The case of the bewitched lions of Athens”

Föredrag av Pentti Tienari: ”Onko MS-tauti yleisen viruksen harvinainen komplikaatio?”


Ordi
narie möte 16.5.2022

Minnestal över akademiker Olli Lehto hålls av Mats Gyllenberg

Minnestal över docent Anja Kervanto Nevanlinna hålls av Laura Kolbe

Föredrag av Janne Saarikivi: ”Venäläiset, ukrainalaiset ja suomalais-ugrilaiset – ketkä kaikki ovatkaan samaa kansaa?”


Ordinarie möte 21.3.2022

Minnestal över professor Timo Riiho av Juhani Härmä

Minnestal över professor Lilli Alanen  av Pauliina Remes

Föredrag av Sara Heinämaa: ”Science as Vocation and Values of Love: A Phenomenological-Philosophical Explication”


Ordinarie möte 21.2.2022

Föredrag av Kirsi Jahnukainen: “Syöpään sairastuneen lapsen hedelmällisyyttä voidaan säilyttää”

Föredrag av Altti Kuusamo: ”Tunnistamisen mysteeri. Kuvallisen semiotiikan ongelmia”


Ordinarie möte 17.1.2022

Föredrag av Martin Gustafsson: ”Pausens betydelse för mänskligt handlande”

Föredrag av Elina Pirjatanniemi:”Mångvetenskaplig flyktingjuridik – kan rättsvetaren dra nytta av kvantitativ forskningsdesign?”


Ordinarie möte 20.12.2021

Föredrag av fru Wrede: “Intersektioner av hög ålder, invandrarskap och social missgynnsamhet”


Ordinarie möte 15.11.2021

Minnestal över akademiker Albert de la Chapelle av herr Gahmberg

Föredrag av fru Lähteenmäki: ”New coastal history: uusia tulokulmia ympäristöhistoriaan”

Föredrag av herr Miestamo: ”Kielten kompleksisuuden tutkimuksesta”


Ordinarie möte 18.10.2021

Föredrag av fru Mappes: “150 vuotta Alfred Russel Wallacen tutkimuksista: vieläkö eläinten värit voivat opettaa meille uutta luonnonvalinnasta?”

Föredrag av fru Wolff: Digital källkritik och upplysta nätverk: det filosofiska Europa i greve G. Ph. Creutz umgängeskrets, 1774–1783”


Ordinarie möte 20.9.2021

Föredrag av herr Mikkonen:“Terroristiromaani ja sympatian rakenne”

Föredrag av herr Saarikivi: “Suomen kielen euraasialainen ja eurooppalainen tausta. Uusia tulkintoja uralilaisten kielten alkuperästä”

Föredrag av herr Söderlund: “Personval och dess konsekvenser”


Ordinarie möte 17.5.2021

Föredrag av fru Ikonen “Rasvatutkimusta solutasolla”

Föredrag av fru Lindholm: “Kan man ge anvisningar för kommunikation”


Ordinarie möte 15.3.2021

Föredrag av fru Matomäki: “Alkuluvuista”

Föredrag av fru Olsson: “Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”


Ordinarie möte 15.2.2021

Föredrag av herr Johansson: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”

Föredrag av fru Lehesjoki: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”


Ordinarie möte 18.1.2021

Föredrag av fru Fellman: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”


Ordinarie möte 21.12.2020

Föredrag av herr Hedman: “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?


Ordinarie möte 16.11.2020

Från mötet i november finns ingen video tillgänglig.


Ordinarie möte 19.10.2020

Från mötet i oktober finns ingen video tillgänglig.


Ordinarie möte 21.9.2020

Minnestal över professor Johan Järnefelt av herr Gahmberg
Minnestal över professor Max Engman av herr Meinander
Föredrag av Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva: ”Katsaus Kansallisarkistossa oleviin tieteellisten seurojen arkistoihin”
Föredrag av herr Romantschuk: ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”