Finska Vetenskaps-Societeten

Föredrag (video)

Ordinarie möte 17.5.2021

Föredrag av fru Ikonen “Rasvatutkimusta solutasolla”

Föredrag av fru Lindholm: “Kan man ge anvisningar för kommunikation”

Ordinarie möte 15.3.2021

Föredrag av fru Matomäki: “Alkuluvuista”

Föredrag av fru Olsson: “Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa”

Ordinarie möte 15.2.2021

Föredrag av herr Johansson: “Gravitationsvågor från krockande supermassiva svarta hål”

Föredrag av fru Lehesjoki: “Epilepsiat: geenilöydöistä kohti täsmähoitoja”

Ordinarie möte 18.1.2021

Föredrag av fru Fellman: ”De GRACILA barnen – nya sjukdomsmekanismer ger hopp om behandling vid mitokondriell sjukdom”

Ordinarie möte 21.12.2020

Föredrag av herr Hedman: “Epätyypillinen keksintö – epäilyttävä, vai käänteentekevä?

Ordinarie möte 16.11.2020

Från mötet i november finns ingen video tillgänglig.

Ordinarie möte 19.10.2020

Från mötet i oktober finns ingen video tillgänglig.

Ordinarie möte 21.9.2020

Minnestal över professor Johan Järnefelt av herr Gahmberg
Minnestal över professor Max Engman av herr Meinander
Föredrag av Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva: “Katsaus Kansallisarkistossa oleviin tieteellisten seurojen arkistoihin”
Föredrag av herr Romantschuk: ”Konsten att stimulera mikrober att göra jobbet för en”
Föredrag av fru Törmä: ”Uusia kvantti-ilmiöitä: Bosen-Einsteinin kondensaatti nanofotoniikassa ja suprajohtavuus grafeenissa”