Published | in News
“Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland”
Tutkija Johan Stén keskustelee kirjastaan professori Stig-Olof Londenin kanssa Tieteen päivillä 2021.
Video on katsottavissa tästa.