Published | Updated | in News

Sphinx 2020-2021

Janhunen, Juha (toim.)
Sphinx. Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2020-2021
Vaasa 2021, 255 s.

Kirjan voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.