Published | in News

Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön

Lindberg, Bo (ed.)
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 216
Göteborg 2021, 129 s.

Kirjan voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.