Published | in News

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä Youtubessa

Suomen Tiedeseuran symposiumin kohteena olivat sekä ns. suuret maailmankielet että pienet ja uhanalaiset kielet. Niitä tarkasteltiinn vaihtelevista näkökulmista. Esillä olivat kielten ominaispiirteiden ohella niiden menneisyys, nykytilanne ja tulevaisuus. Huomiota kiinnitettiin myös kielivähemmistöihin ja kielipolitiikkaan.

Ohjelma:

  • Timo Riiho: Espanja ja Portugali suurina maailmankielinä
  • Elina Suomela-Härmä: Ranska: maailmankielen kukoistus ja kuihtuminen
  • Helena Lehečková: Slaavilaisten kielten saloja – ur finsk och svensk synpunkt
  • Tapani Harviainen: Heprean outoja vaiheita 3000 vuodelta lyhyesti
  • Juha Janhunen: Kansainvälinen järjestys – maailman kielet globalisaation kourissa / Den internationella ordningen – ett hot mot världens språkliga diversitet
  • Janne Saarikivi: Suomalais-ugrilaiset kielet Venäjällä
  • Klaus Karttunen: Miten kielet kuolevat

Moderaattorina toimi professori Hannu Riikonen.