Published | in News

Vetenskapen i demokratins tjänst

Symposium Vetenskapen i demokratins tjänst toteutetaan yhteistyössä Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborgin (KVVS) kanssa.

Aika:              9.-10. marraskuuta 2022 

Paikka:          Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
                       Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo