Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseuran symposium Ihminen ja muut eläimet järjestetään osana Jyväskylän Kesää.

Aika:              11. heinäkuuta 2022 klo 14 – 17

Paikka:          Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto, auditorio
                        Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Voimmeko ymmärtää muita eläimiä? Miten eläimet ymmärtävät toisiaan? Mitä voimme sanoa eri lajien välisestä kommunikaatiosta? Miten ihminen ja muut lajit vaikuttavat toisiinsa historian valossa ja nykyisissä elinympäristöissä? Mikä on ihmisen asema osana laajempaa elonkirjoa, kun tarkastelemme sitä uuden tutkimustiedon ja ymmärryksen valossa? Käsitys ihmisen ja muiden lajien suhteesta on monin tavoin liikkeessä.

Symposiossa Ihminen ja muut eläimet kuusi oman alansa eturivin tutkijaa tarkastelevat ihmisen ja muiden lajien muuttuvia suhteita: eroja, yhtäläisyyksiä, ymmärtämistä ja sen rajoja, vaikutussuhteita ja vastuuta. Näkökulmat edustavat monilajista historiantutkimusta, infektio- ja evoluutioekologiaa, biologista antropologiaa, kulttuurintutkimusta ja filosofiaa. Puheenvuorojen lomassa yleisö voi esittää kysymyksiä.

Ohjelma:

Hannu Koskinen, Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja, avaa symposiumin

Otto Latva, Turun yliopisto: Monilajinen historiantutkimus murtaa käsityksiä menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta

Eva R. Kallio, Jyväskylän yliopisto: Puutiaiset ja zoonoositaudit muuttuvassa ympäristössä

Johanna Mappes, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto: Kuinka eläinten välistä kommunikaatiota voidaan tutkia, kun emme puhu samaa kieltä?

Sonja Koski, Helsingin yliopisto: Lukevatko eläimet muiden mieltä?

Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto: Voiko eläintä lukea? Humanistiset tieteet ja inhimillisen ylittävät suhteet

Elisa Aaltola, Turun yliopisto: Ihminen eläimenä ja osana luontoa

Puheenjohtajana toimii Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Tiedeseura

Tilaisuus on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.