Published | in News

Suomen Tiedeseura kutsui kokouksessaan 20.12.2021 seuraavat henkilöt jäsenikseen: professori Minna Palmroth (Helsingin yliopisto), apulaisprofessori Indre Zliobaite (Helsingin yliopisto), professori Monika Österberg (Aalto-yliopisto), professori Sarah Butcher (Helsingin yliopisto), professori Ulrika Candolin (Helsingin yliopisto), akatemiaprofessori Eero Castrén (Helsingin yliopisto), professori Mikael Fogelholm (Helsingin yliopisto), professori Miska Luoto (Helsingin yliopisto), professori Jouko Rikkinen (Helsingin yliopisto), dosentti Ruth Illman (Donner-instituutti), professori Eeva Heiskanen (Helsingin yliopisto) sekä professori Erika Löfström (Helsingin yliopisto).

Ulkomaisiksi jäseniksi kutsuttiin professori Antonio Bascones-Martinez (Complutense University, Madrid) sekä professori Hans Walter Gabler (Ludwig-Maxilimilians-Univeristät, Munchen).