Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2023 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla. Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä tutkimustyötä (sis. maantiede) Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista.

 Hakuaika on 1–31.1.2023.

Lisätietoja ja hakemuslomake: https://scientiarum.fi/fin/apurahat