Published | in News

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2022 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla. Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä tutkimustyötä (sis. maantiede) Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista.

 Hakuaika on 1.-31.1.2022.

Lisätietoja ja hakemuslomake: https://scientiarum.fi/fin/apurahat