Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseura on myöntänyt vuoden tiedepalkinnot ja kolme opettajapalkintoa seuraaville ansioituneille henkilöille:

Arvokkain palkinto, professori E.J. Nyströmin palkinto (30 000 €) myönnettiin professori Janne Saarikivelle, joka on poikkeuksellisen monipuolinen kielentutkija ja merkittävä suomalainen humanisti, jonka intressit ulottuvat laajalti yhteiskuntaan, ideologioihin, uskontoon ja politiikkaan.

Janne Saarikivi

 

Professori Theodor Homénin isänmaan historian palkinto (20 000 €) myönnettiin professori Petri Karoselle (Jyväskylän yliopisto) hänen monipuolisesta ja laaja-alaisesta varhaisnykyajan historiaa ja Ruotsin vallan aikaa koskevasta tutkimuksestaan.

 

Petri Karonen

 

Professori Theodor Homénin fysiikan palkinto (20 000 €) myönnettiin professori Mika Sillanpäälle (Aalto-yliopisto) hänen merkittävästä panoksestaan kvanttioptomekaniikan, superjohtavien qubittien ja magnetoakustiikan aloilla.

Mika Sillanpää

 

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin matematiikan palkinto (10 000 €) myönnettiin professori Tuomas Hytöselle (Helsingin yliopisto), joka kuuluu ikäpolvensa tunnetuimpiin harmonisen analyysin tutkijoihin maailmalla, hänen tutkimuksestaan singulaarisista integraaleista painotetuissa avaruuksissa.

Tuomas Hytönen

 

FT Mikael Björnbergin palkinto nuorelle teoreettisen fysiikan tutkijalle (10 000 €) myönnettiin FM Jani Penttalalle (Jyväskylän yliopisto) hänen menestyksellisestä tutkimuksestaan koskien vahvoja vuorovaikutuksia kuvaavaa kvanttiväridynamiikkaa.

Jani Penttala

Magnus Ehrnroothin säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä perustutkimusta, joka syventää ja lisää tietoa matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla, mukaan lukien lääketieteellinen kemia. Suomen Tiedeseuran ehdotuksen perusteella säätiö jakaa vuosittain apurahoja näiden alojen tutkijoille. Tänä vuonna apurahojen kokonaismäärä oli n. 2,3 milj. €. Tämän lisäksi säätiö myöntää palkinnon ansioituneelle tutkijalle. Tänä vuonna 20 000 €:n suuruinen palkinto myönnettiin professori Aleksi Vuoriselle (Helsingin yliopisto), hänen menestyksekkäästä tutkimuksestaan liittyen kvantti­kromodynamiikan soveltamiseen äärellisen tiheyden tai lämpötilan kvarkkiaineeseen.

 

Aleksi Vuorinen

Suomen Tiedeseura palkitsi myös kolme lukion opettajaa, joiden oppilaat menestyksekkäästi ovat jatkaneet opintojaan opettajansa aineessa yliopistotasolla.  Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 €. Palkinnonsaajat ovat: Anna-Stina Lindholm, Gymnasiet Lärkanin äidinkielen, filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtori, Paula Perkkalainen, Kaurialan lukion kemian lehtori sekä Laura Vuorela, Helsingin medialukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Tämän lisäksi palkinnonsaajien koulut saavat kukin 2 000 € kehittääkseen kyseistä oppiainetta.

Ann-Stina Lindholm

Paula Perkkalainen

Laura Vuorela

 

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnettiin 43 kpl, yhteensä 493 293 €.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiö on myöntänyt apurahoja kuudelle nuorelle tutkijalle Suomesta ja Ruotsista, yhteensä 170 000 €. Valinta on tehty yhteistyössä Suomen Tiedeseuran sekä Kungliga Vetenskapsakademienin kanssa.

 

Lisätietoja antaa pysyvä sihteeri Mats Gyllenberg, sähköposti secretarius@scientiarum.fi, puh. +358 50 433 2920.