Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseura perustettiin vuonna 1838 ja on maan vanhin tiedeakatemia. Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille. Palkinnoista kaksi annetaan suomenkielisen ja yksi ruotsinkielisen lukion opettajalle.

Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Tämän lisäksi palkitun opettajan koulu saa 2 000 euroa opettajan aineen kehittämiseen. Vuoden 2023 palkinnot annetaan seuraavien aineiden opettajille:

Suomenkieliset lukiot:

  • Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet
  • Äidinkieli, ruotsi tai vieras kieli

Ruotsinkieliset lukiot:

  • Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet

Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 6.2.2023 mennessä sähköpostitse societas@scientiarum.fi. Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Erityisesti lukio-oppilaita kannustetaan ehdottamaan opettajiaan. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava henkilö on innostanut oppilaitaan jatkamaan ao aineen opiskelua yliopistossa.

Lisätietoja antaa Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri professori Mats Gyllenberg (puh. 050-433 2920, sähköposti secretarius@scientiarum.fi).