Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseura on myöntänyt vuoden tiedepalkinnot ja kolme opettajapalkintoa seuraaville ansioituneille henkilöille:

Arvokkain palkinto, professori E.J. Nyströmin palkinto (30 000 €) myönnettiin Helsingin yliopiston matematiikan professorille Matti Lassakselle, hänen uraauurtavasta ja monipuolisesta inversio-ongelmien tutkimuksesta, sekä teorian sovelluksista mm. fysiikkaan ja lääketieteeseen.

 

 

Professori Theodor Homénin isänmaan historian palkinto (20 000 €) myönnettiin Turun yliopiston professori Kirsi Vainio-Korhoselle. Hän on monipuolinen ja kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on edistänyt suomalaisen historiantutkimuksen laajennusta mm. Suomen varhaismodernin historian ja sukupuolihistorian aloilla.

 

FT Mikael Björnbergin palkinto nuorelle teoreettisen fysiikan tutkijalle (10 000 €) myönnettiin Helsingin yliopiston FM Matias Mannerkoskelle hänen menestyksellisestä tutkimuksesta hiukkasfysiikan ja kosmologian raja-alueella.

 

 

Magnus Ehrnroothin säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä perustutkimusta, joka syventää ja lisää tietoa matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla, mukaan lukien lääketieteellinen kemia. Suomen Tiedeseuran ehdotuksen perusteella säätiö jakaa vuosittain apurahoja näiden alojen tutkijoille. Tänä vuonna apurahojen kokonaismäärä oli n. 1,9 milj. €. Tämän lisäksi säätiö myöntää palkinnon ansioituneelle tutkijalle. Tänä vuonna 20 000 €:n suuruinen palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston epäorgaanisen materiaalikemian professorille Mikko Ritalalle, jonka tutkimustyön suuri linja on atomikerroskasvatus.

Suomen Tiedeseura palkitsi myös kolme lukion opettajaa, joiden oppilaat menestyksekkäästi ovat jatkaneet opintojaan opettajansa aineessa yliopistotasolla.  Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 €. Palkinnonsaajat ovat: Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasiumin historian, yhteiskuntatieteen ja uskonnon lehtori, Mia Mattsson, Jakobstads gymnasiumin historian ja yhteiskuntatieteen lehtori sekä Minna Saarinen, Tampereen klassillisen lukion fysiikan lehtori. Tämän lisäksi palkinnonsaajien koulut saavat kukin 2 000 € kehittääkseen kyseistä oppiainetta.

Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasium

 

Mia Mattsson, Jakobstads gymnasium

 

Minna Saarinen, Tampereen klassillinen lukio

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnettiin 51 kpl, yhteensä 325 485 €.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiö on myöntänyt apurahoja yhdeksälle nuorelle tutkijalle Suomesta ja Ruotsista, yhteensä 250 000 €. Valinta on tehty yhteistyössä Suomen Tiedeseuran sekä Kungliga Vetenskapsakademienin kanssa.