Published | in News

Suomen Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille. Palkinnoista kaksi annetaan suomenkielisen ja yksi ruotsinkielisen lukion opettajalle.

Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Tämän lisäksi palkitun opettajan koulu saa 2 000 euroa opettajan aineen kehittämiseen.

Vuoden 2022 palkinnot annetaan seuraavien aineiden opettajille:

Suomenkielisten lukioiden palkinnot

  • Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet
  • Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet

Ruotsinkielisten lukioiden palkinto

  • Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet

Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 15.2.2022 mennessä sähköpostitse societas@scientiarum.fi. Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava henkilö on innostanut oppilaitaan jatkamaan ao aineen opiskelua yliopistossa.

Lisätietoja antaa Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri professori Mats Gyllenberg (puh. 050-43302920, sähköposti secretarius@scientiarum.fi).