Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille. Palkinnoista kaksi annetaan suomenkielisen ja yksi ruotsinkielisen lukion opettajalle.

Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Tämän lisäksi palkitun opettajan koulu saa 2 000 euroa opettajan aineen kehittämiseen.

Vuoden 2021 palkinnot annetaan seuraavien aineiden opettajille:

Suomenkielisten lukioiden palkinnot:
o Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet
o Äidinkieli, ruotsi tai vieraat kielet

Ruotsinkielisten lukioiden palkinto:
o Matematiikka tai luonnontieteelliset aineet

Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 15.2.2021 mennessä sähköpostitse
societas@scientiarum.fi. Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu
organisaatio. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava henkilö on innostanut oppilaitaan
jatkamaan ao aineen opiskelua yliopistossa.

Lisätietoja antaa Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri professori Mats Gyllenberg (puh. 050-43302920, sähköposti secretarius@scientiarum.fi).