Suomen Tiedeseura

Muut tilaisuudet

9-10.11.2022

Vetenskapen i demokratins tjänst

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä YouTubessa: 9.11.2022 ja 10.11.2022

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborgs och Finska Vetenskaps-Societetens gemensamma symposium 9-10 november 2022

Tid: Onsdag-torsdag 9-10.11.2022

Plats: HANAHOLMEN – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, FI-02100 Esbo

Moderator: Jan Andersson, MTV Uutiset

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.

Anmälan: Senast 27.10 kl. 23.59 (finsk tid)/kl. 22.59 (svensk tid) via denna länk.

Symposiet strömmas också på Hanaholmens Youtube-kanal och läggs senare ut på Finska Vetenskaps-Societetens webbplats.

Språk: Svenska. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös suomeksi.

Syftet med symposiet är att lyfta fram betydelsen av vetenskaplig kunskap då man fattar beslut i demokratier. Vetenskapen är och ska vara till gagn för mänskligheten. Det ankommer såväl dem som sysslar med vetenskap som politiska beslutsfattare att uppfylla denna grundsats.

Verkligheten är dessvärre en annan och i auktoritära stater används vetenskaplig kunskap med eller mot forskarnas vilja ofta i repressiva syften. Liberala demokratier är den bästa garantin för att forskarna ges frihet att verka och implementera välfärd, fred och ekologisk hållbarhet. Länken mellan vetenskaplig kunskap och politiskt beslutsfattande är inte problemfri och en effektivare väg att ta vara på kunskap som skapas vid universiteten ligger högt på vår dagordning.

Symposiet Vetenskapen i demokratins tjänst är ett gemensamt initiativ av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i samråd med Kulturcentret Hanaholmen.

Symposieprogrammet onsdag 9 november 2022

14.00 Välkomstord
Hannu Koskinen, ordförande för Finska Vetenskaps-Societeten
Filip Johnsson, ordförande för Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Kimmo Sasi, direktionsordförande för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

14.20 Session I: Demokratins tillstånd
Den liberala demokratin och de nordiska välfärdsstaterna. Professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet
Demokratin på reträtt i världen. Professor Staffan I Lindberg, Göteborgs universitet

15.10 Kaffepaus

15.30 Session I fortsätter
Når vetenskapen fram till konsumenterna i medierna? Docent Ulrika Andersson, SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Är politiska beslutsfattare öppna för vetenskaplig kunskap? Professor Mikael Collan, överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral VATT

16.20 Panel: Hur försvara demokratin?

Symposieprogrammet torsdag 10 november 2022

9.00 Session II: Klimatvänlig energiförsörjning
Polarisering i energidebatten och påverkan på demokratin. Professor Margareta Björklund-Sänkiaho, Åbo Akademi
Kan vi nå social acceptans för klimatomställningen? Docent Niklas Harring, Göteborgs universitet

9.50 Kaffepaus

10.00 Session II fortsätter
Höga drivmedelspriser – hot eller möjlighet? Professor Peter Lund, Aalto universitet
”The fossil fuel curse” – hur kan vi ta oss ur den? Professor Filip Johnsson, Chalmers Tekniska högskola

10.50 Panel: Vetenskapens roll i energidebattens tjänst

12.00 Lunch

13.30 Session III: Hur hantera en pandemi?
Hur agera förnuftigt när forskningsrönen är motstridiga? Professor Jan Albert, Karolinska Institutet
Bättre att agera nationellt eller kan en pandemi bekämpas effektivt i nordisk gemenskap? Professor Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd

14.20 Kaffepaus

14.40 Session III fortsätter
Den medicinska forskningens genomslagskraft under pandemin. Professor Agnes Wold, Göteborgs universitet
Problemet att nå ut med vaccin till låginkomstländer, vad göra? Verksamhetsledare Linda Konate, Läkare utan gränser

15.30 Panel: Vad har Covid-19 lärt oss?

16.15 Avslutningsord
Mats Gyllenberg, Finska Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare

Välkommen!

Tilläggsinformation: societas@scientiarum.fiinfo@hanaholmen.fi

 

19.10.2022

Ukrainian researchers in Finland
– Symposium of The Finnish Society of Sciences and Letters

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä YouTubessa.

Time:            Wednesday 19 October 2022, 14:00 – 18:00

Venue:          House of Science and Letters
                       Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

After Russia’s brutal attack on Ukraine on 24th February 2022, the Finnish Society of Sciences and Letters took prompt action to help Ukrainian scientists affected by the war. Just a little more than a week after the outbreak of war, the Society made grants for scientific research in Finland available to Ukrainian scientists who sorely needed assistance. In a short period of time, we granted 14 stipends to a total amount of 171 360 euro.

The purpose of the symposium is to bring our Ukrainian grantees together and give them the opportunity to present their research and make contacts with their co-patriots and with Finnish researchers. The seminar will end with a discussion of the current situation of research and education in Ukraine and Finland.

The symposium is open to everyone. There is no entrance fee. Welcome to the House of Sciences and Letters or follow the event via this link.

Programme

14:00 Professor Hannu Koskinen, President of the Finnish Society of Sciences and Letters:
Welcome address

14:05 Her Exellency Olga Dibrova, Ambassador of Ukraine to Finland:
Opening address

14:20 Oleksandra Nenko, University of the Arts Helsinki:
Ukrainian Arts in the Times of the War. Reflections on Changes and Challenges

14:40 Nataliia Odnosum, University of Helsinki:
Boris Pasternak’s novel “Doctor Zhivago” in the context of spiritual autobiography genre

15:00 Nataliia Novosolova, University of Eastern Finland:
Ukraine: Loose everything in one day
Between: change the life in 4 days
Finland: the new feel of life and research

15:20 Mariia Prystupa, University of Helsinki:
The contested landscapes of labor

15:40 Coffee break

16:00 Yuliia Bardadym, University of Helsinki:
Polymer research in Kyiv and Helsinki

16:20 Alina Hruba, University of Helsinki:
Finnish research towards Nordic legal studies

16:40 Oksana Domina, University of Helsinki:
The evolution of marketing industry: on the example of Finland and Ukraine

17:00 Mykola Iakovenko, University of Eastern Finland:
The energy law and policy research after the 2022 invasion of Ukraine: how security rational is overtaking the market paradigm

17.20 Discussion, moderator Professor Charlotta Wolff, University of Turku

17.45 Professor Mats Gyllenberg, Permanent Secretary of the Finnish Society of Sciences and Letters:
Closing remarks

More information:
Professor Mats Gyllenberg
Permanent Secretary of the Finnish Society of Sciences and Letters
E-mail: secretarius@scientiarum.fi
Phone: + 358 50 433 2920

 

11.7.2022

Ihminen ja muut eläimet

Suomen Tiedeseuran symposium Ihminen ja muut eläimet järjestetään osana Jyväskylän Kesää.

Aika:              11. heinäkuuta 2022 klo 14 – 17

Paikka:          Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto, auditorio
Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä

Voimmeko ymmärtää muita eläimiä? Miten eläimet ymmärtävät toisiaan? Mitä voimme sanoa eri lajien välisestä kommunikaatiosta? Miten ihminen ja muut lajit vaikuttavat toisiinsa historian valossa ja nykyisissä elinympäristöissä? Mikä on ihmisen asema osana laajempaa elonkirjoa, kun tarkastelemme sitä uuden tutkimustiedon ja ymmärryksen valossa? Käsitys ihmisen ja muiden lajien suhteesta on monin tavoin liikkeessä.

Symposiossa Ihminen ja muut eläimet kuusi oman alansa eturivin tutkijaa tarkastelevat ihmisen ja muiden lajien muuttuvia suhteita: eroja, yhtäläisyyksiä, ymmärtämistä ja sen rajoja, vaikutussuhteita ja vastuuta. Näkökulmat edustavat monilajista historiantutkimusta, infektio- ja evoluutioekologiaa, biologista antropologiaa, kulttuurintutkimusta ja filosofiaa. Puheenvuorojen lomassa yleisö voi esittää kysymyksiä.

Ohjelma:

Hannu Koskinen, Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja, avaa symposiumin

Otto Latva, Turun yliopisto: Monilajinen historiantutkimus murtaa käsityksiä menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta

Eva R. Kallio, Jyväskylän yliopisto: Puutiaiset ja zoonoositaudit muuttuvassa ympäristössä

Johanna Mappes, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto: Kuinka eläinten välistä kommunikaatiota voidaan tutkia, kun emme puhu samaa kieltä?

Sonja Koski, Helsingin yliopisto: Lukevatko eläimet muiden mieltä?

Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto: Voiko eläintä lukea? Humanistiset tieteet ja inhimillisen ylittävät suhteet

Elisa Aaltola, Turun yliopisto: Ihminen eläimenä ja osana luontoa

Puheenjohtajana toimii Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Tiedeseura

Tilaisuus on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

25.8.2021

Nordiska perspektiv på självstyre: Åland, Grönland och Färöarna

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä YouTubessa.

Aika: Keskiviikkona 25. elokuuta 2021

Paikka: Hanaholmen – Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Med seminariet uppmärksammar vi att det är 100 år sedan lagen om Ålands självstyre stiftades. Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland. Förslaget till ny Ålands självstyrelselag är under beredning. För att lagen ska träda i kraft, ska den godkännas av både riksdagen och lagtinget. Seminariet är ägnat att ge impulser till beslutsfattarna om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.

10:00 Öppning

10:10 Inledningsanförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

10:25 Färöarna och Grönland
lektor Maria Ackrén

10:45 Ålands utveckling från självstyrelselagens tillkomst den 6 maj 1920 till nutid
doktorand Ida Jansson, Lunds universitet

11:05 Handläggningen av Ålandsfrågor i riksförvaltningen
lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, Justitieministeriet

11:30 Lunch

12:30 Kvaliteten i det åländska självstyret
professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet

13:00 Paneldiskussion. Moderator riksdagsledamot Mats Löfström

13:30 Utfallet i det åländska beslutsfattandet
professor Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet

13:50 Kvaliteten i Färöarnas utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Hallbera West, Fróðskaparsetur Føroya

14:15 Kaffe

14:45 Kvaliteten i Grönlands utvidgade självstyre och relationen till Danmark
lektor Maria Ackrén, Illsimatusarfik

15:10 Paneldiskussion om de färöiska och grönländska exemplen som modell för Åland – Finland.
Moderator docent Pär Olausson, Mittuniversitetet

16:00 Dialog med bland andra lantrådet Veronica Thörnroos om den kommande självstyrelselagens förtjänster och brister

16:30 Slut för dagen

Järjestäjät: Suomen Tiedeseura, Hanasaari Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Kieli: Ruotsi. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Tilaisuus on maksuton, mutta vaati ennakkoilmoittautumisen viimeistään 20.8.2021 seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/Nordiska_perspektiv_pa_sjalvstyre_Aland_Gronland_och_Faroarna_3169

Tapahtuma on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

11.-14.8.2021
Rauhan Symposium

Rauhan Symposiumin koko ohjelma löytyy tästä.

Perjantaina 13. elokuuta 2021 Suomen Tiedeseuraa järjestää seuraava symposiumin:

VAKAUS JA KESTÄVÄ KEHITYS ITÄMEREN ALUEELLA 2021 –

KULTTUURIKESKUS CRUSELLI, os. Kullervontie 11

moderaattorina toimittaja Jussi-Pekka Rantanen

10.00 – 10.15 Ministeriön tervehdys

10.15 – 10.30 Tiedeseuran avauspuheenvuoro

Hannu Koskinen, professori, Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja

10.30 – 12.00 TULEVAISUUDEN ITÄMERI

Marine environments – our resources for a sustainable future in a changing climate

Anna Törnroos-Remes, apulaisprofessori, Åbo Akademi

Planeetan läpäisevä hyvinvointi Itämeren alueella – mahdottomuuksien illuusio vai tulevaisuuden mahdollisuus

Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus

12.00 – 13.15 Lounas

13.15 – 14.45 MILTÄ VÄESTÖ NÄYTTÄÄ?

Miten Suomi ikääntyy? Väestöpoliittiset haasteet ja mahdollisuudet

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori, Väestöliitto

Drivers of long-term trends in human numbers and capabilities for sustainable development

Wolfgang Lutz, IIASA

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.45 VOIKO VALHE MUUTTUA TOTUUDEKSI?

Media- ja informaatiolukutaito – osallistavan ja osaavan yhteiskunnan edellytys

Gunilla Widén, professori, Åbo Akademi

Beyond polarization and populism – strengthening Finnish democracy

Kim Strandberg, professori, Åbo Akademi

Symposium on ilmainen ja avoin kaikille. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuma on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

A Night with the Space Nobelists

Suomen Fyysikkoseura julkaisee neliosaisen sarjan koostuen kolmen avaruustutkija-nobelistin haastatteluista sekä jaksosta, jossa suomalaiset avaruustutkijat keskustelevat aiheesta suomeksi. Sarjaa rahoittavat Suomen Tiedeseura ja Magnus Ehrnroothin säätiö.

Lisätietoja löytyy tämän linkin kautta.

30.3.2021
Rokotukset ennen ja nyt 

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä Youtubessa.

Aika:      Tiistai 30.3.2021 klo 17.00-20.00
Paikka:  https://vimeo.com/event/738166 (suora lähetys)

Suomen Tiedeseuran symposiumissa kuullaan rokotusten historiasta, rokotteiden vaikutusmekanismeista, sekä viimeisimmät tiedot koronarokotuksista. Moderaattoreina toimivat Helsingin yliopiston kliinisen virologian professori Klaus Hedman ja Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Ohjelma:

 • Tilaisuuden avaa Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja Jukka Meurman
 • Heikki Peltola, Helsingin yliopiston infektiotautien emeritusprofessori: Rokotusten historia
 • Mika Rämet, Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja ja kokeellisen immunologian professori: Rokotteiden vaikutusmekanismit
 • Hanna Nohynek, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri: Koronarokotukset up-to-date
 • Paneelikeskustelu rokotusten merkityksestä koronapandemian kukistamisessa.

Asiantuntijoille voi lähettää kysymyksiä striimin aikana, tai etukäteen osoitteeseen societas@scientiarum.fi (29.3.2021 mennessä).

Tilaisuus on yleisölle avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tallenne tilaisuudesta löytyy tapahtuman jälkeen tällä samalla sivulla.

28.9.2020
Maailman monet kielet

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä Youtubessa

Suomen Tiedeseuran symposiumin kohteena ovat sekä ns. suuret maailmankielet että pienet ja uhanalaiset kielet. Niitä tarkastellaan vaihtelevista näkökulmista. Esillä ovat kielten ominaispiirteiden ohella niiden menneisyys, nykytilanne ja tulevaisuus. Huomiota kiinnitetään myös kielivähemmistöihin ja kielipolitiikkaan.

Symposium on yleisölle avoin ja maksuton. Tallenne tilaisuudesta löytyy tapahtuman jälkeen tällä samalla sivulla.

Ohjelma:

 • Timo Riiho: Espanja ja Portugali suurina maailmankielinä
 • Elina Suomela-Härmä: Ranska: maailmankielen kukoistus ja kuihtuminen
 • Helena Lehečková: Slaavilaisten kielten saloja – ur finsk och svensk synpunkt
 • Tapani Harviainen: Heprean outoja vaiheita 3000 vuodelta lyhyesti
 • Juha Janhunen: Kansainvälinen järjestys – maailman kielet globalisaation kourissa / Den internationella ordningen – ett hot mot världens språkliga diversitet
 • Janne Saarikivi: Suomalais-ugrilaiset kielet Venäjällä
 • Klaus Karttunen: Miten kielet kuolevat

Moderaattorina toimii professori Hannu Riikonen.

Ohjelma löytyy myös oheisen linkin kautta.


26.11.2019

Valeuutiset – demokratian uhka 

Videotallenne tilaisuudesta nähtävissä Youtubessa

 • Akateemikko Ilkka Niiniluoto: Tieto ja totuus – voiko keneenkään luottaa?
 • Tutkijatohtori Johanna Vuorelma (TaY) : Valeuutiset – ei mitään uutta auringon alla
 • Viestinnän professori Esa Väliverronen (HY): Mihin katosi luottamus tieteeseen ja asiantuntijoihin?
 • Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari (HY): Milloin valeuutisten teko ja levitys ovat lainvastaisia?
 • Dosentti Antto Vihma (UPI): Päihittääkö asiantuntija valeuutiset?
 • Kansleri (emeritus) Kari Raivio: ”Kyllä kansa tietää” – vai tietääkö?

Esitelmien jälkeen seuraa paneelikeskustelu, jonka moderaattorina toimii toimittaja Marko Junkkari (Helsingin Sanomat).