Suomen Tiedeseura

Julkaisut

Tiedeseura julkaisee neljää tieteellistä sarjaa, vuosikirjaa Sphinx ja yksittäisiä teoksia. Julkaisuja myydään mm. Tiedekirjassa, osoite Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

Commentationes Humanarum Litterarum

Julkaisuluettelo

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 s.

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 s.

Toimittaja Mika Kajava,

Commentationes Scientiarum Socialium

Julkaisuluettelo

Toimittaja Jan Sundberg, 

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Julkaisuluettelo

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Peter Holmberg & Johan Stén
Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Sophie Holm:
Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 s.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 s.

Toimittaja Stig-Olof Londen,

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

Julkaisuluettelo

Toimittaja Kalevi Rikkinen,

Vuosikirja “Sphinx”

Julkaisuluettelo

Sphinx 2018-2019 (open access)

Sphinx 2017-2018 (open access)

Toimittaja Juha Janhunen,

Muut julkaisut

Julkaisuluettelo