Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersmedlem akademiker Erik Allardt, professor emeritus i sociologi vid Helsingfors universitet, som avled den 25 augusti 2020 i en ålder av 95 år. Han invaldes till Vetenskaps-Societeten år 1961 och kallades till hedersledamot år 1988. Under åren 1985-1986 var han ordförande för Vetenskaps-Societeten.