The Finnish Society of Sciences And Letters

Publications

The Society publishes four series and the Yearbook Sphinx. In addition separate publications that are not part of a series are published. The publications are on sale in Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

Commentationes Humanarum Litterarum

List of Publications

CHL 137
Heikki Solin (ed.):
Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II. 2019. 168 pp.

CHL 136
Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.):
Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 2019. 323 pp.

Editor Mika Kajava,

Commentationes Scientiarum Socialium

List of Publications

Editor Jan Sundberg,

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

List of Publications

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Peter Holmberg & Johan Stén
Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 2020. 541 pp.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Sophie Holm:
Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 2020. 225 pp.

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Franciska Sundholm:
Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 2020. 163 pp.

Editor Stig-Olof Londen,

The History of Learning and Science in Finland 1828-1918

List of Publications

Editor Kalevi Rikkinen,

Yearbook “Sphinx”

List of Publications

Sphinx 2018-2019 (open access)

Sphinx 2017-2018 (open access)

Editor Juha Janhunen,

Other Publications

List of Publications